Historie Suchdola

30 Články

Kouzlo suchdolského nočního světla aneb pocta Ludvíku Součkovi

Stačí si počkat, až se zešeří, pravda, dnes už s přídechem páry od pusy, a kouzlo suchdolských ulic získá úplně jiné kouzlo. Snad to souvisí se schopností fotografie, kterou tak krásně kdysi popsal Ludvík Souček (1926-1978) v knize Jak se světlo naučilo kreslit. Využijme to k malé procházce známým prostředím i k poučení o čemkoli jiném.

Více →

Sv. Ludmila a Levý Hradec

O životě sv. Ludmily nám vyprávějí převážně staré kroniky a legendy. Něco vypovídají i archeologické nálezy. Dá se vůbec rekonstruovat život sv. Ludmily na základě informací z takto kusých zdrojů? Spíše si musíme mnohé domýšlet. Často se budeme dívat na sv. Ludmilu prizmatem doby, ve které žijeme.

Více →

Historické okénko: Dříve pole, dnes škola

Při procházení několika map s hledáním místa naší školy zjistíte, že jsme v historii Prahy nováčky. Kde nyní stojí budovy kampusu, rostly dříve klasy a možná sem tam nějaký ten brambor. Věděli jste, že místo, kde se nachází náš kampus, se dá dohledat pod místopisným označením Na Kladivách? To, i mnohem více v následujících řádcích a snímcích z historických map.

Více →

Představujeme: Sbor dobrovolných hasičů Praha – Suchdol

Jednotka Sboru dobrovolných hasičů (SDH) je zařazena do poplachového plánu Hasičského záchranného sboru (HZS) hl. m. Prahy jako Jednotka požární ochrany III. Členové jednotky se věnují ve svém volném času širokému spektru činností, tak jak to vyplývá z bojového řádu, ale i z tak obyčejné práce, jako je údržba požární techniky, hasičské zbrojnice, vodních zdrojů, ale i kulturní činnosti v obci.

Více →