Bubenečská léčebna v ohrožení není

V Bubenči se v těsném sousedství nacházejí dvě léčebny dlouhodobě nemocných. Městská část má ve své správě jen jednu z nich. Ta je ovšem na hranici své životnosti. Do doby, než bude na území Prahy 6 vystavěna nová léčebna, jež převezme péči o pacienty léčebny stávající, bude ovšem tato i nadále v provozu. Aktuální rozhodnutí Rady hl. m. Prahy o změně územního plánu na tom nic nemění.

V rámci bubenečského areálu u Chittussiho ulice se v současné době nacházejí dva objekty, které plní obdobný účel. První z nich je soukromým zařízením společnosti Interna Co, která na místě provozuje mimo jiné i rehabilitační a dlouhodobou ošetřovatelskou péči. Na osud tohoto soukromého zařízení nemá městská část žádný přímý vliv.

Druhým objektem je pak nedaleká budova léčebny dlouhodobě nemocných. Ta patří do správy šesté pražské městské části, která je povinována na místě provozovat zařízení plnící zdravotně-sociální funkci. Léčebna je však objektivně v nedobrém technickém stavu. Vzhledem ke skutečnosti, že jde o panelovou stavbu z konce 80. let, není navíc možné provést nutnou rekonstrukci za souběžného provozu léčebny.

Vedení městské části proto dlouhodobě usiluje o adekvátní výstavbu léčebny nové, do které by se mohli přesunout pacienti i personál z léčebny stávající. Teprve poté se bude reprezentace radnice moci zodpovědně rozhodnout o dalším zdravotně-sociálním využití budovy v Chittussiho ulici.

Radou hlavního města Prahy aktuálně schválená změna územního plánu umožňuje restituentovi pozemků začít v místě stavět. Zamýšlená vilová výstavba v rámci areálu každopádně nebude mít na běžný chod léčebny sebemenší vliv.

 

Martin Churavý, tiskový mluvčí Městské části Praha 6

 

V Bubenči se má stavět, osud LDN nejistý

 

Většina pražských radních na počátku týdne souhlasila s návrhem zadání změny územního plánu v oblasti Bubenče. Pokud na to kývnou i zastupitelé, na pozemcích, které slouží jako veřejné vybavení, by mohly vyrůst nové domy. Problémem však je, co bude v budoucnu s léčebnou dlouhodobě nemocných v Chittusiho ulici.

Ta se nachází ve čtyřpodlažním paneláku, má 100 lůžek a je příspěvkovou organizací Prahy 6. Objekt je ve špatném technickém stavu. Městské části patří i část pozemků. Dejvická radnice chtěla LDN přesunout na Břevnov do zdejší Polikliniky Pod Marjánkou. Zjistila však, že k ní musí přistavět nové křídlo.
Není jasné, zda to půjde, protože břevnovská poliklinika byla navržena na kulturní památku a sahat se na ni zatím nesmí. Přesto by Praha 6 do dostavby byla ochotna investovat sto miliónů korun. Opozice tvrdí, že půjde o více peněz, a plán ostře kritizovala. Vedení dejvické radnice podle ní straní developerským záměrům.
Proti návrhu na změnu územního plánu v oblasti Bubenče byla na radě náměstkyně pro územní rozvoj Petra Kolínská (Trojkoalice, Z).

„Praha má podle odborných analýz nedostatek lůžek pro dlouhodobě nemocné. Záměr na výstavbu viladomů je možné projednat až poté, co bude zřejmé, kam budou lůžka LDN z Bubenče přestěhována a kdo náklady s tím spojené zaplatí. Ochrana veřejné vybavenosti je jednou z našich priorit,“ řekla Kolínská.

Proti záměru byla i komise odborníků, žádala zachovat veřejné vybavení. Výbor složený ze zastupitelů však změnu podpořil.
Kvůli zchátralému stavu léčebny považují za nutné přesunout LDN z Chittusiho jinam i radní Prahy 6 Milena Hanušová a Jaromír Vaculík (oba TOP 09).

„Léčebna je objektivně v nedobrém technickém stavu. Vzhledem ke skutečnosti, že jde o panelovou stavbu z konce 80. let, není navíc možné provést nutnou rekonstrukci za souběžného provozu léčebny. Vedení městské části proto dlouhodobě usiluje o adekvátní výstavbu léčebny nové, do které by se mohli přesunout pacienti i personál z léčebny dosavadní. Teprve poté se bude reprezentace radnice moci rozhodnout o dalším zdravotněsociálním využití budovy v Chittussiho ulici,“ uvedl mluvčí Prahy 6 Martin Churavý.

 
V oblasti chce stavět Penta, vedení Prahy 6 se s ní chce dohodnout, co by bylo s areálem dál. Vyloučit nelze prodej obecních pozemků do soukromých rukou.

 
V Chittusiho ulici – zámečku – se nachází ještě druhá LDN, ta ale nepatří Praze 6, nýbrž společnosti Interna Co. „Nás neřeší nikdo, jsme soukromníci,“ řekl Právu Zdeněk Morávek z provozního oddělení soukromé léčebny. Podle jeho informací může léčebna ještě pět až deset let fungovat tak, jako dosud.
Obě léčebny – zámeček i panelák – obklopuje zahrada, ohraničená ohradní zdí. Jde o více než hektar pozemků.

 

Zdroj: Právo

Zanechte komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna