Polemika: Relace České televize o okruhu. Co všechno se zamlčelo? (1)

Diskuse o trase Silničního okruhu kolem Prahy mají pro MČ Praha-Suchdol mimořádný význam. Týká se totiž jak dneška, tak především budoucnosti naší obce. Redakce Suchdolských novin si vytkla za cíl informovat o současných i chystaných projektech a plánech, a proto považuje za potřebné komentovat konkrétní mediální výstup k tomuto tématu.

 

Konkrétně jde o pořad České televize Události v regionech ze dne 23. 3. 2017, kdy moderátor Bohumil Klepetko připravil relaci s titulkem Obce chtějí změnu plánů Pražského okruhu. Vzhledem k tomu, že se veřejnosti dostalo jen vybraných informací od vybraných osobností, po konzultacích s kolektivem odborných pracovníků uvádíme jak text této relace, tak další, zamlčená fakta a údaje, které by veřejnost měla znát.

 

OBCE CHTĚJÍ ZMĚNU PLÁNŮ PRAŽSKÉHO OKRUHU

 

■ Bohumil KLEPETKO: Už skoro padesát let se plánuje silniční okruh kolem Prahy. Po všech těch letech je z něj ale hotová jen jeho jihozápadní část, zbytek zůstává pouze nakreslený v mapách. Starostové několika obcí ve středních Čechách a městských částí na severním okraji metropole proto teď usilují o to, aby úřady plánovanou trasu změnily. Když se o ní totiž před lety rozhodovalo, vedla za pražskou zástavbou. Jenže to už dnes neplatí, původně volné území je zastavěné a hustě obydlené.

Eva ŠELEPOVÁ, redaktorka: Původní plány pražského okruhu pochází už ze 60. let.

■ Ilona PICKOVÁ, zástupkyně starosty, Praha 14 (SZ): Tady vidíte hranici Prahy, jak vypadala v době, kdy se plánoval Pražský okruh, tady nyní stojíme na Černém Mostě a tady je stávající trasa Pražského okruhu.

■ ŠELEPOVÁ: Hlavní město se od té doby rozrostlo. Hnutí Starostové pro okruh sdružuje 13 obcí. Ty prosazují, aby se severní část Pražského okruhu posunula dál za město.

■ Monika DRAGOUNOVÁ, starostka, obec Podolanka (nez.): Nám vadí to, že vzniká okruh, který se nám zdá neekonomický a neekologický, tudíž jsme zjistili, že je vypracovaná i druhá varianta okruhu kolem Prahy, která se nám jeví lépe použitelná.

■ ŠELEPOVÁ: Podle místních navíc původní varianta přivede do hustě obydlených oblastí velké množství dopravy.

■ PICKOVÁ: Přivedením okruhu 511 by to znamenalo, že ze stávajících 85 tisíc vozidel za 24 hodin denně naroste kapacita rozšířením tohoto úseku na 150 tisíc denně

■ ŠELEPOVÁ: Podle současných plánů by se musely bourat některé domy, například tyto v Podolance. Pražský okruh má vést přímo nad nimi.

Jan RÝDL, mluvčí Ředitelství silnic a dálnic: Těsně předtím, než budeme realizovat, tak musíme provést majetkoprávní přípravu, což znamená vykoupit pozemky. Někde i s hotovými domy, to znamená přesídlení obyvatel.

■ ŠELEPOVÁ: Podle odborníků na dopravu ale alternativní varianta okruhu nesplní svůj účel.

■ Matěj HRUBEŠ, šéfredaktor webu MHD86: Rozhodně to není řešení pro Prahu. Ten Pražský okruh má vyřešit dopravu v Praze. To znamená, čím bude dál od Prahy, tak tím hůř pro Prahu, protože ho nebudou motoristé využívat.

■ ŠELEPOVÁ: A to vyplývá i ze studie, kterou nedávno vypracovala ČVUT. Eva

Šelepová, Česká televize.

■ KLEPETKO: Starosta pražského Suchdola Petr Hejl z hnutí Starostů a nezávislých, dobrý večer.

■ Petr HEJL, starosta MČ Praha-Suchdol (STAN): Dobrý večer.

■ KLEPETKO: O vaší městské části se mluví jako o té, které by se ta plánovaná trasa dotkla vůbec nejvíc. Jak konkrétně, co by to pro vás znamenalo?

■ HEJL: No, ze Suchdola by se stala obrovská křižovatka. Přijelo by tam 120 tisíc aut, teď nás tam jezdí desetkrát míň a okruh kolem Prahy je součástí transevropských dálniční sítě a především má zabezpečit propojení té tranzitní evropské dopravy, čili kamiony, kamionů.

■ KLEPETKO: A ten protinávrh, se kterým přicházíte, aby okruh Prahu víc obkroužil, víc na sever, jak se k němu staví pražský magistrát, Ředitelství silnic a dálnic s jakými odezvami se setkáváte?

■ HEJL: No, tak v zásadě s odmítavými. Tady je asi problematické, investor Ředitelství silnic a dálnic, protože třeba v roce 2002 bylo posouzení variant na severozápadě a byla doporučena severní varianta právě ve stopě tý regionální.

■ KLEPETKO: Ta vaše.

■ HEJL: Ta naše, kterou jaksi preferujeme a byla doporučena v procesu EIA a Ředitelství silnic a dálnic ji hodilo do koše a neprosazuje jí.

■ KLEPETKO: Ale proč? Že by byla delší a stála by víc nebo jaké jsou protiargumenty?

■ HEJL: Ne, ona je, bohužel ona je levnější. To je asi ten problém.

■ KLEPETKO: Jak je vám to zdůvodňováno?

■ HEJL: No, tady se to plánuje už padesát roků, ale v 60. letech prostě Praha byla mnohonásobně menší, na obrázku jsme to viděli v té reportáži. Praha se rozrostla, jezdí tady mnohem víc aut a jsme součástí Evropské unie a je potřeba zabezpečit, aby kamiony nejezdily do Prahy. Souhlasím s názorem pana náměstka Dolínka, že kamiony do Prahy nepatří. Nepatří na Spořilov, nepatří do Počernic, nepatří ani na Suchdol.

■ KLEPETKO: No, vy máte ustavenou celou akční skupinu Starostové pro okruh, se jmenuje, tak co všechno pro svůj záměr chcete podniknout?

■ HEJL: Tak, my jsme jednali třeba s panem ministrem Ťokem, neúspěšně. Vůbec se tím nechtěl zabývat. My jsme ho žádali, aby v zásadách územního rozvoje Středočeského kraje se ta regionální varianta posoudila řádně tak, jak je to, jak by se to mělo udělat podle stavebního Odmítl to jako investor udělat. Jednali jsme třeba s panem premiérem.

■ KLEPETKO: Takže, jenom rebelujete a nic nebo cítíte, že máte nějakou šanci s tím něco udělat?

■ HEJL: Tak, samozřejmě šanci máme. Aby se připravil řádně ten projekt, tak musí splňovat stavební zákon a pakliže se umisťuje do území, jak to proběhlo v roce 2007 – 10, kdy Ředitelství silnic a dálnic předložilo variantu, která byla v rozporu s územním plánem, pak teda takovouhle variantu ministerstvo pro místní rozvoj nebo soud zruší.

■ KLEPETKO: Pane starosto, já vám děkuji. Hezký večer.

■ HEJL: Prosím.

Konec relace.

 

Pokračování dále:

Zanechte komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna