Výstava Kněžna sv. Ludmila. Střední Čechy, kolébka národních patronů

Výstava Kněžna sv. Ludmila. Střední Čechy, kolébka národních patronů vznikla k nadcházejícímu výročí 1100 let od mučednické smrti kněžny Ludmily, které si připomeneme v roce 2021. Výstava je koncipována jako putovní a bude představena v mnoha institucích v rámci Středočeského kraje. Výstavu si můžete prohlédnout v Historickém sále zámku Středočeského muzea v Roztokách u Prahy.

Kněžna Ludmila položila spolu se svým manželem knížetem Bořivojem základy trvalého přijetí křesťanství v Čechách a spolu s dalšími domácími světci sv. Václavem, sv. Vojtěchem a sv. Prokopem je patronkou našeho národa. Události spojené se vznikem raně středověkého českého státu, významná místa na území dnešních Středních Čech s nimi spojená, a především naše národní patrony a jejich osudy výstava podrobně přibližuje.

Výstava Kněžna sv. Ludmila. Střední Čechy, kolébka národních patronů vznikla z iniciativy spolku Svatá Ludmila 1100 let, autorem textů je PhDr. Zdeněk Kuchyňka a bohatý obrazový doprovod je dílem Mgr. Stanislava Boloňského.

Zanechte komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna