Nejvyšší správní soud zamítl stížnost MČ Praha-Suchdol ad. proti rozhodnutí soudu o žalobě proti Praze ohledně Pražského okruhu

Ve čtvrtek 25. května 2017 zamítl Nejvyšší správní soud (NSS) kasační stížnost MČ Praha-Suchdol a dalších šesti částí hlavního města a čtyř obcí proti rozsudku Městského soudu v Praze z 26. února 2016, který zamítl jejich žalobu ve věci údajné nezákonnosti přijetí aktualizace Zásad územního rozvoje přijaté zastupitelstvem města Prahy v roce 2014. S konečnou platností končí tato žaloba snažící se zastavit plánovanou výstavbu částí Pražského okruhu známých pod čísly 518 a 519.

 

Nejvyšší správní soud to oznámil dle své zvyklosti na stránkách:

http://www.nssoud.cz/main0col.aspx?cls=JudikaturaSimpleSearch&SimpleSearch=1&cislofull=5+As+49%2f2016&soud=13&pagesource=0

 

Uveřejnění rozhodnutí v této rubrice nemá žádné procesní účinky. Nicméně informace o ústavní stížnosti se publikují až v okamžiku, kdy je ve věci rozhodnuto Ústavním soudem. Rozhodnutí a stanoviska uveřejněná v databázi Nejvyššího správního soudu lze podle této stránky volně užívat pro nekomerční účely.

 

O průběhu soudu před senátem Městského soudu v Praze informovaly Suchdolské noviny aktuálně dne 26. února 2016:

http://www.suchdolskenoviny.cz/2016/02/26/suchdol-a-spol-proti-praze-ve-veci-okruhu-take-prohrali/?preview_id=1350&preview_nonce=0d313b164b&_thumbnail_id=1157&preview=true

 

Citovaly, že soud podle JUDr. Horčicové pečlivě přezkoumával a důsledně se zabýval každou námitkou uplatněnou ve 25 žalobných bodech týkající se údajné nezákonnosti přijetí AZÚR.

„Hodnocení, proč ani jednu z nich neměl za důvodnou, je uvedeno ve stotřicetistránkovém rozsudku, který bude účastníkům řízení doručen do datových stránek po skončení jednání,“ řekla soudkyně přímo s tím, že se proti rozhodnutí mohou obě strany odvolat kasační stížností k NSS do čtrnácti dnů od obdržení písemného znění rozsudku.

Jako kdyby starosta MČ Praha-Suchdol ing. Petr Hejl seděl na jiném soudu, řekl po rozhodnutí ČTK: „Hlavně nás mrzí, že nebyly posouzeny varianty. Kde jinde by měly být posouzeny, než v přípravě zásad územního rozvoje.“ Dodal tehdy také, že to je jeden z důvodů, proč žalobci pravděpodobně využijí mimořádného opravného prostředku a kasační stížnost podají.

Přitom jako představitel žalující strany seděl po celou dobu u soudu a slyšel vysvětlení předsedkyně senátu, že stavební zákon ani jiné další zákonné normy nepožadují povinnost zpracovávat varianty. A tedy že žaloba postavená na tomto požadavku nemá naději na úspěch.

 

Jak vyplývá z rozhodnutí NSS, ke kasační stížnosti se už nepřipojil pan Jiří Elicar ze Suchdola, ale jen Městské části Praha – Ďáblice, Praha 20, Praha – Lysolaje, Praha – Nebušice, Praha – Satalice, Praha – Vinoř a obce Jenštejn, Přezletice, Radonice a Obec Podolanka.

 

Řízení u krajského soudu bylo zahájeno 2. října 2015 (!), soud rozhodl 26. února 2016, kasační stížnost byla podána 14. března 2016. Procesní rozhodnutí – Usnesení – Výzva k zaplacení SOP + výzva k doplnění se odehrálo 18. března 2016, Rozhodnutí bylo vypracováno 21. března 2016, vypraveno bylo 22. března 2016, právní moc nabylo 29. března 2016. Zkrácené znění rozhodnutí bylo vypracováno 25. května 2017 a týž den bylo provedeno i „Meritorní rozhodnutí – Rozsudek – zamítnuto“.

 

Tato více než dvouletá soudní aktivita odpůrců stavby Pražského okruhu tak skončila.

 

Zanechte komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna