Hospodaření starosty páně Hejla s prostředky Suchdola a EU

V předminulém volebním období (v letech 2011-2014) vládnoucí Sdružení občanů Suchdola (SOS) páně starosty Hejla uskutečnila projekt EPTA zaměřený primárně na zkoumání možností vedení tramvajové linky na Suchdol (ROPID má těchto projektů již cca 20), kdy tento projekt přišel Suchdol na cca 360 tis. Kč a cca 2,1 mil Kč přidala EU. Výsledkem bylo několik výletů pánů Beneše a Hejla do ciziny a nyní je tento projekt navždy založen v šuplíku. 

 

V tomto volebním období si SOS páně starosty Hejla vymyslela další projekt – SMACKER – zaměřený primárně na zkoumání dopravní obslužnosti v periferních oblastech, kdy tento projekt přišel Suchdol na cca 530 tis. Kč a cca 3 mil Kč přidala EU. Výsledkem bylo opět několik výletů, nyní radní Suchdola, Pirátky Lněničkové do ciziny s tím, že výstupem je opět jedna šuplíková studie (konečné tramvaje na Výhledech) a konstatování (myšleno fakticky, nikoliv ironicky), že rodiče nemají děti vozit autem ke škole a že občané Suchdola mají chodit pěšky. Radní Pirátka Lněničková si za tuto záslužnou práci přišla bratru na mimořádných odměnách na cca 750 tis. Kč tzv. čistého. Nicméně celkové výdaje nejde rozklíčovat, kdy na celý projekt je zmíněná dotace 3,5 mil. Kč, a z toho jen na mzdové náklady cca 2 mil. Kč.

 

Suchdol tedy vyhodil na tyto dvě aktivity necelý 1 mil. Kč (900.000,- Kč) a EU na to přispěla cca 5 mil. Kč. 

Kdo z toho měl největší prospěch se asi nedovíme. Skutečností ale je, že zmíněný téměř 1mil Kč by bylo možno jistě požít smysluplněji, ve prospěch suchdolských obyvatel.

Zanechte komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna