Author

1092 posts

Slovo Suchdolských novin ke svátkům velikonočním 1

Po popeleční středě, Zeleném čtvrtku, Velkém pátku přichází o svátcích vánočních Bílá sobota. Suchdolské noviny k této výjimečné události, velikonoce jsou přece nejvýznamnějším křesťanským svátkem, oslavou zmrtvýchvstání Ježíše Krista, a u nás obecně přijímaným svátkem spojeným s vítáním příchodu jara, nabízejí se souhlasem autorky Aleny Vondruškové část její knihy Český lidový a církevní rok.

Více →

Starosta Lysolaj Petr Hlubuček řekl časopisu Náš region: Nová letová dráha? Děkujeme, ne!

Lysolaje – Pět městských částí: Praha-Lysolaje, Praha-Suchdol, Praha-Nebušice, Praha-Dolní Chabry, Praha-Ďáblice a čtyři ústavy Akademie věd podaly v minulém roce žalobu na aktualizaci zásad územního rozvoje hlavního města Prahy. Týkala se té části dokumentu, ve které se hovoří o výstavbě nové letové dráhy na Letišti Václava Havla v Ruzyni. V pátek 12. února byla však tato žaloba Městským soudem v Praze zamítnuta.

Více →

Představujeme: Sbor dobrovolných hasičů Praha – Suchdol

Jednotka Sboru dobrovolných hasičů (SDH) je zařazena do poplachového plánu Hasičského záchranného sboru (HZS) hl. m. Prahy jako Jednotka požární ochrany III. Členové jednotky se věnují ve svém volném času širokému spektru činností, tak jak to vyplývá z bojového řádu, ale i z tak obyčejné práce, jako je údržba požární techniky, hasičské zbrojnice, vodních zdrojů, ale i kulturní činnosti v obci.

Více →

Ode dneška lze žádat o tzv. kotlíkovou dotaci

Od 21. března 2016 mají i občané MČ Praha Suchdol možnost podat žádost o přidělení tzv. kotlíkové dotace týkající výměny starých neekologických kotlů za nové nízkoemisní. Žádosti přijímá magistrát hl. města Prahy do 29. prosince 2017 anebo do vyčerpání přidělených finančních prostředků, což je 23 700 000 Kč.

Více →

Plné znění rozsudku zamítajícího žalobu Suchdola a spol. proti letišti

Suchdolským novinám se podařilo získat plné znění rozsudku Městského soudu v Praze, který 75stránkovým rozborem zamítl žalobu MČ Praha-Suchdol, Praha-Dolní Chabry, Praha-Ďáblice, Praha-Lysolaje i Praha-Nebušice, dále Geologického ústavu, Ústavu experimentální botaniky i Ústavu chemických procesů AV ČR a dvou fyzických osob na nezákonnost přijetí opatření veřejné povahy v případě aktualizace Zásad územního rozvoje (AZÚR) zastupitelstvem Hlavního města Prahy v roce 2014 ohledně plánované výstavby další dráhy Letiště Václava Havla Praha. Soud o tom rozhodl 12. února 2016.

Více →