Odběry z nosu i ze slin. Praha 6 zkouší testování žáků na koronavirus

Praha 6 uskutečnila pilotní testování žáků základních škol na koronavirus. Projekt vznikl ve spolupráci s lékaři a zdravotníky z městské části a také s Ústavem molekulární a translační medicíny Lékařské fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Testování se dobrovolně zúčastnilo téměř 400 dětí, které si tak vyzkoušely hned dva druhy testů – PCR test z kloktání (tzv. GARGTEST) a antigenní test výtěrem z přední části nosu.

„Chceme přispět k tomu, aby se školy zase postupně otevřely všem žákům. Ovšem pouze za podmínky, že tento návrat bude bezpečný. K tomu se jako nevyhnutelné v současné situaci jeví pravidelné testování. Díky tomuto projektu jsme si vyzkoušeli, jakým způsobem by celý proces mohl ve školách probíhat, aby to pro všechny bylo co možná nejsnazší a nejpříjemnější. Zpětnou vazbu teď budeme prostřednictvím dotazníků sbírat jednak od samotných dětí, ale také od jejich rodičů a rovněž od učitelů,“ vysvětluje radní Prahy 6 pro školství Marie Kubíková, která pilotní testování žáků za městskou část koordinuje, a to ve spolupráci s Mariánem Hoškem, radním Prahy 6 se zaměřením na sociální politiku a zdravotnictví.

 

„O vyhodnocení našeho projektu již dopředu projevil zájem Svaz měst a obcí ČR, kde se snažím připomínkovat legislativu k dané problematice. Celkové závěry i se zpětnou vazbou od těch, kteří se do našeho projektu zapojili, pak plánujeme předat také ministerstvu školství a ministerstvu zdravotnictví. Věřím, že zásluhou všech těchto relevantních informací a zkušeností, které jsme získali a které ještě shromáždíme, se stát bude moci rozhodovat fundovaněji a pomůže nám najít cestu, jak zajistit návrat našich dětí do škol,“ připojuje Marie Kubíková.  

 

Testování se dobrovolně zúčastnilo přibližně 400 žáků prvních a druhých tříd ze tří základních škol v Praze 6 – ZŠ Emy Destinové, ZŠ náměstí Svobody 2 a ZŠ Antonína Čermáka. Testována byla rovněž jedna třída dětí z Mateřské školy Emy Destinnové. V rámci projektu dojde k porovnání dvou druhů testů. „Přímo ve škole jsme děti testovali formou antigenního testu z výtěru z kraje nosu, nikoli výtěrem z nosohltanu, jako se běžně provádí na odběrových místech. Je to jednoduchá a v porovnání s výtěrem z nosohltanu méně invazivní metoda testování, kterou používají školy v Rakousku,“ přibližuje praktická lékařka z Prahy 6 MUDr. Ludmila Bezdíčková, která si k testování přizvala celkem dvacet mediků a zdravotníků, mezi nimiž byli i rodiče dětí ze zúčastněných škol. „Všechny děti naše testování zvládly velice statečně, přestože to pro některé bylo přece jen trochu nepříjemné. Víme, že takto malé děti by si jen těžko zvládly výtěr z nosu udělat samy. Již teď je také zřejmé, že i pro učitele by testování přímo ve školách představovalo velkou zátěž a bylo by třeba vyřešit i nakládání s infekčním odpadem, kterého po testování vzniklo poměrně hodně,“ připojuje bezprostřední zkušenost z testování MUDr. Ludmila Bezdíčková. Antigenní testování odhalilo jen jednoho pozitivního žáka, dítě si následně vyzvedli ze školy rodiče.

 

Součástí projektu je rovněž test z kloktání, tzv. GARGTEST. Vzorek získali žáci téhož dne za asistence rodičů u sebe doma vykloktáním pitnou vodou. Následně vzorek odnesli do školy na určené sběrné místo, odkud pak byl převezen do laboratoře k vyhodnocení. Výsledek obdrží rodiče dětí do druhého dne prostřednictvím SMS zprávy. „Jsem rád, že si tento typ testu děti mohly vyzkoušet a můžeme tak zmapovat spokojenost všech zúčastněných s odlišnými metodami odběru. Testování nelze plošně nařídit ani vynutit, bude vždy dobrovolné. Uvědomujeme si proto, že právě ochota dětí a rodičů k testování je naprosto zásadní,“ říká doc. MUDr. Marián Hajdúch, Ph.D., zakládající ředitel Ústavu molekulární a translační medicíny Lékařské fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, jehož odborný tým za vývojem GARGTESTu stojí. 

 

Veškerý zdravotnický materiál k testování byl poskytnut zdarma. Společně s žáky byli dobrovolně testováni rovněž pedagogové a i nepedagogičtí pracovníci jednotlivých škol.

 

Jiří Hannich
Městská část Praha 6

Komentářů ( 2 )

  1. / OdpovědětМатвей
    Predskolaci v Praze 6 se budou testovat na covid-19 formou PCR testu ze slin s vyuzitim metody tzv. poolovani. Materske skoly, ktere jsou prispevkovymi organizacemi mestske casti, jiz vypsaly vyberove rizeni na dodavatele sad odberovych vzorku a na laboratore, ktere zajisti vyhodnoceni testu. Toto testovani skolkam financne pokryje mestska cast Praha 6.
  2. / OdpovědětQueuemiDib
    I apologise, but, in my opinion, you commit an error. Let's discuss it. Write to me in PM.

Zanechte komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna