Místostarostka Prahy 6 Eva Smutná říká: Vždycky se nechá začít hned teď a znova

Inženýrka architekta Eva Smutná (TOP 09) je zástupkyní starosty Městské části Praha 6 s odpovědností za územní a strategický rozvoj a za památkovou péči. Proto ji redakce požádala o rozhovor.

■ Co pro vás znamená Suchdol?

Sousední městskou část a blízkého partnera. Je to jedna z největších městských částí, která se dotýká Prahy 6. Zároveň je pro mě městskou částí, se kterou máme problémy, co se týká dopravy a stavby městského okruhu, což mě mrzí.

Před mnoha lety, když jsem působila v Útvaru hlavního architekta Hlavního města Prahy (později ÚRM a dnes IPR) a dělal se územní plán, tak jsem ho vnímala skoro jako přirozenou součást Prahy 6. Měla jsem pocit, že jsme rovnocenní partneři. Suchdol má mnoho míst a prostoru pro solidní rozvoj. A najednou nás politici rozdělili. Je to škoda, protože územní plán počítá s trasou okruhu pod zemí, takže nevidím problém začít stavět. Řada obyvatel Suchdola by mohla zhodnotit své pozemky. Dneska je tento cíl dál, než by se zdálo.

■ Nakolik se dokážete odosobnit od zkušeností právě z útvaru hlavního architekta a hledět na svět očima místostarostky Prahy 6?

Bez problémů. Dokonce si myslím, že je dobře, aby na městských částech dělali územní rozvoj, lidé, kteří májí k této problematice profesně blízko. Když jsem byla na Praze 6 v opozici, tak jsem na plno věcí měla docela kategorické názory, ale když jsem dosedla na tuhle židli, najednou jsem cítila kromě kategorických názorů i odpovědnost. Politik má na rozdíl od úředníka možnost dohodnout další benefity. Nejhorší je pouhý aktivistický přistup, který je možná dočasně líbivý, ale neodborný a často stagnační.

■ Takže otázky vztahu Suchdol – Praha vnímáte, dá se říci, i s historickou zkušeností. Budeme-li se držet územního rozvoje a budování komunikačních tepen s představami před tunelem Blanka i po tunelu Blanka…

…Blanka nám zadělala na velký dopravní problém. Praha 6 se dostala do zoufalé situace, kdy doprava dusí její obyvatele. Když to řeknu příměrem, tak s ní bylo po léta nakládáno jako s dítětem z okruhu zlaté mládeže. Praha 6 byla bohatou městskou částí, měla plnou peněženku, od města dostala metro, tunel Blanka. Nikdo se ale už nestaral, co bude dál a jak bude fungovat bez všech doprovodných staveb. Nebyl zajištěn ani jediný parkovací dům o P+R ani nemluvě. Navržený rozsah parkovacích zón bude po jejich zavedení dalším problémem.

image-doprava-tunel Blanka

Tunel Blanka

Je nutno si uvědomit, že možnosti rozvoje území jsou vždy z velké části závislé na možnostech jeho dopravní obsluhy. V tomto smyslu je Praha 6 prakticky plošně paralyzovaná.

Ráda bych ještě v souvislosti s první otázkou o vztahu Suchdola k Praze řekla, že šestka se zachovala před lety vůči městu profesionálně, když nechala na svém území vystavět Blanku, aby bylo město obslouženo. To, že souhlasila s obrovským kráterem křižovatky na Malovance, je jistě problém, který musíme dořešit. Myslím to jako apel na suchdolskou radnici. Stavba okruhu v krátké variantě je dnes prioritou a je nutno již jen dotáhnout řešení, které bude co nejcitlivější pro obyvatele. Ale blokovat všechna jednání, nechat tyto otázky rozhodovat u soudu, to mi přijde laciné, až zbabělé.

■ A jakou vidíte perspektivu v časovém horizontu řekněme v řádu deseti, patnácti let?

Vždycky se nechá začít hned teď a znova. O to se tady snažíme. Okruh je prvořadý, a potom mohou jít do realizace všechny radiály. Okruh v Jižní – tunelové variantě. Ta jediná přichází v úvahu, protože ona obsluhuje město. Je to městský okruh a město si ho má vypořádat ve vlastních hranicích.

Jestliže ho někdo posouvá do varianty přes území Středočeského kraje, tím jenom zdržuje schvalovací proces. Kalí vodu a problém strká regionu. Ten ať si udělá řešení vlastních dopravních problémů, ale my máme povinnost okruh vyřešit ve vlastním městě, samozřejmě za podpory státu. To je, jako bychom odmítli Blanku argumentem, že nám to přinese problémy. To je politikaření – ne odbornost. Tak se nedá k věci přistupovat. Je to schovávání se před problémem.

■ Jak vnímá Praha 6 proměnu Kamýcké ulice z poměrně poklidné ulice na prakticky radiálu přivádějící denně desetitisíce aut nejen ze Suchdola, ale i z Horoměřic, Únětic, Velkých Přílep ai třeba až z Kralup?

Kamýcká směrem do Prahy

Kamýcká

Vnímá, aby ne, samozřejmě a bude na Suchdole hůř. Když se podívám do vlastní rodiny, tak jsme řekněme před dvaceti lety měli jedno auto. Dneska jich při 4 dospělých dětech máme pět, jinak to nejde. Překvapuje mě, jestliže pan starosta nevnímá rozrůstání obce i automobilové úrovně rodin na Suchdole i jinde. Všude přibývá aut a na tu skutečnost je nutno reagovat. To je docela normální, že se věci mění. Aut prostě přibývá.

Tento trend se projevil i po otevření Blanky. My jsme věděli, kolik pojmou stávající dopravní tepny aut. Jenomže po otevření Blanky se doprava přesunula i jinam. Tam, kde auta nejezdila, si řidiči našli zkratky, spojky.

Hned po jejím otevření jsme oslovili obyvatele, aby nám posílali informace a podněty o změně dopravy ve svém území. Máme už třetí mapu, na které se ukazuje, jak nám lidi píšou, kudy všudy se auta prodírají, kde to předtím nebylo. Řidiči si najdou místa, kde se jim nabízí rychlý průjezd. Máme snad nyní chtít zavřít Blanku!!

■ Několik let jste žila ve Frankfurtu nad Mohanem, kde jste získávala zkušenosti také s otázkami územního rozvoje města. Jak řeší tyto problémy tam?

Velkou přednost má hromadná doprava. Ošetřili si možnost, že když nemusíte do města autem, zaparkujete na okraji a jedete hromadnou dopravou. Stejnou zkušenost mám z Hamburku; z luxusní čtvrtě u moře se jezdí hromadnou dopravou, ne luxusními auty. Ale jak je obsloužen Suchdol? Auty. Jak ale vypadá autobusová doprava? Je skvělé, že tam působí Česká zemědělská univerzita v krásném areálu, což zase přináší návaly studentů v autobusech. Nedivím se, že mnozí pak volí automobily, ale ve vnitřní Praze není jednoduché zaparkovat.

V Německu si chrání obytné prostory. Jsou tam jednosměrky, zpomalovače, silniční šikany. Když vezete děti do školky, tak vystoupí a sami jdou bezpečnou ulicí, nemusíte je vodit, aby se jim nic nestalo. Nemluvím o tom, že řidiči jsou ohleduplnější. Jakmile blikne červená, zastaví.

■ Jak se řešily ve Frankfurtu problémy s rozrůstáním letiště, které patří k největším nejen v Evropě?

Nepamatuji se, že by se zablokovával jeho rozvoj. Město velmi pečlivě nabízelo náhradní bydlení, byly stanoveny podmínky rozvoje celé navazující oblasti. Podívejte se na prostor, kde by se měla stavět další dráha v Ruzyni. Na Přední Kopanině se v tom směru léta vesele stavělo…

■…a kdo to povolil?

Změny územního plánu? Za náměstka primátora pana Jana Bürgermeistera či pana Langmajera se změny schvalovaly. Někdo si řekl: Kdoví, jak to s rozvojem Ruzyně bude. Celoměstská koncepce byla manipulovatelná. Příkladem může být i trasa metra násilně ohnutá do motolské nemocnice, místo aby obsloužila letiště.

■ Jak se vůbec dívá Praha 6 na stavbu další dráhy na letišti?

Letiště se rozvíjet musí. Bydlím na Bílé Hoře a léta nad námi letadla lítají a dá se s tím žít. Rozhodně jeho rozvoj nebudu blokovat. Obyvatelé Prahy 6 vždy dokázali vnímat potřeby města či státu, bohužel naopak to tak vždy není.

Podbabská5

Stanice Podbabská

■ Zpátky k pozemní dopravě. Jakou její perspektivu směrem z Prahy 6 na Suchdol vidíte? Tramvaj se posunula do Podbaby a může pokračovat dál. Máme zkušenost z výstavby trasy Smíchov – Barrandov. Existuje nějaký harmonogram?

Ekologická doprava na Suchdol je nutná. Projednává se změna územního plánu ve dvou variantách. Jedna zprava, druhá zleva. Samozřejmě se na to nabalila spousta developerů, kteří budou tlačit na to, aby se změna uskutečnila. Co s tím udělají ochránci přírody? Jaký bude původní odhad ceny nové tratě? Kam až vyroste, jako že vyroste, protože převýšení je velké. Cesta k výsledku bude hodně dlouhá a za hodně peněz. Takže by se zatím měla určitě podporovat ekologická autobusová doprava, či jiný způsob ekologické dopravy.

■ Jaké máte osobní vize, které byste ráda uskutečnila?

S jakou vizí jsem sem vůbec šla? S představou zpracované koncepční mapy, na které budeme mít zregulovaná území, která předpokládají rozvoj. Budeme mít památkovou mapu, kterou rozšíříme o území, která by si zasloužila větší ochranu. Je třeba nastavit otevřenou spolupráci mezi Prahou 6, investory a residenty a zajistit veškeré odborné podklady, které potřebujete k zajištění udržitelného rozvoje.

Nebudeme mít při jednání jen slovní informace o tom kterém území, ale budeme se moci opřít o grafické zpracování. Je to názorné a dané. Například i v životním prostředí, když uděláme plán údržby zeleně, tak je nezbytná k tomu mapa. Aby se lidem řeklo: Podívejte se, tady ta louka se bude sekat jednou za tři týdny, tahle za týden, tahle dvakrát týdně, tato za půl roku a vy si to podle té mapy můžete kontrolovat.

■ Co ještě?

Například možnost z kanceláře architekta vstoupit do školství a dělat na školách přednášky o tom, jak vůbec vypadá Praha 6, jaké má stavební hodnoty, co je to kvalitní územní rozvoj, kvalitní veřejný prostor atd. Podpořit v mládeži estetické vědomí o území, kde žijí, protože je to poměrně zanedbané. V rodinách se o těchto otázkách často nemluví. Ještě tak o významu Pražského hradu, ale zaslouží si to i další místa našeho města.

Konzumní výchova, která všechno drtí, podněcuje mládež k velké náročnosti, často na úkor vkusu. Potom si neváží toho, co je esteticky kvalitní, protože to není takzvaně in. Prostě je učit, jak se mají ve svém prostředí chovat, jaké mohou mít vůbec požadavky. Co by chtěli ve svém okolí změnit.

A ráda bych, aby se v městské části otupily hroty mezi občanskými sdruženími a investory. V poslední době byly často docela vyhrocené. Někteří investoři přišli s návrhy, co by se dalo postavit, a občanská sdružení se hned stavěla proti.

■ Jak to dokázat?

Hotel Internacional

Hotel International

V lednu jsem zorganizovala setkání předsedů a místopředsedů občanských sdružení, které zajímá územní rozvoj. Pozvala jsem je nad problémovou mapu Prahy 6, aby zakreslili území, která spravují. A zároveň aby zakreslili území, o kterých si myslí, že by se měly nějak regulovat, případně objekty a místa, která by zasloužila ochranu. V  kanceláři architekta vše vyhodnocujeme a připravíme další schůzku, abychom ukázali nově zpracovanou památkovou mapu a řekli si svoje názory na budoucnost. A pokusíme se je slaďovat. Byla jsem velmi potěšená atmosférou tohoto setkání a velmi si toho vážím.

■ A co s investory?

To je další věc. Nedávno vznikla Asociace investorů, která je sdružuje a co více, má stanoven kodex, kterým se řídí. Je velmi důležitá zpráva pro občanská sdružení, že jsou i developeři slušní, kteří chtějí být pro své území přínosem. Musím říci, že za rok, co jsem na radnici, se většina investorů projevila vstřícně a řada z nich na projektu podle připomínek dále pracovala. Plánuji setkání se členy Asociace.

Přijde mi jako nedůstojné dnešní doby, když se při územním řízení kdekdo neustále odvolává. Nehledá se domluva. Investora to stojí peníze, občanská sdružení spoustu času, radnice neví, co se vlastně podaří. Myslím si, že tolik let po listopadu by měly být věci nastaveny tak, aby každý věděl, co může očekávat a jakým způsobem se bude jednat. A to by se vlastně mělo týkat i městského okruhu, abych se vrátila k první otázce.

http://www.tunelblanka.info/
http://www.praha6.cz/

Zanechte komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna