Letiště Václava Havla bojuje s hlukem. Chce omezit noční provoz letadel

Letiště Praha s ohledem na současný nárůst leteckého provozu v České republice i v Evropě zavede další preventivní opatření k udržení stavu noční hlukové zátěže v městských částech Prahy a obcích v bezprostředním okolí letiště, které jsou dotčené leteckým provozem. Cílem je snížit celkový počet nočních vzletů a přistání nad letištěm mezi desátou večerní a šestou hodinou ranní a více regulovat provoz ve zmíněném časovém pásmu, včetně zpožděných příletů a odletů z pásem navazujících.

O přesné podobě konkrétních opatření bude Letiště Praha jednat se všemi zúčastněnými subjekty, a to zejména s leteckými společnostmi a příslušnými orgány a institucemi státní správy, především s Úřadem pro civilní letectví, Řízením letového provozu České republiky a Ministerstvem dopravy. Některá opatření by mohla vejít v platnost  ještě v letošním roce, ostatní pak od letní sezóny 2019.

 „Letecký provoz nad celou Evropou, včetně pražského letiště, nadále roste a naší povinností je na tento růst provozní zátěže adekvátně reagovat. Proto jsme se rozhodli postupně přijmout taková opatření, která nám pomohou zajistit dlouhodobě efektivní regulaci hlukové zátěže v nočních hodinách,“ říká Václav Řehoř, předseda představenstva Letiště Praha.

„Jedná se o soubor konkrétních regulačních kroků, a to jak krátkodobých tak střednědobých, které jsme již začali projednávat s klíčovými subjekty státní správy a s leteckými společnostmi, a následně tak učiníme se zástupci okolních obcí,“ dodává. Jedním z klíčových opatření bude snížení počtu nočních pohybů a přísnější regulace zpožděných letů, které mohou negativně ovlivňovat noční hlukovou zátěž.

Přísnější sankce

„Budoucí kroky Letiště Praha v oblasti udržení stavu hlukové zátěže budeme z pozice regulátora podporovat. Jedním z takových kroků může být přísnější udělování a vymáhání sankcí za porušování letištních slotů, jakož i trvalá podpora pro používání tišších letadel,“ uvedl Vítězslav Hezký z Úřadu pro civilní letectví.

„Vážím si dobrých vztahů s okolními obcemi a cítím závazek naslouchat jejich požadavkům. K rozhodnutí přijmout nová opatření proto přistupujeme jako odpovědný soused s ohledem na kvalitu života a zdraví obyvatel v okolí letiště. Jsme přesvědčeni, že  odpovědný postoj vůči okolním obcím je nedílnou součástí našeho současného i budoucího fungování,“ doplňuje Řehoř.

Hlučné stroje za vyšší poplatky

S přísnější regulací nočního provozu začalo Letiště Praha už na jaře tohoto roku, kdy vstoupil v platnost nový ceník hlukových poplatků. Ten výrazně zvýšil poplatky za pohyby, prováděné hlučnějšími typy letadel v noční době.

Opatření tak již nyní motivuje letecké dopravce k nasazování tišších letadel zejména v noční době nebo k úplnému přesunu takových letů do denní doby. Pozitivně letiště motivuje dopravce v oblasti hluku například také soutěží Nejtišší dopravce, která funguje již od roku 2006.


Zdroj: prazsky.denik.cz

Zanechte komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna