Starosta Horoměřic Zdeněk Babka říká: Samostatnost znamená větší svobodu v rozhodování

Horoměřice jsou další obcí sousedící se Suchdolem. A dále s Lysolajemi, Nebušicemi, Městskou částí Praha Přední Kopanina, se Statenicemi i Úněticemi. Centrum sportu, kulturních aktivit, nákupů i rekreace s bohatým současným životem, ale i historií.

Roezl

Nejslavnější rodák Benedikt Roezl (1824 – 1885). Cestovatel, zahradník a sběratel rostlin. Je snad nejznámějším sběratelem exotických rostlin, především orchidejí, své doby. Řada z nich byla pojmenována jím samým anebo jeho jménem.

Podle archeologických nálezů bylo území, obývané dnes na čtyři tisíce lidmi, obydleno už v době bronzové. Dokládají to nálezy knovízské a únětické kultury. Vede tu důležitá komunikace jak směrem na Suchdol, tak do Kralup, Dejvic i na Letiště Václava Havla. Letecký provoz je všudypřítomný. Starostou je Zdeněk Babka (ODS), jehož jsme požádali o rozhovor.

■ Co pro vás znamená Suchdol?

Suchdol pro Horoměřice představuje významného souseda, partnera i konkurenta. Máme k sobě blízko, máme dlouhou společnou katastrální hranici. Máme komunikace, které protínají obě sídla a jsou dopravně přetížené.

Po obou stranách katastrální hranice se také rozkládají hojně navštěvované přírodní partie Kozích hřbetů. Neshodujeme se v názoru na trasu silničního okruhu a také nemáme stejný zájem ve věci stavby nové vzletové a přistávací dráhy letiště.
Přesto jsme ve spolupráci vyjednali s letištěm finanční dary pro obce i městské části.
Ve výhledu nás čeká koncepční spolupráce na dalším rozvoji hromadné dopravy a regionální obchodní sítě. Společně přispíváme na údržbu hřbitova v Úněticích.

Po dokončení digitalizace katastrálních map budeme řešit pozemkové nesrovnalosti kolem společné hranice.

■ Jaké jsou výhody, že jste samostatná obec?

Ve věci připojení či nepřipojení k hlavnímu městu jsme si už před mnoha léty udělali jasno. Samostatnost znamená větší svobodu v rozhodování i záležitostech našich občanů, ale také mnohem více práce a větší odpovědnost. Můžeme důležitá rozhodnutí i pravidla ušít tak říkajíc na míru našim podmínkám, což je ve větším celku mnohem obtížnější.
Na druhou stranu ale neseme za svá rozhodnutí plnou odpovědnost. Nemáme se na koho vymlouvat, ani se za vyšší rozhodnutí schovávat.

■ Přemýšlíte o připojení k Praze?

I když se dá očekávat, že jednou Praha do Horoměřic doroste, a že pak možná bude spojení výhodné, zatím u nás silně převažuje postoj udržení samostatnosti.
To ale nijak nenarušuje naše vztahy. Vůči zásadním potřebám hlavního města jsme vstřícnější než mnohé městské části a v záležitostech společného zájmu velmi oceňujeme vstřícnost Prahy vůči okolí.

■ A co tedy pro vás Praha znamená?

S nejvyššími představiteli hlavního města se v současné době moc nepotkáváme, mimo jiné také proto, že mají mnoho jiných starostí, které se Horoměřic bezprostředně nedotýkají.
Naše vztahy jsou ale dlouhodobě předurčené platnými dokumenty a rozhodováním výkonných orgánů magistrátu a rozvoje města.

Obchod■ Jak jednáte s největší firmou v obci?

Otázka na jednání s největší firmou v obci není úplně jednoduchá, protože největší firmu jsme si zatím nedefinovali. Určitě nemáme v Horoměřicích žádnou, která by ostatní očividně převyšovala.
Máme ale firmy v různých ohledech významné a pro obec užitečné. Některé zaměstnávají více občanů, jiné poskytují každodenně potřebné služby a další jsou zase významné svojí ojedinělou specializací. Všechny přinášejí do rozpočtu nějaké peníze a toho si samozřejmě vážíme.
Vůči správě obce jsou jejich představitelé vstřícní a korektní a vůči veřejnosti jsou všechny horoměřické firmy ve své činnosti ohleduplné.

■ Tak zvaná Alej do Horoměřic končí zatím v houští uprostřed pole, suchdolská radnice tvrdí, že chystáte její dokončení na své straně. Je tomu tak?

Suchdolská radnice tvrdí pravdivě, že polní cesta do Horoměřic nebude končit v houští.
Ona i v současné době je za dobrého počasí omezeně použitelná, ale na našem katastru jen po úzkém neudržovaném chodníku.
Ve výsledku bude na hranici katastru přivedena do nové ulice v připravované obytné zástavbě.
Do té doby se na jaře pokusíme propojení alespoň provizorně vylepšit.

Letadlo Horo ■ Jaké vztahy udržujete s letištěm? A co říkáte na výstavbu paralelní dráhy?

Jsme historicky zvyklí na to, že jsme provozem letiště nejvíce dotčená obec, protože nám všechna letadla létají středem obce ve výšce 200 až 300 m.
Vynaložili jsme zcela mimořádné úsilí k navázání rovnoprávného partnerství včetně finanční kompenzace a byli jsme úspěšní.
Současné vztahy považujeme za oboustranně vstřícné.
Pokud se týká paralelní dráhy, její zhotovení a uvedení do provozu by pro Horoměřice znamenalo významné zlepšení.

■ A co od letiště dostáváte?

Finanční dary od letiště se nám poprvé podařilo získat v roce 2004, kdy byla mezi dvanáct středočeských obcí kolem letiště rozdělena částka 10 miliónů Kč.
Od dalšího roku dostaly svoji samostatnou částku k rozdělení také dotčené městské části Prahy.
Peníze rostly úměrně s rostoucím leteckým provozem až do roku 2009, kdy došlo vlivem různých okolností k poklesu provozu. Poskytované peníze si podle uzavřené smlouvy udržely dosažnou úroveň a znovu porostou, až bude úroveň leteckého provozu z roku 2009 překročena.
Jedná se o program Žijeme zde společně a finance jsou použitelné na projekty zlepšující životní prostředí.
Od roku 2007 pak letiště vyhlašuje další program Dobré sousedství na podporu vzdělání, sportu, kultury a společenského života. Tady není žádná sjednaná suma, ale i v této oblasti projevuje letiště sympatickou vstřícnost.

■ Jak řešíte rozvoj obce? Roztoky mají městského architekta, Suchdol nedávno komisi pro rozvoj obce zrušil…

O rozvoji obce rozhoduje v Horoměřicích zastupitelstvo obce prostřednictvím platného územního plánu.
O dílčích krocích pak podle územního plánu rada obce. Zohledňuje přitom zejména aktuální možnosti a potřeby.

Základní strategie je zdánlivě velmi jednoduchá. Na prvním místě je životní prostředí a s tím úzce svázaná problematika komunikací a dopravy. Následuje školství a dál už bych prioritní oblasti neseřazoval. Hodně totiž záleží na možnosti financování, což je u velkých investic určující.

Pro ilustraci uvádím, že v září zahájili provoz v nové školní kuchyni s kapacitou 550 jídel a od října pracujeme na dostavbě devítiletky, která nám zatím v obci chybí. O rok dříve jsme, také od září, předali mateřské škole nový pavilon pro 50 dětí a ještě jeden rok zpátky jsme rodinný dům vedle školy přestavěli na čtyři učebny s rozsáhlým příslušenstvím a s bezbariérovým propojením do hlavní budovy.

Škola1 Škola 2

Momentálně máme připravenou rozsáhlou přestavbu čistírny odpadních vod s dostatečnou kapacitní rezervou. A také máme prováděcí projekt se stavebním povolením na další pavilon mateřské školy.

To jsou tedy významnější rozvojové akce posledního období a blízké budoucnosti. Určitě jsme se v minulosti nenudili a i nadále máme o zábavu postaráno.

 

http://www.horomerice.cz/

https://cs.wikipedia.org/wiki/Horom%C4%9B%C5%99ice

 

 

 

 

 

 

 

Zanechte komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna