• Na Suchdole zvítězilo hnutí ANO 2011
    Podle výsledků voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR rozhodlo 2017 voličů, což je 73.64 % ze všech oprávněných, o vítězství hnutí ANO 19,3 % s 655 hlasy. Druhá skončila Pirátská strana 15,82 s 537 hlasy.

Mobilní aplikace „PID info“ zjednoduší cestování v Praze i v regionu

Hlavní město Praha spustilo prostřednictvím organizace ROPID rozšíření pražské dopravní aplikace pro chytré telefony. Novinka rozvíjí stávající aplikaci „DPP info“, rozšiřuje poskytované informace na celý systém PID i ve Středočeském kraji a kromě nových funkcí obsahuje také informace o železnici. Nová aplikace „PID info“ je nyní v testovací fázi „BETA“, po jejím skončení a vyladění na základě připomínek uživatelů nahradí stávající aplikaci „DPP info“. Do budoucna se připravuje ve spolupráci s Operátorem ICT další rozšíření o nákup jízdních dokladů PID.

Více →

Volby 2017 – Praha nesmí být jen pro bohaté

Blížící volby do Poslanecké sněmovny roku 2017 přináší jistě mnoho možných témat či podnětů, přičemž některá témata jsou stejně tak celostátními, jako regionálními. Občany trápí problémy, jako je zajištění bezpečnosti, dostupnosti zdravotní i sociální péče, v Praze pak stěžejní problém představuje otázka dostupného bydlení. Stejně tak je důležitým tématem dořešení otázky dopravy, a to jak dopravy veřejné (MHD), tak dopravy osobními i nákladními automobily.

Více →

Kolony aut zmizí až po dostavbě okruhu

Začátek nového školního roku znamená návrat většího počtu aut do ulic nejen Městské části Praha 6. Lze tak opět očekávat kolony ve Svatovítské, kolem Vítězného náměstí a na dalších obvyklých místech. Odborníci se shodují: dokud nebude zprovozněný vnější okruh kolem hlavního města, šance na výrazné zlepšení je jen minimální.

Více →

6. Sportovní den ZŠ M. Alše

V rámci 6. SPORTOVNÍHO DNE v základní škole M. Alše, který proběhne v sobotu 14. října 2017 od 10 hodin, jsme pro vás připravili v rámci projektu ZDRAVÝ PODZIM doprovodný program SKUTEČNĚ ZDRAVÉ ŠKOLY v místní knihovně od 10 do 14 hodin.

Více →

ČZU zve 16. října na 7. ročník Life Sciences Film Festival

Za jak dlouho bude normální implantovat si pod kůži čip a stát se kyborgem? Dokážou brouci léčit rakovinu? Jak přesně souvisí migrační vlna se změnou podnebí? Jak zní největší tajemství týkající se zdraví a proč se vlády, firmy a zdravotnické organizace tak snaží, aby nikdy nevyšlo najevo? Na tyto a další otázky odpoví 7. ročník Life Sciences Film Festivalu (LSFF), který se uskuteční 16.–20. října na České zemědělské univerzitě v Praze a 28. 10. v Kampusu Dejvice jako Food Film Fest.

Více →

MARTIN STROPNICKÝ: Občané zase věří armádě, to mě těší nejvíce

Bezpečnost a obrana naší země je pro mě v ministerské funkci to úplně nejdůležitější. Vím totiž velmi dobře, v jakém stavu nám naši armádu zanechali naši předchůdci. Osobně mluvím s vojáky a na vlastní oči vidím, co jim chybí, protože na to prostě nemají peníze. Proto čtyři roky bojuju za peníze na armádu, když každý rok navyšujeme rozpočet zhruba o 10 %. A taky se nám podařilo zvýšit platy vojáků, aby z armády neodcházeli. Chci v tom samozřejmě pokračovat i dál, pokud ve funkci po volbách zůstanu.

Více →

Petr Sklenička rektorem České zemědělské univerzity

Prof. Ing. Petr Sklenička, CSc. z Fakulty životního prostředí (FŽP) byl dnes Akademickým senátem České zemědělské univerzity v Praze (ČZU) zvolen rektorem pro funkční období 2018–2022. Třiatřicetičlenný senát na svém zasedání vybíral ze tří kandidátů a hned v prvním kole zvolil 17 hlasy prvního proděkana a vedoucího Katedry biotechnických úprav krajiny FŽP.

Více →

Praha 6 podpořila aktivní město dalším milionem korun

Rada městské části pro velký úspěch schválila navýšení rozpočtu projektu Aktivní město. Již koncem září bylo jasné, že zájem o podporu sportovních a volnočasových aktivit dětí předčil očekávání, bylo proto rozhodnuto o přidání jednoho milionu korun tak, aby mohla být poptávka mezi občany uspokojena. Již nyní rodiče zaregistrovaly téměř 4 500 dětí, vyčleněné prostředky stačí až na 5 500 zaregistrovaných.

Více →