Historie Suchdola

30 Články

Příběh k prvnímu adventu: Suchdolský betlém

Dnes v 15:30 bude už posedmnácté zpřístupněn Suchdolský betlém. „U smrku před radnicí“ na Suchdolském náměstí vystoupí Medvědí band s píšťalkami MŠ Gagarinova, Pěvecký sbor Mikeš ZŠ Mikoláše Alše, k dispozici bude stánek Domova Horizont i občerstvení. Co však předcházelo roku 2001, kdy se Suchdolský betlém představil poprvé?

Více →

Analýza dostatku čerstvého vzduchu v Základní škole Mikoláše Alše

Česká rada pro šetrné budovy vyzývá: Zlepšeme vnitřní prostředí škol pro výuku našich dětí! ● Vysoká koncentrace oxidu uhličitého (CO2), nedostatečná cirkulace čerstvého vzduchu i nevyhovující světelné či akustické podmínky – to jsou závěry vyplývající z měření České rady pro šetrné budovy (CZGBC) v rámci nově spuštěného projektu zaměřeného na kvalitu vnitřního prostředí v českých školách. Zúčastnila se ho i naše ZŠ M. Alše.

Více →

Pomníky kolem nás: Mikoláš Aleš

Mikoláš Aleš je spojen se Suchdolem tisícerými pouty díky statkáři Alexandru Brandejsovi, milovníkovi nejen výtvarných umělců, který mu poskytl přístřeší a hlavně klid na tvorbu. Lze důvodně předpokládat, že Brandejs měl vliv i na jeho přihlášení se do soutěže o výzdobu Národního divadla. Aleše připomíná pomník na zeleném trojúhelníku mezi ulicemi Pod Rybníčkem a Do vrchu i busta na Suchdolském náměstí.

Více →

Rekonstrukce suchdolské letecké havárie se blíží. Simulátor už přivítal první návštěvníky

Na redakci Suchdolských novin se obrátila čtenářka, která by ráda manželovi, leteckému fandovi, pomohla zprostředkovat pobyt v leteckém simulátoru DC-9, který havaroval v roce 1975 na Suchdole. Duše celého projektu Petr Bílý okamžitě odpověděl na dotaz SN a potvrdil pokrok v celém projektu. Přímo napsal: „Simulátor je hotový. Nyní připravujeme web s informacemi co všechno můžeme nabídnout. Ten spustíme na www.dc-9.eu. Doufám, že bude hotový do 14 dnů.“

Více →

Bílá královna se nevzdává!

Vzpomínáte na tu bílou klisničku z Velké Pardubické, která vyhrála dvakrát po sobě? V roce 2012 byla Sixteen převezena na Brandejsův statek, aby si zde užila poklidný důchod. Její zdravotní stav byl již před lety ohrožený, nyní se k nám dostala zpráva, že se ještě zhoršil. O jejím dnešku vypráví rozhovor webu Izun.eu

Více →

Zastupitelstvo MČ Praha-Suchdol udělilo čestné občanství bojovníkům proti nacismu i obětem holocaustu

Ve čtvrtek dne 10. listopadu 2016 udělilo zastupitelstvo na návrh starosty ing. Petra Hejla čestné občanství Suchdola za osobní statečnost a hrdinství in memoriam 22 občanům, jejichž jména jsou uvedena na pomníku protifašistického odboje před budovou základní školy. O identifikaci většiny z nich se zasloužil Josef Jánský s mnoha spolupracovníky i pamětníky na stránce historiesuchdola.cz.

Více →