Operační středisko Krizového štábu hl. m. Prahy má po rekonstrukci novou technologii a systémy, které pomohou nejen při povodních

Včera, 14. května 2019, bylo slavnostně otevřeno zrekonstruované Operační středisko Krizového štábu hl. m. Prahy v budově Nové radnice. Vybavení střediska novými informačními a komunikačními technologiemi předcházely stavební úpravy, díky kterým vznikl prostor samostatného střediska, zázemí pro zaměstnance a místnost pro Krizový štáb hl. m. Prahy.

„Operační středisko Krizového štábu hlavního města Prahy představuje moderní pracoviště, bez jakého si dnešní řízení chodu města nedovedu představit. Nejde totiž jen o mimořádné či krizové situace jako jsou povodně či sněhová kalamita. Prakticky každý den přináší problémy spojené s dopravou, bezpečností a dalšími stránkami života v metropoli a k jejich řešení ve spolupráci s odpovědnými složkami, úřady a organizacemi je takové pracoviště nezbytností,“ uvedl primátor Zdeněk Hřib.

Operační středisko Krizového štábu hl. m Prahy (dále operační středisko) spolupracuje se složkami integrovaného záchranného systému, městskými částmi, pražskými organizacemi, servisními firmami a dalšími dotčenými subjekty a osobami.

„Nejvýraznější změnou v rámci rekonstrukce je instalace velkoplošné monitorové stěny složené z LCD obrazovek. Tato stěna slouží pro zobrazení živého obrazu kamer z městského kamerového systému a pro přepínání a úpravu vzhledu obrazových vstupů v jednotlivých částech monitorové stěny,“ řekl náměstek primátora pro bezpečnost Petr Hlubuček a dodal: „Rekonstrukcí prošla také řídící místnost Krizového štábu hlavního města Prahy, která byla rozšířena o jednu kancelář. Kapacitně se do místnosti pohodlně vejde pětadvacet osob. Před rekonstrukcí se do místnosti vešlo maximálně dvanáct až patnáct osob.“

Rozsáhlá rekonstrukce, včetně stavebních úprav, dodávky nových technologií (servery, velkoplošná zařízení, řídicí systém, komunikační systémy, manažerský informační systém, zařízení operátorského pracoviště, softwarových modulů a dodávky technologického a ostatního nábytku), vyšla na téměř 54,7 milionů korun včetně DPH. Po dobu rekonstrukce bylo operační středisko přestěhováno do náhradních prostor, takže byl zajištěn nepřetržitý provoz.

„Nové pracoviště poskytuje zaměstnancům operačního střediska lepší zázemí pro výkon jejich činností. Operační středisko Krizového štábu hlavního města Prahy je místem, kde se shromažďují informace k aktuálnímu dění v Praze, především z oblasti bezpečnosti a dopravy. Představitelé hlavního města Prahy jsou v případě nenadálé události neprodleně informováni,“ řekl ředitel odboru bezpečnosti Josef Macháček.

Operační středisko bylo zřízeno 1. ledna 1997 jako stálý pracovní orgán Krizového štábu hl. m. Prahy a Bezpečnostní rady hl. m. Prahy.  Běžně zde slouží operátoři ve dvanáctihodinových pracovních směnách. V případě rozsáhlé nebo dlouhodobé mimořádné události či krizového stavu je doplňováno o pracovníky odboru bezpečnosti, ale i o další zaměstnance Magistrátu hl. m. Prahy podle charakteru události. Veřejnost je průběžně o událostech v Praze informována prostřednictvím Bezpečnostního portálu hl. m. Prahy na adrese bezpecnost.praha.eu. V případě potřeby je na operačním středisku aktivována bezplatná infolinka. Naposledy to bylo při Pražském maratonu ohledně informací o dopravních opatřeních.

 

Zdroj. Praha.eu

Zanechte komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna