Zprávy z radnice

45 Články

Hospodaření starosty páně Hejla s prostředky Suchdola a EU

V předminulém volebním období (v letech 2011-2014) vládnoucí Sdružení občanů Suchdola (SOS) páně starosty Hejla uskutečnila projekt EPTA zaměřený primárně na zkoumání možností tramvajové linky na Suchdol (ROPID má těchto projektů již cca 20), kdy tento projekt přišel Suchdol na cca 360 tis. Kč a cca 2,1 mil Kč přidala EU. Výsledkem bylo několik výletů pánů Beneše a Hejla do ciziny a tento projekt je samozřejmě založen navždy v šuplíku. 

Více →

Pár poznámek k „zajímavé“ besedě týkající se dostavby Pražského okruhu

Dne 26.4.2018 se na Suchdole v Místní knihovně v areálu ZŠ M. Alše za osobní i mediální podpory „vládnoucího“ hnutí SOS včele s panem starostou Hejlem a cca dalších 80-100 občanů uskutečnila další beseda (spíše si dovolím více přiléhávající termín „brainwashing“) s názvem „Dálniční okruh přes Suchdol má stále problémy“. Předem lze konstatovat, že název debaty je pravdivý („problém“), nicméně význam chápeme každý zcela odlišně.

Více →

Informace: Odpověď neodpověď starosty ing. Petra Hejla ohledně interpelace zastupitelů MČ Praha-Suchdol

Čtenářský ohlas prezentace interpelací a diskuse na jednání zastupitelstva obce dne 9. listopadu týkající se otázky, zda bude starosta ing. Petr Hejl respektovat rozhodnutí Nejvyššího správního soudu, přiměl redakci k publikaci interpelace zastupitelů ze dne 14. září 2017 i starostovy odpovědi na ni. Čtenář sám může posoudit, zda byl na místě začátek další interpelace ing. Ivana Vavříka: „Vážený pane starosto, musím konstatovat že na mojí interpelaci ze dne 14. 9. 2017 jste v podstatě neodpověděl…

Více →

Starosta na zastupitelstvu: S vedením okruhu středem Suchdola nesouhlasím, jsem zavázán rozhodnutím suchdolského zastupitelstva. …ale netvrdím, že stojí nad rozhodnutím soudu

Krátká diskuse po přečtení interpelace zastupitele ing. Ivana Vavříka na čtvrtečním zastupitelstvu, zda bude starosta ing. Petr Hejl respektovat rozhodnutí Nejvyššího správního soudu ohledně odmítnuté kasační stížnosti týkající se protestu proti AZÚR hlavního města Prahy počítající s projektem okruhu pod Suchdolem, vyzněla paradoxně jednoznačně. Nebude, protože je „zavázán usnesením rady MČ Praha Suchdol“.

Více →

Interpelace zastupitele ing. Ivana Vavříka vůči starostovi, zda bude respektovat rozsudek Nejvyššího správního soudu

Vážený pane starosto, musím konstatovat, že na moji interpelaci ze dne 14. 9. 2017 jste v podstatě neodpověděl. Za prvé jsem se ptal, zda vezmete již na vědomí rozsudek Nejvyššího správního soudu, který konstatoval, že Vámi napadený dokument Aktualizace zásad územního rozvoje týkající se vedení silničního okruhu pod Suchdolem variantě J je platný a závazný pro další rozvoj Hlavního města Prahy a Suchdola?

Více →

Čtvrteční zastupitelstvo přijalo preventivně rozpočtové provizorium pro rok 2018

Zasedání zastupitelstva MČ Praha-Suchdol ve čtvrtek 9. listopadu rozhodlo o přijetí rozpočtového provizória pro rok 2018, z preventivních důvodů obavy, že Magistrát hl. města Prahy nestihne přijmout včas rozpočet. Rozhodovalo také o výši odměňování zastupitelů, komisí, výborů a zvláštních orgánů MČ. V průběhu interpelací se ptal zastupitel ing. Ivan Vavřík starosty ing. Petra Hejla, zda vezme na vědomí rozsudek Nejvyššího správního soudu, který konstatoval, že vedením obce napadený dokument Aktualizace zásad územního rozvoje Prahy týkající se vedení silničního okruhu pod Suchdolem ve variantě J je platný a závazný pro další rozvoj Hlavního města Prahy a Suchdola?

Více →

Suchdol si koupí pozemek pod oválem za 20 milionů korun!

Minulý týden jsme přinesli rozhovor se zastupitelkou Veronikou Žilkovou Stropnickou o záměru naší Městské části nakoupit pozemek za Sokolovnou za 18 mil Kč! Včera si zastupitelé schválili nákup tohoto pozemku za cenu 20.194.020 Kč. K této částce je třeba přičíst i daň z převodu nemovitosti ve výši 807.760,- Kč, kterou bude muset naše MČ zaplatit.

Více →