Author

1082 posts

Plné znění rozsudku zamítajícího žalobu Suchdola a spol. proti letišti

Suchdolským novinám se podařilo získat plné znění rozsudku Městského soudu v Praze, který 75stránkovým rozborem zamítl žalobu MČ Praha-Suchdol, Praha-Dolní Chabry, Praha-Ďáblice, Praha-Lysolaje i Praha-Nebušice, dále Geologického ústavu, Ústavu experimentální botaniky i Ústavu chemických procesů AV ČR a dvou fyzických osob na nezákonnost přijetí opatření veřejné povahy v případě aktualizace Zásad územního rozvoje (AZÚR) zastupitelstvem Hlavního města Prahy v roce 2014 ohledně plánované výstavby další dráhy Letiště Václava Havla Praha. Soud o tom rozhodl 12. února 2016.

Více →

Suchdol a spol. se ve věci okruhu odvolali

Podle informací Suchdolských novin podalo jedenáct Městských částí Prahy, dále obcí Středočeského kraje a fyzických osob kasační stížnost k Nejvyššímu správnímu soudu na zamítavý rozsudek Městského soudu ve věci vedené proti Hl. městu Praze a Ředitelství silnic a dálnic ČR na nezákonnost přijetí aktualizace Zásad územního rozvoje (ZÚR).

Více →

Praha 6 zmapuje bariéry na svém území

Vedení radnice schválilo pokračování procesu mapování přístupnosti a bezbariérovosti objektů na svém území. V letošním roce se bude specificky zaměřovat stanice metra a jejich okolí v Praze 6. Pořízení studie bude z velké části dotováno z rozpočtu hlavního města.

Více →

Rozsudek Městského soudu ve věci žaloby jedenácti MČ Prahy, obcí Středočeského kraje a fyzických osob proti Hl. městu Praze a Ředitelství silnic a dálnic ČR

Vzhledem k tomu, že starosta MČ Praha-Suchdol ing. Petr Hejl (STAN/SOS) po skončení jednání řekl: „Hlavně nás mrzí, že nebyly posouzeny varianty. Kde jinde by měly být posouzeny, než v přípravě zásad územního rozvoje,“ a dodal, že to je jeden z důvodů, proč žalobci pravděpodobně využijí mimořádného opravného prostředku a kasační stížnost podají, vybírá redakce formulace žalobných bodů, stanovisko odpůrce i rozhodnutí soudu v této otázce.

Více →