Přečetli jsme

82 Články

Přečetli jsme: Velikonoční pondělí (Červené pondělí)

Pro církev je nejvýznamnějším dnem Velikonoční neděle, pro lidové tradice naopak Velikonoční pondělí. Chození po koledě s pomlázkou (tatarem, žílou, korbáčem, dynovačkou, šlehačkou, metlou, …), která je spletena většinou z vrbového proutí a ozdobena pestrobarevnými stuhami, přičemž koledou bylo většinou barevně upravené vajíčko, má kořeny až v pohanských časech.

Více →

Přečetli jsme: Zelený čtvrtek

V křesťanském kalendáři je Zelený čtvrtek čtvrtkem před Velikonocemi, součást Svatého týdne a velikonočního tridua. Co s týká Velikonc, nejstarším svědectvím o jejich slavení může být zmínka v listech apoštola Pavla (kolem roku 50). Velikonoční svátky patří k nejstarší duchovní a kulturní tradici.

Více →

Přečetli jsme: V Praze 7 odhalena pamětní deska chorvatskému biskupovi Josipu Juraji Strossmayerovi, podle něhož má náměstí od roku 1925 své jméno

Za účasti předsedy Parlamentu Chorvatské republiky Božo Petrova, starosty Prahy 7 Jana Čižinského a dalších významných hostů byla v úterý 14. února 2017 v 11 hodin na Strossmayeově náměstí odhalena pamětní deska věnovaná chorvatskému biskupovi, spisovateli, stoupenci slovanské vzájemnosti a čestnému občanu hlavního města Prahy Josipu Juraji Strossmayerovi.

Více →

Ulehčit Vítěznému náměstí od dopravní zátěže – to je cílem komunikace propojující ulice Evropskou a Svatovítskou

Komunikace se začala připravovat už v roce 2010 a o rok později bylo vydáno územní rozhodnutí. Ovšem iniciativa občanů, s nimiž se ztotožnila i současná radnice Prahy 6, si vyžádala změny projektu. O tom, v jakém stadiu se nyní nachází, informovali občany na prosincovém setkání představitelé radnice městské části a institutu pro plánování a rozvoj hlavního města prahy.

Více →