Zklidnění Korunovační budí vášně. Zahltí „Kulaťák“?

Korunovační ulice patří s ulicí Jugoslávských partyzánů či Papírenskou k těm tepnám, kterými jezdí auta ze Suchdola do Prahy. Proto uveřejňujeme příspěvek z Pražského deníku týkající se možné úpravy této ulice a dáváme i hlas tiskovému mluvčímu MČ Prahy 6, který celou zálěžitost komentuje.

Na vytížené Korunovační by v následujících měsících mělo začít testování zúžení ulice ve směru na Letnou ze dvou do jednoho pruhu. Má ukázat, jestli opatření, zajišťující větší bezpečnost pro chodce, nezahltí provoz.

Rušná Korunovační ulice, propojující Dejvice a Letnou, prošla loni kompletní rekonstrukcí.

 
Její mnohaměsíční uzavření znamenalo problém pro Vítězné náměstí, jehož dopravní zahlcení je dlouhodobým trnem v oku Prahy 6. Nyní se plánuje zúžení frekventované ulice, na které nakonec předběžně kývla i radnice šestky. Ovšem s podmínkou, že půjde jenom o testovací provoz s následným vyhodnocením dopadů na dopravu.
Zúžení dvou pruhů za mostem přes železnici směrem na Letnou do jednoho prosazuje radnice Prahy 7. Přecházet přes dva pruhy je podle ní pro chodce nebezpečné. Na jednom, případně obou přechodech umístěných na opačných stranách bloku domů mezi ulicemi Nad Královskou oborou a Jana Zajíce proto mají jeden pruh nahradit ostrůvky.

 
Kdy se tak stane, zatím není jasné, pravděpodobně však do léta.

 
„Zatím není možné určit přesné datum, ale ostrůvek by v Korunovační ulici mohl vzniknout maximálně v řádu několika měsíců,“ uvedl mluvčí magistrátu Vít Hofman.

 
Pokud dopravní odbor magistrátu, který má opatření na starosti, nestihne zúžení otestovat do léta, bude muset zřejmě počkat do podzimních měsíců. Technická správa komunikací (TSK) chce během léta provést měření hluku za plného provozu, bez kterého není možné zrekonstruovanou vozovku zkolaudovat.

 

RADNICE PRO, DOLÍNEK PROTI
Na první pohled drobná úprava budí řadu vášní. Korunovační vedle Milady Horákové představuje jednu ze dvou hlavních tras z Dejvic do centra. Z toho důvodu je jakékoliv omezování či zužování silnice předmětem vyhrocených diskuzí.

 
Radnice šestky nakonec přes počáteční odpor s testovacím provozem souhlasila na základě dopravní simulace, kterou zpracovala TSK.

 
„Podle ní je po zavedení opatření možné očekávat zpoždění v rámci třiceti sekund a kolona, která by se mohla vytvořit, by byla dlouhá 24 metrů. Pokud se v ostrém provozu potvrdí, že dopady jsou takto minimální, tak asi nebude důvod opatření rušit,“ uvedl starosta šestky Ondřej Kolář.

 

„Pokud by to ale mělo výrazněji zahltit Vítězné náměstí, tak Praha 6 bude trvat na svém původním stanovisku, že opatření nechceme,“ zdůraznil.

 
Přístup Koláře ocenil místostarosta Prahy 7 Ondřej Mirovský, který se pokouší zklidnění Korunovační prosadit už delší dobu. „Magistrát nám řekl, že do toho nepůjdou, dokud nebude shoda mezi Prahou 7 a Prahou 6,“ vysvětlil s tím, že rekonstrukce ulice podle něj jen posílila nutnost větší ochrany chodců.

 
„Kvůli tomu, že tam nově nejsou kostky, ale asfalt, jezdí auta rychleji a přechod přes dva pruhy je opravdu riskantní,“ doplnil.

 
Dvě městské části se tedy nakonec dohodly. Proti plánu je však možná trochu překvapivě náměstek primátorky Petr Dolínek, a to i přes to, že právě pod něj spadá dopravní odbor, který omezení připravuje.
Zúžení podle Dolínka může znamenat problémy zejména v případě výpadku tunelu Blanka.

 

 

„Chápu, že Praha 7 prosazuje opatření v zájmu Prahy 7, ale doprava musí být jasná a logická, zvlášť v situaci, kdy jsou z Dejvic jenom dva výjezdy. Může nastat situace, kdy vypadne provoz Dejvického a Bubenečského tunelu, a v ten moment je Korunovační naprosto zahlcená auty. Když ji zúžíme, tak tím vše jen zhoršíme,“ vysvětlil svoje stanovisko. Souhlas starosty Prahy 6 Koláře prý nechápe.
Starosta Kolář zase na oplátku nechápe stanovisko náměstka Dolínka. „Myšlenkovým pochodům pana Dolínka už opravdu přestávám rozumět.
Zúžení Korunovační byl návrh magistrátu, se kterým jsme zpočátku nesouhlasili, a se zkušebním provozem jsme souhlasili až na základě provedené mikrosimulace,“ zakončil.

 

Text i foto: Pražský deník

 

Ulice během rekonstrukce

 

Dobré odpoledne,
dovolte mi, prosím, abych alespoň ve stručnosti uvedl na pravou míru dezinformace týkající se budoucnosti Korunovační ulice na pomezí naší městské části.

Byla to nikoliv Praha 6, ale radnice sousední Prahy 7, kdo přišel s požadavkem na provedení bezpečnostního opatření v ulici Korunovační, který spočívá v záměru vytvoření středního dělícího ostrůvku na přechodu pro chodce, jenž je situován na území Prahy 7.

 

Na rozdíl od pana Dolínka byli zástupci naší radnice osobně přítomni prvnímu projednání tohoto záměru a za Prahu 6 jsme jednoznačně deklarovali nesouhlas s tímto řešením. Pro Prahu 6 by to totiž mohlo mít výrazně negativní dopad ve vztahu k dlouhodobě tíživé dopravní situaci na Vítězném náměstí a jeho blízkém okolí.

 

Je pravda, že v tomto případě mají dvě městské části na věc rozdílný pohled a konečné řešení je v rukou hlavního města Prahy, a to v rovině samosprávné i přenesené působnosti. S ohledem na to, že dobře chápeme potřeby sousedů v Praze 7, jsme považovali za rozumné nechat provést odborné vyhodnocení dopadů zamýšlené úpravy na celou dotčenou komunikační síť. Toto vyhodnocení z pera odborné organizace hlavního města si zřejmě pan náměstek Dolínek ani nepřečetl.

 

Podstatný je závěr tohoto odborného posouzení, kde je uvedeno, že průjezd ulicí Korunovační je kapacitně omezen především křižovatkou Letenské náměstí. V této souvislosti magistrátní odbor v gesci pana náměstka Dolínka výslovně konstatuje toto: „žádné z navržených opatření neovlivní kapacitní hrdlo v ul. Korunovační, kterým je Letenské náměstí, a nezpůsobí tak omezení kapacity tohoto významného tahu“.

I přes výše uvedené odborné posouzení a jeho závěry ve prospěch názoru Prahy 7 jsme za naši městskou část vyslovili názor, že opatření může vyvolat dopady v plynulosti silničního provozu odlišné, než jaké jsou predikovány v teoretických předpokladech. Z toho důvodu jsme požádali město o to, aby v prvním kroku – pokud hlavní město požadavku Prahy 7 vyhoví – realizovalo opatření pouze formou demontovatelných prvků a teprve po vyhodnocení reálných dopadů na plynulost dopravy bylo rozhodnuto o realizaci definitivní stavební úpravy.

Děkuji Vám mnohokrát za pochopení.

Se srdečným pozdravem

Martin Churavý, tiskový mluvčí MČ Praha 6

Zanechte komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna