Precizní zemědělství patří do výuky na středních školách

Cílem semináře „Možnosti spolupráce Centra precizního zemědělství ČZU v Praze a středních škol“ bylo navázání a rozvoj spolupráce v oblasti vzdělávání a společných projektů zúčastněných partnerů. Seminář se uskutečnil ve čtvrtek 25. ledna 2018 se na PEF ČZU v Praze a zúčastnili se ho zástupci celkem 20 středních škol z celé ČR, které se problematikou precizního zemědělství zabývají nebo ji chtějí zahrnout do výuky.

 

Z  diskuse vyplynula shoda v následujících oblastech:

Všechny zúčastněné školy velmi vítají iniciativu Centra precizního zemědělství ČZU v Praze (CPZ ČZU v Praze), jejímž cílem je koncepční a odborné zastřešení sítě vzdělávacích institucí v rychle se rozvíjející oblasti precizního zemědělství.

 

Představený koncept „Komplexní vzdělávací systém precizního zemědělství“ naplňuje cíle udržitelného rozvoje efektivity a konkurenceschopnosti českého zemědělství. To představuje především:

 

  • propojení a návaznost středoškolského a univerzitního vzdělávání v oblasti moderních zemědělských technologií;
  • vstup nových kvalifikovaných lidí do zemědělství;
  • efektivní sdílení znalostí zemědělské veřejnosti;
  • rozvoj moderních forem zemědělské výroby a dynamické zavádění výstupů výzkumu do praxe.

 

Zásadní podmínkou realizace je rychlé zavedení systému do praxe ve spolupráci s Ministerstvem zemědělství ČR, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, příslušných krajských úřadů a dalších partnerů.

 

Koncept „Komplexní vzdělávací systém precizního zemědělství“ byl vytvořen v roce 2017 Katedrou informačních technologií PEF ČZU v Praze a Centrem precizního zemědělství ČZU v Praze na zakázku Ministerstva zemědělství ČR.

 

Centrum precizního zemědělství ČZU v Praze je mezifakultním specializovaným pracovištěm, které si klade za cíl koordinaci postupu výzkumu, vývoje a následné implementace poznatků z oblasti precizního zemědělství a dalších moderních technologií včetně robotiky do zemědělské prvovýroby.

 

Centrum precizního zemědělství ČZU v Praze: https://cpz.czu.cz/cs/

 

 

SEZNAM ZÚČASTNĚNÝCH STŘEDNÍCH ŠKOL:

 

Česká zahradnická akademie Mělník

Gymnázium a střední odborná škola, Podbořany

Gymnázium, střední odborná škola, střední odborné učiliště a vyšší odborná škola, Hořice

Střední odborné učiliště zemědělské, Chvaletice

Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město

Střední odborné učiliště opravárenské, Králíky

Střední škola gastronomie a farmářství, Jeseník

Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec

Střední škola hospodářská a lesnická Frýdlant

Střední škola zahradnická Kopidlno

Střední škola zemědělská a ekologická a střední odborné učiliště chladicí a klimatizační techniky, Kostelec nad Orlicí 

Střední škola zemědělská a Vyšší odborná škola Chrudim

Střední škola zemědělská, Přerov

Střední škola  zahradnická a zemědělská A. E. Komerse, Děčín – Libverda

Střední zemědělská škola a Střední odborná škola Poděbrady

Střední škola zemědělská a veterinární Lanškroun

Střední zemědělská škola, Písek

Střední zemědělská škola Rakovník

Vyšší odborná škola a Střední zemědělská škola, Benešov

Vyšší odborná škola a Střední škola veterinární, zemědělská a zdravotnická Třebíč

Příloha – Seznam zúčastněných středních škol:

Česká zahradnická akademie Mělník

Gymnázium a střední odborná škola, Podbořany

Gymnázium, střední odborná škola, střední odborné učiliště a vyšší odborná škola, Hořice

Střední odborné učiliště zemědělské, Chvaletice

Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město

Střední odborné učiliště opravárenské, Králíky

Střední škola gastronomie a farmářství, Jeseník

Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec

Střední škola hospodářská a lesnická Frýdlant

Střední škola zahradnická Kopidlno

Střední škola zemědělská a ekologická a střední odborné učiliště chladicí a klimatizační techniky, Kostelec nad Orlicí 

Střední škola zemědělská a Vyšší odborná škola Chrudim

Střední škola zemědělská, Přerov

Střední škola  zahradnická a zemědělská A. E. Komerse, Děčín – Libverda

Střední zemědělská škola a Střední odborná škola Poděbrady

Střední škola zemědělská a veterinární Lanškroun

Střední zemědělská škola, Písek

Střední zemědělská škola Rakovník

Vyšší odborná škola a Střední zemědělská škola, Benešov

Vyšší odborná škola a Střední škola veterinární, zemědělská a zdravotnická Třebíč

 

 

Zanechte komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna