Starostové pro okruh

12 starostů a starostek Středočeského kraje a městských částí hlavního města Prahy dlouhodobě vystavených extrémnímu dopravnímu zatížení, založilo akční pracovní uskupení STAROSTOVÉ PRO OKRUH.

Cílem uskupení je uspíšení dostavby silničního okruhu kolem Prahy v racionální trase. STAROSTOVÉ PRO OKRUH cítí dlouhodobě nedostatek informací i neochotu ke spolupráci ze strany státních orgánů a chtějí odstartovat otevřenou a nepředpojatou diskuzi v první řadě o komplexním zhodnocení variant trasování okruhu. Spoléhají přitom na to, že současná politická reprezentace není zatížena předešlými vazbami a bude k problému přistupovat odborně a odpovědně.

PLNÉ ZNĚNÍ USTAVUJÍCÍHO PROHLÁŠENÍ

Uskupení na svém ustavujícím jednání zvolilo tři mluvčí, kteří budou platformu zastupovat navenek.

Kontakty:
Stanislav Němec – starosta obce Radonice
Hana Moravcová – starostka MČ Praha-Horní Počernice
Petr Hejl – starosta MČ Praha-Suchdol

V Praze, dne 23.9.2015

 

Zanechte komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna