Představujeme: Sbor dobrovolných hasičů Praha – Suchdol

V jednotce je kromě mužů i třiadvacet žen

Jednotka Sboru dobrovolných hasičů (SDH) je zařazena do poplachového plánu Hasičského záchranného sboru (HZS) hl. m. Prahy jako Jednotka požární ochrany III. Členové jednotky se věnují ve svém volném času širokému spektru činností, tak jak to vyplývá z bojového řádu, ale i z tak obyčejné práce, jako je údržba požární techniky, hasičské zbrojnice, vodních zdrojů, ale i kulturní činnosti v obci.

Den s hasiči Den s hasiči 2

Pro potřebu jednotky SDH uvolňuje MČ Praha Suchdol každým rokem nemalou částku, která je potřebná pro její činnost. Magistrát hl. m. Prahy přispívá na ochranné prostředky jednotky a nejnutnější opravy techniky sboru.

HZS hl .m. Prahy pořádá pro jednotky SDH obcí v rámci výcviku stáže. Jedná se o 12 až 24 hod. stáže, kdy jsou členové jednotek SDH zařazeni na výjezd s příslušníky HZS Praha. Naši členové chodí na stáže na hasičskou stanici Petřiny. Tato činnost pro Jednotku sboru dobrovolných hasičů je chvalitebná, protože dobrovolní hasiči jsou v místě dění a zdokonalují se v různých činnostech, které využijí, pokud sami vyjíždějí k případu.

HaSIČI 6 Hasiči 5

Jednotka je svolávána k výjezdu pomocí hlasových zpráv, které předávají velitelům základní informace o případu přímo z Operačního a informačního střediska HZS hl. m. Prahy a ti dále svolávají ostatní členy jednotky pomocí automatického rozeslání SMS zpráv a sirénou.

Sbor čítá 93 členů, z toho je 75 dospělých – 52 mužů a 23 žen a 18 mladých hasičů.
(pšt, hasicskelisty.cz, zdroj a foto: SDH Praha-Suchdol)

19. 3. 2016

Hasiči Suchdol historicky

Část jednotky SDH Praha-Suchdol v dobových stejnokrojích

Hasičské desatero

 1. Nehledej v dobrovolném sboru hasičském ni zisku, ni slávy, nýbrž jen povinnosti bratrské pomoci v neštěstí.
 2. Jsi-li hasičským dobrovolníkem, buď jím celou duší a celým tělem, nemáš-li dobré vůle, nejsi dobrovolníkem a jsi dobré věci na obtíž.
 3. Buď obětavý a statečný, ale jednej vždy s rozvahou, zbytečně nevydávej se v nebezpečí a dbej v činnosti hasičské svého zdraví.
 4. Jsi-li činovníkem, nevypínej se nad jiné, ale pamatuj, že ti, kteří Tě zvolili, očekávají od Tebe činnosti zvýšenou a všechny přednosti těla i duše.
 5. Bratry své považuj za rodné, jsi-li vzdělanější, nepohrdej jimi, ale hleď se jich povznést.
 6. Pamatuj, že na hasičském dobrovolníku se žádá povaha přímá, šlechetná a vlastenecká, v pospolitém jednání počestná a vlídná.
 7. Užitečnost hasičského zřízení dokazuje se lépe skutky než slovy, ale zájmy hasičské dlužno vždy a všude slušným způsobem hájit.
 8. Nevyvolávej ve spolku různic, sporů a pohoršení, ale přičiň se kvůli dobré věci, abys všeliké neshody přátelským způsobem zamezil nebo usmířil.
 9. Máš-li na sobě čestný stejnokroj hasičského dobrovolníka, pamatuj, že nevhodným způsobem a chováním nezpůsobíš hanbu jen sobě, ale zařízení, jehož odznak nosíš.
 10. Jsi-li členem hasičské dobrovolnosti, pak se tímto desaterem řiď a pak budeš dobrým hasičským dobrovolníkem.
Spolkový prapor SDH Praha - Suchdol věnovaný MČ Praha - Suchdol za povodeň v roce 2002

Spolkový prapor SDH Praha – Suchdol věnovaný MČ Praha – Suchdol za povodeň v roce 2002

Ze stránky SDH Praha – Suchdol: http://hasici.praha-suchdol.cz/

Zdroj: Hasičské listy

Komentářů ( 2 )

 1. / Odpověděteva
  Dobrý den, hezké fotografie, ale na foto v dobových uniformách není ani část jednotky SDH Suchdol. Jsou to pouze hosté, kteří přijeli na ukázku.
 2. / OdpovědětMarek Bor
  Děkujeme za upozornění. Fotografii i popisek, o který jde, redakce přetiskla z časopisu Hasičské listy: http://www.hasicskelisty.sportovnilisty.cz/lide/predstavujeme-sdh-praha-suchdol/. Takže poznámka se žádostí o opravu patří jiné redakci. Přesto si dovolíme uvést, že zcela vpravo je na tomto snímku starosta sboru pan Milan Kučera.

Zanechte komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna