Praha se nebude zabývat delší variantou silničního okruhu přes obce Středočeského kraje. Podle odborné studie je nereálná

Silniční okruh kolem Prahy (SOKP) má šanci pouze v původní (jižní) variantě, která zahrnuje okrajové městské části metropole. S těmi je třeba jednat o přijatelné variantě okruhu, která bude minimalizovat dopady na okrajové městské části hlavního města. To je závěr pracovní skupiny, kterou k Pražskému okruhu zřídili náměstek primátora pro územní rozvoj a územní plán Petr Hlaváček a náměstek pro dopravu Adam Scheinherr.

„Byl jsem otevřený posoudit alternativní trasu okruhu, ale ta je jednoznačně nereálná. Další posuzování, které by stálo stovky tisíc korun, nemá smysl. Je třeba se řídit fakty,“ komentuje závěry pracovní skupiny náměstek primátora Petr Hlaváček.

Pracovní skupina posuzovala dopady základní varianty okruhu zahrnující okrajové městské části Prahy a alternativní variantu tzv. regionální trasy přes obce ve Středočeském kraji. S ohledem na programové prohlášení koalice, která se zavázala pro řešení kruhu, které se ukáže jako nejvhodnější z hlediska dopadů na obyvatele, bezpečnost dopravy, nákladů a termínu realizace, je alternativní varianta prakticky vyloučena.

„Například v jihovýchodní části Prahy vede základní varianta okruhu v maximální možné míře takřka neobydlenými částmi území (tzv. stavba 511). Regionální varianta však znamená razantní zásahy do života a obydlí bezprostředně dotčených obyvatel. A to v desetinásobném rozsahu proti základní variantě. Nepoměr takových zásahů v obou variantách je značný,“ vysvětluje vedoucí odborného týmu, který obě varianty posuzoval, architekt Filip Foglar.

Alternativní varianta by zabrala více než desetinásobek plochy, která se v současné době buď už využívá k bydlení, nebo se s výstavbou počítá. Regionální řešení by také pohltilo o polovinu více zemědělského půdního fondu včetně vysoce bonitní zemědělské půdy, v neposlední řadě s alternativní variantou trasy vůbec nepočítá 41 obcí na svém území a především je záměr v nesouladu se Zásadami územního rozvoje. Pokud by pak hlavní město muselo řešit stížnosti a žaloby obcí, spolků i jednotlivců, je regionální varianta spíše neuskutečnitelná.

„Základní varianta okruhu se začala připravovat v roce 1995. Teprve letos, tedy po 24 letech je vypořádána většina stížnosti a jsou účinná nutná opatření, aby se mohla stavba skutečně rozběhnout. V případě regionální varianty jsme tedy obrazně řečeno mínus čtvrtstoletí do okamžiku, než by mohla vyjet první těžká technika,“ doplňuje právník Pavel Uhl.

„Nyní je zcela klíčové vyjednávat s dotčenými pražskými městskými částmi, obcemi a Ředitelstvím silnic a dálnic České republiky o konkrétní podobě projektu okruhu, která bude vycházet ze stávající stopy tak, aby dopad na životní prostředí a začlenění do urbanismu města byly co nejcitlivější,“ vysvětluje náměstek Hlaváček.

„Potvrdili jsme jižní variantu. Celou věc jsme přezkoumali a zjistili jsme, že je jediná realizovatelná. Existuje i jiná varianta, ale v této trase už vznikly stavební parcely a vyrostly rodinné domy. A navíc získat souhlas jednačtyřiceti dotčených obcí by vedlo ke zpoždění minimálně dvacet let,“ přidává argumenty náměstek primátora pro dopravu Adam Scheinherr.

„Realita je neúprosná. Okruh bude mít vždy ty spokojenější a ty méně spokojené. Ideální varianta pro všechny neexistuje. Buď bude okruh v uvozovkách „blbý“, ale s maximálním ohledem na obyvatele a životní prostředí dotčených území, nebo nebude žádný,“ uzavírá náměstek primátora Petr Hlaváček.

Příloha:

 

Zdroj: Praha.eu

Komentářů ( 20 )

 1. / OdpovědětLumar
  Tak již několikátá skupina odborníků (zase podplacená :-)) vyhodnotila jako přínosnější variantu J. Odpůrci se nevzdávají - fakta pro ně nic neznamenají, jsou hluboce přesvědčeni o své pravdě. Např. starostka Dolních Chaber chce znovu rozhovor s primátorem. Nevím jak chce argumentovat, když např.- část dopravního hlášení ČR 2 (včera, 26.2, 10 hod. dopol.):"UCPANÁ D8, KOLONA OD ZDIB, OBJÍŽDĚJTE PŘES DOLNÍ CHABRY!!" Nechtějí auta okolo, tak je mají přímo v obci - paní starostka ví nejlépe co je pro obyvatele dobré.
 2. / Odpověděting. arch. Ivan Vavřík
  Praha nebude řešit alternativní trasu Pražského okruhu. Jedinou prosazovanou variantou bude jižní trasa, konstatovala pracovní skupina, kterou k Pražskému okruhu zřídili náměstci primátora pro územní rozvoj a územní plán Petr Hlaváček a dopravu Adam Scheinherr. Delší severní varianta by byla mnohem nákladnější a zabrala by násobně větší plochu určenou pro bydlení a výstavbu.
  • / Odpovědětlogika
   Pokud tato skupina pražských odborníků jako závěrečný argument pro své rozhodnutí vzala přiloženou prezentaci, pak je třeba Pražany hluboce politovat, a to nejen kvůli SOKP. To již nemůže těšit ani mimopražské, kteří to žel budou financovat. Manipulace tomu přímo čouhá z bot.
 3. / Odpověděting. arch. Ivan Vavřík
  Zajímalo by mě, kdy již přestanou Hejlové a Lněničkové lhát a strašit suchdolské občany.
 4. / OdpovědětOndřej Imlauf
  Snad zvítězí na radnici HLMP rozum a konečně se zadají opravdu zodpovědné studie o posouzení obou variant. Mimo jiné i posouzení společného vlivu letiště i dálnice na naší obec. Vzhledem k tomu, že se Praha s největší pravděpodobností bude rozšiřovat, tak nechci na Suchdole další magistrálu přes "Václavské náměstí". Vést okruh dále od hranic je více než logické. Ano, před 80 lety se to mohlo zdát jako dobrá varianta, ale nyní stavět obchvat(dálnici) v této brutální podobě skrz obec je nebetyčná pitomost. Mimochodem i pan Hlaváček před časem tvrdil, že je to blbost... Současný mediální tlak na veřejnost, přesvědčující o jediné možné variantě, mě jen utvrzuje v tom, že šance na zadání posousení obou variant je velmi reálná. Ondřej Imlauf zastupitel MČ Praha - Suchdol PS: a teď trochu toho strašení k okruhu přes Suchdol ;) *stavba bude prováděna povrchově tzn. prach, hluk, tisíce nákladních aut. * dvě mimoúrovňové křižovatky. Na Rybářce a za benzínovou pumpou. *podloží možného přivaděče Na Rybářce stojí na skále, tudíž hrozí ohrožení statiky blízkých i vzdálenějších domů * ztráta vody ve studnách * trvalý hluk aut z mostu přes Vltavu * zvýšení dopravy v Kamýcké a na přípojkách z Dejvic * a spoustu dalších nepěkných věcí.
 5. / Odpověděting. arch. Ivan Vavřík
  Pane Imlaufe, melete stále ty samé lži, soudy jste prohráli, platná dokumentace je schválena pro variantu J, tak se odstěhujte na ŠUMAVU, kde budete mít klid.
  • / OdpovědětOndřej Imlauf
   Od začátku je Suchdol proti této podobě obchvatu. Za dvacet let nebyl nikdo schopen (on to byl spíš záměr) zadat objektivní posudky. Za tu dobu mohla být schválena už i severní varianta. Takže s nějakýma termíny na mě nechoďte. Mě to na Suchdole zatím baví, tak se odstěhovat nehodlám. A rád bych, aby zde bylo relativně čisté prostřední i pro moje děti. PS: Děkuji, že jste zde zmínil slovo lež. Jak to dopadlo s vaší odměnou za uplynulý (už naštěstí) mandát zastupitele? Tvrdil jste, že jste žádnou nedostával. To samožřejmě nebyla pravda. Kdo tu lže nejsem já, ale vy pane.
 6. / Odpověděting. arch. Ivan Vavřík
  Městský soud v Praze dnes ve veřejném zasedání projednal návrh Městské části Dolní Chabry, jednoho občanského spolku a několika občanů. Navrhovatelé společně usilovali o zrušení části zásad územního rozvoje, které určují trasu budoucího silničního okruhu kolem Prahy v severní části jeho perimetru. Neúspěšně. Žaloba se domáhala zrušení části okruhu kvůli údajnému zásahu do životního prostředí v místě realizace a kvůli dalším formálním aspektům projednání zásad územního rozvoje jako takových. Městský soud odmítl všechny argumenty jako liché a návrh zamítl jako nedůvodný. Potvrdil tak ustálenou rozhodovací činnost Městského soudu v Praze Nejvyššího správního soudu, podle které jsou nyní přijaté zásady územního rozvoje zcela zákonné a námitky navrhovatelů nemají právní, ale pouze politickou povahu.
 7. / Odpověděting. arch. Ivan Vavřík
  Poslala jsem na 50 dopisů starostkám a starostům obcí od Tuchoměřic, přes Únětice, Líbeznice až po Sibřinu. Všech 35 odpovědí jednoznačně odmítá severní zmiňovanou trasu okruhu, která je veřejně diskutována, ačkoli nemá žádné opodstatnění v platných dokumentech. Velkou váhu přikládám také odpovědi hejtmanky Středočeského kraje, která jasně podpořila platnou jižní trasu, vymezenou koridorem v Zásadách územního rozvoje Středočeského kraje “ říká Eva Smutná /za TOP 09/, radní pro strategický rozvoj.
  • / Odpovědětlogika
   Postoj Sč kraje a jeho obcí je celkem logický. Když jsou Pražáci, specielně na P6, takoví hňupi, že si chtějí nechat kamionový a ostatní tranzit a s tím spojené znečištění prostředí, hluk, poničené životní prostředí, vč. vzácných lokalit a další zvýšení provozu na svém území, na rozdíl od jiných velkých měst, a tuto devastaci dokonce považují za prioritu, tak je s nadšením podpoříme a budeme severní trasu rozhořčeně odmítat. Alespoň to nebudeme muset podstoupit my.
 8. / Odpověděting. arch. Ivan Vavřík
  A aby občani věděli, moje "honorování" na komisi, tak to bylo 200,- Kč za měsíc. Co je to proti vyhozeným penězům, co prošustrovalo SOS a mimo jiné tím, že Vaše žena platila Hejlovi za nájem kavárny na radnici 720,- Kč měsíčně a podle cenové mapy měla platit tisíce. Za tu dobu Hejl a paní Imlafová připravila rozpočet Suchdola o desetitíce- asi o 180 000,- za tři roky. To se tak hezky v rámci SOS korumpujete, dáváte výhodičky a slevy. To je řízení radnice, když plnohodnotní občané Suchdola jsou jenom členové SOS a oblíbenci Hejla. Na ty ostatní se kašle. Takže lžete vy, pane Imlaufe, nikdy jsem netvrdil, že jsem žádnou odměnu nedostával. A i kdyby tak to není nic proti tomu jak Vaše žena společně s Hejlem připravili suchdolský rozpočet minimálně o 200 000,- Kč neplacením řádného nájemného v kavárně Kravál na větvi.
  • / OdpovědětOndřej Imlauf
   Možná, kdyby jste na komisi chodil, tak byste věděl, jaká je výše vaší odměny. Takto opět podáváte zkreslené informace. To se týká i kavárny, do které totiž moje manželka s kamarádkou vložila mnohem víc než zde píšete ve vašich smyšlených ušlých numerách.
   • / Odpověděting. arch. Ivan Vavřík
    A to, že to paní Imlaufová dále pronajímala kavárnu dalšímu nájemci za 6000,- měsíčně v rozporu z nájmemní smlouvou, byla další krádež. Holt to máte v rodině, lžete a kradete.
    • / OdpovědětOndřej Imlauf
     Já myslím, že by spíše holky měly dostat uznání za to co z dezolátních prostor po lékarně dokázaly vybudovat! Nikoho jsme neokradli! a na vaše nehoráznosti proto napíšu už jen toto: Umíte akorát pomlouvat, házek klacky pod nohy, vymýšlet si a urážet. p.Vavříku, vy máte štěstí, že nebydlíte na Suchdole a už nejste zvolen ani zastupitelem a tudíž se spolu nepotkáme. Soudit se totiž s váma za pomluvy nebudu. Ale za ty urážky a pomluvy zasloužíte slušně řečeno vytahat za uši. Těším se na viděnou...
 9. / Odpověděting. arch. Ivan Vavřík
  ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Nejvyšší správní soud rozhodl právní věci navrhovatelů (Hejl a spol.) takto: Kasační stížnost Hejla a spol. se zamítá. Citace z rozsudku: 1.a.4. Posouzení Nejvyšším správním soudem [53] Nejvyšší správní soud konstatuje, že argumentace Hejla a spol. je velmi obecná a formalistická. Hejl a spol. v Návrhu ani kasační stížnosti neuvedli žádné konkrétní tvrzení, jakým způsobem mělo být zasaženo do jejich veřejných subjektivních práv (ani obecně, natož pak ve vztahu k tomu, že Hejl a spol. jsou obce, městské části hl. m. Prahy a fyzické osoby, jejichž práva jsou z povahy věci odlišná). Jinými slovy, Hejl a spol. věcně neuvedli nic relevantního pro posouzení míry pochybení Hlavního města Praha, jejíž překročení by mělo vést ke zrušení napadené části Aktualizace zásad územního rozvoje (AZUR) kde je stabilizována dopravní varianta J pod Suchdolem . Takový požadavek Hejla a spol nemá oporu v zákoně a lze jej označit za absurdní. K tomu Nejvyšší správní soud uvádí, že Hejl a spol. (opětovně) dezinterpretují, co uvedl městský soud.).. Nejvyšší správní soud žádné takové podstatné porušení neshledal. [58] Ze všech uvedených důvodů nejsou námitky Hejla a spol. důvodné. [64] Jak správně uvedl již městský soud v napadeném rozsudku, Hejl a spol. pouze konstatovali nezveřejnění výše specifikovaných výkresů v elektronické podobě, aniž by uvedli jakékoliv konkrétní dotčení svých práv. [78] Námitka Hejla a spol. je tedy nedůvodná. 1.d.4. Posouzení Nejvyšším správním soudem [85] Argumentace Hejla spol. předestřená v rámci tohoto bodu je značně nekoncepční. [91] Ze všech uvedených důvodů nejsou námitky Hejla a spol. důvodné. 1.e.3. Posouzení Nejvyšším správním soudem [96] Pokud Hejl a spol. v kasační stížnosti v bodě 1.e. argumentují tím, že posouzení variant ve VVURÚ je věcně nesprávné a uvádějí jakési obecné hodnocení některých částí VVURÚ, vede to Nejvyšší správní soud ke dvěma závěrům. Zaprvé, není pravdou, že by nebyly hodnoceny varianty trasování SOKP, jak plyne z již uvedeného, neboť sami Hejl a spol., byť velmi obecně, s provedeným hodnocením polemizují. Zadruhé, Nejvyšší správní soud postrádá bližší logickou souvislost a nosný bod argumentace, jíž se Hejl a spol. snaží prokázat nezákonnost v podobě chybějícího podkladu. 2.5. Posouzení Nejvyšším správním soudem [109]. Hejl a spol. však v kasační stížnosti opomněli uvést, z jakého důvodu by mělo být posouzení provedené městským soudem nezákonné, resp. jaké negativní dopady PÚR ČR 2008 vyvolává, a již vůbec nespecifikovali, jak by se takový tvrzený nedostatek mohl dotknout jejich veřejných subjektivních práv. 3.4. Posouzení Nejvyšším správním soudem [120] Nejvyšší správní soud souhlasí s městským soudem, že námitka Hejla a spol. je inkoherentní s námitkou předcházející a je poněkud obtížně uchopitelná. Hejl a spol. patrně spatřují rozpor grafické a textové části PÚR ČR 2008 v tom, že podle textové části je přípustná základní i regionální varianta SOKP, zatímco grafická část závazně připouští pouze základní variantu. Takto obecně formulovaná námitka Hejla spol., z níž neplyne, jakým způsobem mají být Hejl a spol. dotčeni na svých veřejných subjektivních právech, nemůže vést k závěru, jež by vedly ke zrušení Hejlem a spol. napadené části AZÚR. [122] S ohledem na uvedené není námitka Hejla a spol. důvodná. [132] Argumentace Hejla a spol., že nevymezení určité plochy jako plochy nadmístního významu mohlo zkreslit výsledky VVURÚ (vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území), neobstojí, jak správně konstatoval městský soud. 4.5. Posouzení Nejvyšším správním soudem [134] Nejvyšší správní soud znovu opakuje, že jednotliví stěžovatelé vedeni Hejlem opomněli tvrdit (natož pak prokazovat), jak konkrétně měli být dotčeni na svých hmotných právech a jejich argumentace v kasační stížnosti je značně obecná. [147] Z VVURÚ (vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území) jednoznačně vyplynulo, že oddálení SOKP dále od Prahy (varianta Ss) by vedlo k nežádoucímu vyššímu zatížení Městského okruhu uvnitř hl. města Prahy, k přitížení dalším komunikacím v silně urbanizovaném území ve vnitřní části Prahy, ke ztrátě významné části funkcí SOKP (např. rozvod vnější zdrojové a cílové dopravy, realizace 5 As 49/2016 některých vnitroměstských dopravních vztahů mezi okrajovými částmi Prahy, omezení krizových situací v dopravě na stávající dopravní síti v centrální části Prahy, vytvoření podmínek pro rehabilitaci některých uličních prostorů a veřejných prostranství) a ke snížení atraktivity polohy vůči jádrovému městu. V AZÚR (aktualizace zásad územního rozvoje) je upřednostněn zájem města jako celku, přitom jsou řešeny také lokální dopady. Jakkoliv se jeví z lokálního pohledu logické odmítání realizace nové dopravní infrastruktury z titulu ovlivnění standardů životních podmínek některých městských částí, z celoměstského měřítka jde o neudržitelný postup, který by v podstatě vedl k paralyzaci rozvoje a naplňování cílů města. 5.5. Posouzení Nejvyšším správním soudem [151] Názor Hejla a spol. zdejší soud po prostudování spisu ve shodě s městským soudem nesdílí. [165] Ke konstatování Hejla a spol., že na posouzení variant má vliv také posouzení vlivů na území NATURA 2000, Nejvyšší správní soud uvádí, že takovou argumentaci stěžovatelé (v této souvislosti a v tomto bodě) v Návrhu neuplatnili. Jedná se tedy o námitku ve smyslu § 104 odst. 4 s. ř. s. nepřípustnou. [166] Ani výše uvedenou námitku Hejla a spol. Nejvyšší správní soud neshledal důvodnou. 7.5. Posouzení Nejvyšším správním soudem [183] Již městský soud přiléhavě poznamenal, že tento návrhový bod (a stejně tak kasační stížnost v tomto bodě) v sobě obsahuje několik rovin námitek, v nichž stěžovatelé přecházejí od jednoho tématu k jinému. Tvrzení Hejla a spol. jsou značně nekonzistentní, což velmi komplikuje soudní přezkum, jeho racionalitu a přehlednost. [184] Hejl a spol. opakovaně opomíjí spojovat svou argumentaci se specifikací, jak konkrétně mělo být namítanými nezákonnostmi zasaženo do jejich veřejných subjektivních práv. [185] Dále, argumentace Hejla a spol. v Návrhu a kasační stížnosti je do velké míry rozporná a vnitřně nekonzistentní. Návrhové body a námitky jsou koncipovány tak, „jak se zrovna hodí“. [188] Argumentace Hejla a spol. se proto Nejvyššímu správnímu soudu jeví jako účelová. Dovedeno ad absurdum, podle Hejla a spol. by pořizovatel při pořizování návrhu AZÚR (aktualizace zásad územního rozvoje) nemohl pracovat s nejlepšími dostupnými podklady. Takový závěr je třeba odmítnout. Požadavek, aby obsahem odůvodnění ZÚR (zásad územního rozvoje) byly zcela konkrétní výpočty, schémata, kartogramy a seznamy vstupních dat, jak požadují Hejl a spol. , shledává zdejší Nejvyšší správní soud neopodstatněným. [192] Městský soud poté, co v odůvodnění napadeného rozsudku podrobně pojednal o povaze dopravního modelu a jeho výstupů, konstatoval, že argumentace Hejla a spol. je nepřípadná, neboť pomíjí skutečnou podstatu dopravního modelu. Nejvyšší správní soud tento názor městského soudu (jak plyne z výše uvedeného textu) sdílí. [229] Tím je předznamenán soudní přezkum vypořádání připomínek v rámci řízení o zrušení OOP (opatření obecné povahy) nebo jeho části. Má-li správní soud přezkoumat, zda se Hlavní město Praha řádně a dostatečně vypořádal připomínky veřejnosti, zabývá se především tím, zda dostál výše uvedeným kritériím, o nichž již Nejvyšší správní soud vícekrát pojednal, nikoliv hodnocením správnosti subjektivního názoru Hejla a spol. Takový požadavek se vymyká rozsahu soudního přezkumu a kompetenci soudu. [231] Ani kasační námitku Hejla a spol. nedostatečného vypořádání připomínek neshledal Nejvyšší správní soud důvodnou. 14.4. Posouzení Nejvyšším správním soudem [254] Nejvyšší správní soud opětovně konstatuje, že kasační námitka Hejla a spol. je značně nekonkrétní a nekonzistentní. 15.4. Posouzení Nejvyšším správním soudem [264] Nejvyšší správní soud opětovně konstatuje, že Hejl a spol. v Návrhu ani kasační stížnosti nespojují argumentaci s tvrzením dotčení jejich veřejných subjektivních práv. Nadto Nejvyšší správní soud ve shodě s městským soudem poznamenává, že z návrhového bodu není zcela zřejmé, co jím měli Hejl a spol. (resp. navrhovatelé) na mysli a jeho obsah je velmi nekonkrétní, což platí i pro obsah kasační stížnosti. Již proto neshledal Nejvyšší správní soud důvod pro zrušení Hejlem a spol. napadeného rozsudku, příp. napadené části AZÚR (aktualizace zásad územního rozvoje) [300] Nejvyšší správní soud shrnuje, že argumentace Hejla a spol. v Návrhu a kasační stížnosti je natolik obecná, že nemůže založit důvod pro zrušení napadeného rozsudku městského soudu ani napadené části AZÚR. S ohledem na vše výše uvedené není námitka Hejla a spol. důvodná. 1.Závěr [366] Ze všech uvedených důvodů dospěl Nejvyšší správní soud k závěru, že kasační stížnost Hejla a spol. není důvodná, a proto ji v souladu s § 110 odst. 1 in fine s. ř. s. zamítl. Poučení : Proti tomuto rozsudku nejsou opravné prostředky přípustné (§ 53 odst. 3, § 120 s. ř. s.). V Brně dne 25. května 2017 JUDr. Lenka Matyášová v. r. předsedkyně senátu Závěr: Jak konstatoval Městský soud v Praze i nejvyšší Kasační Soud v Brně, je třeba najít řešení, které bude vyhovovat většině (celé Praze).
 10. / OdpovědětLumar
  Tak znovu, pane Imlaufe: 1) 91% dopravního výkonu ve vozokm v Praze činí IAD (individuelní automobilová doprava) viz. ročenka TSK 2018. Čili cca 85% emisí z automobilové dopravy jde za osobními vozy, při průměrné vytíženosti 1,3 os. na vůz. Řidiči by regionální var. okruhu využívali sporadicky kvůli její vzdálenosti od města (zbytečné km a čas). Tudy cesta za lepším ovzduším V CELÉ PRAZE NEVEDE. Přeložka silnice II/240, jak navrhuje G.Lněničková věc také neřeší - ta je užitečná pro odvedení tranzitní dopravy od města, nikoliv pro dopravní vztahy uvnitř a po obvodu města. 2) MHMP rozumně nechce Prahu rozšiřovat do okolí, neboť je si vědom rapidně zvýšených nákladů na MHD, inženýrské sítě atd. 3) Předložky se učí ve 3. třídě - SKRZ opravdu není totéž co POD (obcí) 4) Je docela možné, že p. Hlaváček měl kdysi opačný názor. Zastupitel P6 arch. Polách před 5 lety, když nastupoval do politiky, také nesouhlasil s okruhem pod Suchdolem, oba dva byli zmanipulováni zelenými "teoretiky". Poté, co se ve funkci, seznámil blíže s problematikou - názory ODBORNÍKŮ a studiemi vzniklými za 25 let plánování, názor změnil. 5) Mírné zvýšení hluku nad běžné hlukové pozadí budou pociťovat lidé bydlící na hraně svahu kaňonu. Podstatnou část obce zvýšení nezasáhne - svah je poměrně strmý (vlny budou redukovány odrazem). Mimochodem - přes půl milonu (!) obyvatel Prahy má v noci překročené hlukové limity, ve dne 460 000 lidí (MFd 1.3., MZ ČR). To je i díky vám, protože přes město jezdí zbytečně vozy, které by použily okruh. Suchdol je jako kámen v močovém systému - brání normálnímu toku a celý organizmus postupně propadá otravě. 6) EU a naše vláda stanovily cíl - převedení 30% nákl. dopravy na železnici do r. 2030. Rozšiřují se kamiony na CNG, zkouší se el. trakce. To vše si vynutil katastrofický stav ovzduší. 7) Při každé stavbě jsou téměř vždy zhoršené podmínky - KRÁTKODOBĚ pro DLOUHODOBÝ POZITIVNÍ EFEKT. Most se staví na sto let. Vzhledem k vývoji klimatu je vysoce pravděpodobné, že v dohledné době bude silně omezena doprava jako celek a zvláště ta, která produkuje emise. U Suchdola je nejužší místo kaňonu - nejvhodnější místo pro ÚROVŇOVÉ spojení obou břehů. Kolik cyklistů by ztrácelo výšku při cestě z P8 a zase šlapalo do kopce na Suchdol? Nebo opačně - šlapat z P6 do kopce na P8. Zdravím L.M.
  • / OdpovědětOndřej Imlauf
   Jelikož přes Suchdol projíždějí převážně řidiči z okolí Prahy, tak si myslím, že si rádi objednou Prahu severní variantou. Určitě to budou mít rychlejší než jet skrz Prahu. Varianta přes Suchdol jen přivede tranzitní dopravu na naše i další dotčená území. Hluk občas slyšíme z vlaku jedoucího ze Sedlce do Roztok,jako by jel za domem. Proto o nějakém mírném zvýšení nemůže být řeč. Čeká nás soustavný zesílený hluk, podle toho jak bude zrovna foukat, který bude slyšitelný od Roztok po Prahu 6. A jelikož to bude tranzitní okruh tak ten hluk bude téměř pořád. HLMP možná nechce Prahu rozšiřovat, ale např. Horoměřice se k Suchdolu už přibližují slušným tempem.... Opravdu pane L.M., vaše argumenty mě fakt nepřesvědčují. Předložte nezávislé studie posouzení obou variant a pak se můžeme bavit..
  • / OdpovědětMíla
   Správně. Suchdolem to povede v tunelu, to jsem nikde nikdy ze strany suchdoláků neslyšel. Proč asi...
 11. / OdpovědětLumar
  Pane Imlaufe, prosím pochopte, že bydlíte v městské aglomeraci s patřičnými průvodními jevy.- hluk, znečištěné ovzduší. Bohužel kvůli vašemu odporu mají statisíce lidí obě kategorie zbytečně zhoršené. Žiji na Hanspaulce a vlaky slyším v noci také , z Evropské přes den houkání policie a sanitek. Co se týče posouzení obou variant - za tu dobu jich bylo provedeno min. pět (5) s jasným výsledkem pro J ( ÚDI, CITYplan, ČVUT, teď MHMP a další). V lońských příspěvcích jsem na tomto webu část studie CITYplan prezentoval. Vy se ale nesnažíte pochopit argumenty, šmahem odmítáte co vám nesedí - mám na Suchdole kamarády, tak vím jaké absurdní výmysly občas prezentují. Typickým příkladem chování odpůrců je bývalý starosta Čížek - loni, po dubnové besedě za mnou přišel, abych mu ukázal, kdy souhlasil s vedením obchvatu tunelem; konkretně kdysi prohlásil :."že to považuje za přijatelnou možnost". Když jsem mu dotyčný článek z Práva ukázal, řekl, že se jednalo o jinou variantu a urychleně odešel (popřel vlastní výrok). Ostatně ten článek jsem také zde na webu prezentoval. Opravdu mě nebaví po roce opakovat již prezentované argumenty, když vy, pod malichernými záminkami popíráte jejich věrohodnost a sami lžete - viz. Lněničková: " na Suchdole se bude bourat několik domů". Mohu-li doporučit, přečtěte si v rubrice Doprava mé loňské články a soustřeďte se na odpor vůči paralelní dráze a letecké přepravě nákladů. S postupným zhoršováním klimatu bude muset být stejně tento obor redukován. A podobné to bude i s kamiony, to bude další krok. Takže půjde jen o to přežít zhoršení podmínek při stavbě. L.M.
 12. / Odpovědětmíla
  Půlka lidí, co bydlí dneska v Suchdole, se sem přistěhovala v době, kdy už byl obchvat v územním plánu. Brečet ještě 20 let je zbytečné. Povede to tudy stejně v tunelu, ani o tom nebudete vědět.

Zanechte komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna