• Úprava modrých zón u areálu Ladronka
    Na základě připomínek veřejnosti k novému parkovacímu režimu v ulici Tomanova u volnočasového areálu Ladronka dojde po dohodě s hlavním městem k úpravě původně navrženého rezidentního režimu (modrá zóna) na režim smíšený (fialová zóna), přičemž do doby této úpravy budou stání v modrých zónách při severní části ulice Tomanova v bezplatném režimu.

    Více →

Ode dneška lze žádat o tzv. kotlíkovou dotaci

Od 21. března 2016 mají i občané MČ Praha Suchdol možnost podat žádost o přidělení tzv. kotlíkové dotace týkající výměny starých neekologických kotlů za nové nízkoemisní. Žádosti přijímá magistrát hl. města Prahy do 29. prosince 2017 anebo do vyčerpání přidělených finančních prostředků, což je 23 700 000 Kč.

Více →

Plné znění rozsudku zamítajícího žalobu Suchdola a spol. proti letišti

Suchdolským novinám se podařilo získat plné znění rozsudku Městského soudu v Praze, který 75stránkovým rozborem zamítl žalobu MČ Praha-Suchdol, Praha-Dolní Chabry, Praha-Ďáblice, Praha-Lysolaje i Praha-Nebušice, dále Geologického ústavu, Ústavu experimentální botaniky i Ústavu chemických procesů AV ČR a dvou fyzických osob na nezákonnost přijetí opatření veřejné povahy v případě aktualizace Zásad územního rozvoje (AZÚR) zastupitelstvem Hlavního města Prahy v roce 2014 ohledně plánované výstavby další dráhy Letiště Václava Havla Praha. Soud o tom rozhodl 12. února 2016.

Více →

Suchdol a spol. se ve věci okruhu odvolali

Podle informací Suchdolských novin podalo jedenáct Městských částí Prahy, dále obcí Středočeského kraje a fyzických osob kasační stížnost k Nejvyššímu správnímu soudu na zamítavý rozsudek Městského soudu ve věci vedené proti Hl. městu Praze a Ředitelství silnic a dálnic ČR na nezákonnost přijetí aktualizace Zásad územního rozvoje (ZÚR).

Více →

Praha 6 zmapuje bariéry na svém území

Vedení radnice schválilo pokračování procesu mapování přístupnosti a bezbariérovosti objektů na svém území. V letošním roce se bude specificky zaměřovat stanice metra a jejich okolí v Praze 6. Pořízení studie bude z velké části dotováno z rozpočtu hlavního města.

Více →