Interpelace zastupitele ing. Ivana Vavříka vůči starostovi, zda bude respektovat rozsudek Nejvyššího správního soudu

Vážený pane starosto, musím konstatovat, že na moji interpelaci ze dne 14. 9. 2017 jste v podstatě neodpověděl. Za prvé jsem se ptal, zda vezmete již na vědomí rozsudek Nejvyššího správního soudu, který konstatoval, že Vámi napadený dokument Aktualizace zásad územního rozvoje týkající se vedení silničního okruhu pod Suchdolem variantě J je platný a závazný pro další rozvoj Hlavního města Prahy a Suchdola?

 

Jenom dodávám, že proti tomuto rozsudku nejsou opravné prostředky přípustné §53 odst. 3 a §120 s.ř.s.. Nejvyšší soud v Brně jasně konstatoval že, že vaše kasační stížnost není důvodná, a proto ji v souladu s § 110 odst. 1 in fine s. ř. s. zamítl. Jak konstatoval Městský soud v Praze i nejvyšší Kasační Soud v Brně, je třeba najít řešení, které bude vyhovovat většině (celé Praze).

 

Budete se řídit rozsudkem, nebo budete stále omílat, že varianta Ss je proveditelná? Jaký je váš respekt k zákonům a soudním rozhodnutím? To kandidujete do zákonodárné instituce a sám zákony odmítáte ctít?

 

Znovu se ptám, zda budete i nadále prosazovat svoje egoistické zájmy nad zájem jednoho milionu občanů pražské metropole? Budete i nadále strašit občany Suchdola variantou J, abyste vypadal jako hrdinný ochránce občanů Suchdola? Bude si i nadále budovat politickou kariéru na odmítání okruhu pod Suchdolem, místo abste se staral o chodníky?

 

Zároveň si neodpustím jednu osobní poznámku. Na Suchdole mám trvalé bydliště a sdílím s rodiči, o které se starám, společnou domácnost. Pokládám za sprostý lidský hyenismus z Vaší strany, aby ještě si bral moji rodinu jako rukojmí při sporu o tom, že jste prohrál nejvyšší soudní instanci, zejména když všichni ví, že můj otec je ve svých devadesáti letech prakticky slepý a máma těžce ochrnutá a velmi špatně pohyblivá.

 

Na Suchdole žiji od narození, chodil zde do základní školy, mám zde mnoho spolužáků a přátel, ale zejména se o problémy Suchdola (na rozdíl od Vás) intenzivně a poctivě zajímám, a to z důvodu, že mi osud a budoucnost Suchdola leží na srdci.

 

Opakovaně Vás tedy žádám, abyste se ve svých interpelacích zaměřil na věcné odpovědi a vynechal osobní invektivy.

 

Co si myslíte? Napadám snad já nějaké přistěhovalce na Suchdol, jako je paní Věra Štěpánková, pan Karel Kuna a konec konců i Vy, že nevíte něco o Suchdole a usneseních Suchdolského zastupitelstva?

 

Stejně tak já ponechávám stranou skutečnost, že o osudu Suchdola rozhodují či se vyjadřují někteří lidé spojení s vládnoucím SOS, jejichž jediným spojujícím prvkem je odpor proti smysluplnému vyřešení dopravní situace jak na Suchdole, tak v celé Praze, přičemž v době přistěhování na Suchdol jim byla tato problematika známa.

 

Zanechte komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna