Zprávy z radnice

45 Články

Rozhodnutí o rozšíření – nerozšíření letiště v nedohlednu

Suchdolské noviny informovaly dne 12. února 2016 o tom, že senát Městského soudu v Praze s předsedkyní JUDr. Ivankou Havlíkovou zamítl žalobu suchdolské radnice a čtyř dalších městských částí Prahy a dvou fyzických osob proti městu Praze, Letišti Praha a Správě Letiště Praha pro údajnou nezákonnost přijetí opatření veřejné povahy v případě aktualizace Zásad územního rozvoje (AZÚR) zastupitelstvem Hlavního města Prahy v roce 2014 ohledně plánované výstavby další dráhy Letiště Václava Havla Praha. Zdržovací taktika žalobců slaví úspěchy, ani rok po vynesení rozsudku se Nejvyšší správní soud nemohl reálně zabývat kasační stížností žalobců proti rozsudku.

Více →

Granty vyhlášené městskou částí pro rok 2017

Městská část vyhlašuje pro rok 2017 grantové programy pro organizace působící na území městské části Praha-Suchdol v celkové výši 991 tisíc Kč.

Lhůta pro podání žádosti je stanovena od 15. 3. 2017 8:00 hodin do 20. 3. 2017 17:00 hodin do podatelny ÚMČ Praha-Suchdol, Suchdolské náměstí 734/3. Žádosti podané v jiném temínu nemohu být přijaty.

Více →

Radnice Suchdola rozdělí 360 tisíc korun na projekty obyvatel

Radnice Suchdola rozdělí 360 tisíc korun na projekty obyvatel. V tiskové zprávě o tom informovala místostarostka Věra Štěpánková. Podobné takzvaně participativní rozpočty už mají Praha 3 a Praha 6, Zbraslav a Praha 10 pořádají už druhý ročník. Hlavní město v rozpočtu počítá s tím, že čtvrtím na projekty přidá 50 procent nákladů.

Více →

Interpelace týkající se výběrového řízení Kraválu na větvi

Interpelace na zastupitelstvo MČ Praha Suchdol dne 26. 1. 2017. Žádost o objasnění postupu při výběrovém řízení na provozovatele nebytových prostor v 1 NP budovy radnice Suchdolské náměstí 734/3, 165 00 Praha-Suchdol, který má v současné době v nájmu sdružení Kravál na větvi zastoupený Lucií Imlaufovou a Šárkou Urbanovskou, a následných smluvních ujednáních mezi MČ Praha Suchdol a nájemcem.

Více →

Odpověď starosty MČ Praha – Suchdol ing. Petra Hejla na interpelaci zastupitelů Marka Bora a ing. Ivana Vavříka

Suchdolské noviny uveřejnily 1. prosince interpelaci, která se nemohla dostat na podzimního vydání Suchdolských listů. Na jednání zastupitelstva MČ Praha-Suchdol ze dne 10. listopadu 2016 zazněla interpelace zastupitelů Ivana Vavříka a Marka Bora, týkající se otázek souvisejících s úspěšnou výstavbou hřiště s umělou trávou z peněz UEFA, které bylo postaveno na pozemku Sokola Suchdol, i dalších. Vzhledem k tomu, že jde o věci týkající se celé obce, zveřejnili jsme celou interpelaci. Starosta ing. Petr Hejl s datem 6. prosince na ni zastupitelům odpověděl. Zveřejňujeme jeho odpověď v plném znění a bez komentáře.

Více →

Prohlášení místní organizace ČSSD Praha-Suchdol

Na redakci Suchdolských novin se obrátili zástupci Suchdolské ČSSD s prosbou o uveřejnění níže uvedeného Prohlášení. Toto Prohlášení bylo předneseno na posledním zasedání Suchdolského zastupitelstva dne 10. listopadu 2016 a následně bylo zasláno do Suchdolských listů s prosbou o otištění. Redakce tento text z kapacitních důvodů odmítla publikovat v prosincových SL a nabídla zveřejnění v dalším čísle, které je plánováno na únor 2017. Naše internetové noviny nemusí brát ohled na množství zveřejňovaných příspěvků, proto text uveřejňujeme v plném znění.

Více →

Na Suchdole se spouští parkování s kotoučkem

Jak už před časem oznámila radnice, během srpna dochází ke změně vymezení parkovišť s omezenou dobou stání na Suchdolském a Brandejsově náměstí, v ulicích Internacionální, Kamýcká i K mírám i na Suchdolské ulici na straně u školy, podél zábradlí. Na těchto místech se bude používat pro určení času příjezdu parkovací kotouček. Je k dispozici na úřadu MČ, na poště i jinde.

Více →

Starosta ing. Petr Hejl odpovídá na interpelaci týkající se vztahu k Letišti Praha

Dne 24. června 2016 informovaly Suchdolské noviny o tom, že dva zastupitelé MČ Praha-Suchdol Marek Bor a ing. Ivan Vavřík intervenovali den předtím na jednání zastupitelstva starostu obce ing. Petra Hejla se základní otázkou: Jak to, že Suchdol, který podává na Letiště Praha žaloby, zároveň od letiště dostává tyto peněžní dary? S datem 21. července jim starosta zaslal odpověď, kterou oba novinám poskytli.

Více →