Pár poznámek k „zajímavé“ besedě týkající se dostavby Pražského okruhu

Dne 26.4.2018 se na Suchdole v Místní knihovně v areálu ZŠ M. Alše za osobní i mediální podpory „vládnoucího“ hnutí SOS včele s panem starostou Hejlem a cca dalších 80-100 občanů uskutečnila další beseda (spíše si dovolím více přiléhávající termín „brainwashing“) s názvem „Dálniční okruh přes Suchdol má stále problémy“. Předem lze konstatovat, že název debaty je pravdivý („problém“), nicméně význam chápeme každý zcela odlišně.

Za pořadatele vystupovali zástupci spolku Platforma za kvalitní dopravní infrastrukturu, z. s., a to Ing. Gabriela Lněničková, MBA a Ing. Antonín Prachař, hosty byli Ing. Milan Strnad, autor tzv. „varianty Ss“, a další.

Předem si dovolím poznámku, že rozumím osobnímu nasazení osob, kterým zamýšlená dostavba může zasáhnout do stávající nemovitosti, stejně tak pochopím „lobbing“ kamionové dopravy, nicméně každá diskuze by měla být vyvážená, což tato debata jistě nabyla. 

Úvodní více jak půlhodinový proslov měl Ing. Prachař, který v rámci prezentace možného obchvatu vedoucího mimo část Suchdola, argumentoval transevropskou dálniční sítí, integrací do IV. multimodálního koridoru TEN-T z Berlína do Istanbulu, kamionovou dopravou, evropskou legislativou, dále ohledně stávající plánované varianty argumentoval zejména nevhodností technického řešení mostů a tunelů, neekonomičností, ekologickou sporností a také urbanistickou nevhodností, včetně ukázkami z různých tabulek a studií, jejichž vypovídající nebylo možno nijak ověřit. Stejně tak již bylo argumentováno v pozvánce na tuto besedu, která byla doručena do poštovních schránek na Suchdole, přičemž zde bylo dále argumentováno taktéž „nově“ podanými žalobami.

Po tomto úvodním proslovu byla otevřena diskuze, do které jsem se jako první přihlásil s vědomím, že budu mezi zúčastněnými občany (SOS netřeba již vůbec zmiňovat) se svým názorem zřejmě v menšině.

Pana Ing. Prachaře jsem se dotázal, zda si je vědom (on si toho samozřejmě je vědom), že stávající pražské ZÚR (zásady územního rozvoje) a také nově představený Metropolitní (územní) plán, což jsou dva stěžejní podklady, počítají s variantou dostavby okruhu v tunelu pod Suchdolem (nikoliv tedy dříve plánovanou variantu výstavbu na povrchu Suchdola), dále jsem se jej zeptal, proč zmiňuje neúplně skutečnost ohledně „nově“ podaných žalob, když v dané věci týkající se pražských ZÚR již Nejvyšší správní soud tyto žaloby týkající se skutkově totožného problému zamítl (aktuálně jsou žaloby podány jinými účastníky).

Dále jsem se jej zeptal, zda si je vědom, že cca 27 středočeských obcí má ve svých závazných územních plánech v jím prosazované variantě okruhu zástavbu a to již také zástavu realizovanou (na Suchdole je oproti tomu pruh pro tunel pod Suchdolem v podstatě volný), a stejně tak, zda si je vědom, že v den pořádání besedy (to byla opravdu pikantní shoda náhod) schválilo Zastupitelstvo Středočeského kraje aktualizaci ZÚR Středočeského kraje, která (mimo jiné) počítá s dostavbou silničního okruhu Prahy (SOKP) v trase vedoucím přes Suchdol, což činí jím navrhovanou variantu Středočeským krajem (dosud nikým neplánovanou) zřejmě nemožnou. 

Dále jsem se jej zeptal, zda si je vědom, že jím navržená (vzdálená) varianta bude využívána obyvateli Prahy zřejmě minimálně, a to s připomenutím dnes užívaného okruhu Lahovickou estakádu a Lochkovským tunelem.

Konečně jsem se zeptal, proč není v prezentaci uveden plánovaný projekt dostavby dalšího mostu před Kralupy, který bude součástí projektu propojení dálnic D7 (Chomutov) a D8 (Ústí nad Labem), kdy právě tento projekt odvede kamionovou dopravu mimo blízkost Prahy a většinově se tak kamiony zcela vyhnou Praze.

Na takto jednoduché otázky Ing. Prachař fakticky nikterak neodpověděl, pouze začal v podstatě opakovat svůj předchozí monolog a znovu citovat předložené tabulky.

K mému doplňujícímu dotazu, zda tedy všichni pražští a středočeští zastupitelé a zástupci ŘSD jsou zcela neschopní a všemu rozumí pouze on a SOS, mi již v podstatě neodpověděl vůbec.

Nicméně s ohledem na skutečnost, že moje vystoupení zřejmě narušilo plánovaný hladký průběh tohoto setkání, které mělo zřejmě vyústit jako začátek předvolební kampaně přítomného pana starosty a členů SOS, započaly z řad některých přítomných (jako na povel) výkřiky jako „skončete to“, „nech-te si to divadlo“, „my na to nejsme zvědaví“, apod. Poctivě musím přiznat, že jeden z přítomných zvolal, že každý má právo se zeptat.

Opakovaně zdůrazňuji skutečnost, že Suchdol je součástí Prahy a pokud budeme chtít na Suchdole využívat „benefity“ související s bydlením v Praze a čerpání různých veřejných služeb, musíme zřejmě nést částečně i určité „trouble náklady“, které to přináší. Zároveň musí být vedení Suchdola aktivně účastno / spolupracovat na dořešení všech problémů spojených s dostavbou okruhu tak, aby pro občany Suchdola byla dostavba okruhu spíše přínosem a zároveň se minimalizovaly možné obtíže.

Závěrem musím již s úsměvem konstatovat, že jsem člověk, který nemá problém se ozvat, a také jsem na uvedené výkřiky dovedl zareagovat, nicméně takto zorganizované a prvoplánově provedené besedy jsem naposledy zúčastnil zřejmě jako velmi mladý člověk koncem 80 let na základní vojenské službě.

 

Martin Šíp

 

METROPOLITNÍ PRIORITY

Zásady územního rozvoje Středočeského kraje

Komentářů ( 14 )

 1. / OdpovědětZdeněk Bureš
  Dobrý den Šípe, bydlíme na Výhledech v ulici Holubí a pod našimi okny má vést dálnice po povrchu. Tedy tvrzení, že tunel povede pod Suchdolem je pravdivý jen částečně, je tedy lživé s ním operovat. Velmi nás ruší stále narůstající letecká doprava. V noci se dobře nedá spát při otevřeném okně i když letadla jen přistávají (menší hluk) a během dne se musíme během hovoru odmlčet, když letadla startují. Přes Suchdol už totiž jedna dálnice vede, je to ta letecká. Neumím si představit, jak budou dodrženy hlukové hygienické limity, až přibude dálnice druhá. Dále nechápu, proč obhájcům této druhé dálnice přes Suchdol nevadí fakt, že do naši obytné čtvrti půjde velké množství splodin. Splodiny totiž zabijí. Problém z vnitřku Prahy bude přenesen na jeho okraj. Třetí, co mě trápí, je zničeni magického Hradiště Zámka brutálním mostem a také celého unikátního prostoru severně od Bohnic. Myslím, že jste ani na jednom místě nebyl nebo vám je to jedno, stejně tak jako panu Dolínkovi a paní Žilkové.
 2. / OdpovědětMarkéta Volfová
  Jsem zastáncem toho, že Pražský okruh má vést okrajem Prahy. Vzhledem k tomu, že tento okruh je naplánovaný od roku 1939 a v Územním plánu Prahy je přes 40 let a letiště zde funguje od roku 1937, nejsou toto relevantní námitky, pane Bureši. A co se týká splodin, zkuste si změřit kolik jich mají teď na Kamýcké. Zároveň je možné tunel posunout až na okraj zastavěné části, jen tu musí být někdo z vedení Městské části, kdo se chce domluvit, to znamená i poslouchat všechny možnosti. Také chci upozornit na to, že pokud bude okruh mimo Prahu, pro většinu Pražanů nebude zajímavý a radši použijí cestu přes tunel Blanka. Představte si cestu do Kutné Hory... Kudy pojedete? Přes Roztoky? PS: navíc by tu místo příšerného pole byl třeba park podobný Ladronce.
 3. / OdpovědětIvan Vavřík
  Vážený pane Bureši, to že jste si koupil byt v Holubí s očekáváním bydlení na Šumavě svědčí o Vaší velké naivitě. Koupil jste si totiž byt v Praze poblíž letiště a s plánovanou silnicí Pražského okruhu poblíž. To jste nevěděl, když jste zde investoval svoje miliony? O okruhu a letišti my Suchdoláci dobře víme od narození. Vemte na vědomí, že všech platných dokumentacích jak té pražské, tak té středočeské, letiště bylo a bude a obchvat na Suchdole také. To jste si měl zjistit, než jste se do Holubí nastěhoval. Tak co teď? Soudy Hejl prohrál, legislativně to zakotvené je, projekty na obchvat pod Suchdolem se dělají, takže se bude stavět a letadla létat. Navíc kolem sídliště v Holubí vede silnice v zářezu takže hluk bude minimální. Kdyby pan Hejl dávno jednal (a ne se soudil) tak i v polích u Horoměřic byla v tunelu. Zplodiny budou vyfukovány komínem do vyšších vrstev, takže Vás obtěžovat nebudou. Pražský okruh je podle názvu Pražský a ne Středočeský, protože má sloužit dopravě v Praze. Když se stavělo sídliště v Holubí tak poškodilo celé panorama Suchdola od Kozích hřbetů a je to ostuda architektury. A bydlíte v tom. Také mě to trápí, když vidím ty hnusné škatule v Holubí od Central Groupu, které se na Suchdol nehodí, jako Vás může trápit prostor u Bohnic.
 4. / OdpovědětRozumná doprava
  Dobrý den, děkujeme panu Šípovi za účast a za článek o naší akci. Jak pan Šíp uvádí, v rámci „jednoho“ dotazu položil několik dotazů, takže je pochopitelné, že pan Prachař nemohl na ně odpovědět vyčerpávajícím způsobem. Nicméně uvedené dotazy panu Prachařovi přepošleme s žádostí o písemnou odpověď. Naše Platforma je odborná, nezisková a nepolitická organizace se zaměřením na dopravní stavby. Ve věci SOKP usilujeme o nalezení rozumného řešení tranzitní a městské dopravy v pražské aglomeraci. Tím však rozhodně není transevropská dálnice pouhých 5 km od Pražského hradu, která vychází z plánů z dob protektorátu. Klíčovým předpokladem pro zlepšení dopravní situace a životního prostředí v Praze je vyloučení tranzitní nákladní dopravy mimo území hl. města.
 5. / OdpovědětIvan Vavřík
  Co chcete hledat ve věci SOKP, když jste všechny soudy prohráli a ve všech územně plánovacích dokumentacích jak Prahy, tak Středočeského kraje a dotčených obcí je legislativně zakotvena Varianta J pod Suchdolem. Vaše "nalézání rozumného řešení" je srovnatelné s hledáním života na Měsíci. Jste mimo reálný život a můžete tak akorát blábolit o "rozumném řešení" a jak vás nabádá vaše přítelkyně v Suchdolských listech paní Veselková, tak vám nezbývá než skočit do propasti. Co žvaníte o transevropské dálnici, když se jedná o rychlostní komunikaci, která je budována právě pro zlepšení dopravní situace a životního prostředí v Praze. Proto je to také nazýváno Pražský okruh. (mimo jiné ani nevíte, že není z dob protektorátu, i tady si vymýšlíte). Navíc paní Lněničková z této "rozumné dopravy" lže, když tvrdí, že je členem Zastupitelstva Městské části Suchdol. A tak je to celé s "rozumnou dopravou" - jedná se o snůšku výmyslů a lží o dopravě v Praze.
 6. / OdpovědětZdeněk Bureš
  Dobrý den, pod Suchdolem povede jenom část dálnice, kolem Výhledů ale povede po povrchu, navíc se bude křížit s tou dálnicí nad ní (leteckou). Lhát si běžte do Parlamentních listů ;-)
 7. / OdpovědětIvan Vavřík
  Pane Bureši, když si kupujete byt na blbém místě a potom si stěžujete, tak Vám vaší pitomosti nemohu pomoci.....
 8. / OdpovědětIvan Vavřík
  Pane Bureši, co Vás tady drží, když se Vám u nás na Suchdole nelíbí? Můžete to prodat a vypadnout, kde nebudou letadla a silnice. Dobře jste věděl, kde to kupujete, bylo to Vaše svobodné rozhodnutí. Tak nebrečte.
 9. / Odpovědětdejvičák
  Pane Bureši, tady to opravdu nemá cenu, zdejší medium je přímo zřízené proto aby podporovalo rozšíření letiště a obchvat přes Suchdol. Vavřík nemusí na PL vůbec chodit, protože SN jsou v podstatě takové PL č. 2.
 10. / OdpovědětVyráž Kanapéru
  Pěkná debata. Obdivuji pana Prachaře za iniciativu, nesmyslnou ačkoli jednoznačně placenou, že by Jančura? Domněnky ponechám stranou. Jak by řekl jeden nejmenovaný profesor ČVUT: Nenoste mi problémy, ale noste mi řešení. "Rozumný okruh" opravdu není řešení. Papír snese všechno :-D No nic, doufejme, že zvítězí selský rozum a né (pseudo)kampaně....
 11. / OdpovědětRozumná doprava
  SOKP je skutečně transevropská dálnice, nikoliv rychlostní komunikace pro pražskou dopravu. Od 1. 1. 2016 je podle zákona č. 268/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích, celý Pražský okruh (SOKP) zařazen do sítě dálnic jako dálnice D0. SOKP je součástí IV. multimodálního koridoru Berlín – Istanbul transevropské dopravní sítě TEN-T. K zásadám rozvoje TEN-T patří především zvýšení plynulosti a bezpečnosti provozu, rychlé spojení velkých aglomerací, obcházení městských oblastí, oddělení městské a tranzitní dopravy. První zmínky o silničním obchvatu kolem Prahy (kde je navržen okruh přes Suchdol) jsou z 30. let minulého století. V jednom odborném článku, který má Platforma k dispozici, je znázorněn návrh okruhu přes Suchdol od Ing. arch. Krise z roku 1939, tedy z dob protektorátu. Tolik k historii... Paní Lněničková o sobě nikdy netvrdila, že je zastupitelkou MČ Praha - Suchdol. V rámci pořadu Nedej se došlo k nedopatření ze strany České televize, kde ji takto označili, ačkoliv se prezentovala jako členka Platformy a občanka Suchdola. Pokud Vás zajímá, jak došlo k tomuto nedopatření, kontaktujte prosím přímo režiséra pořadu.
 12. / OdpovědětDocent usvědčitel
  A odkud kam budou ti transevropané přes Suchdol jezdit ? Podívejte se na mapu, člověče nešťastná, nerozumná. Formální úřední začlenění je jedna věc, realita je věc druhá. Kolem Suchdola žádný transevropský směr nevede. Zmíněný směr Berlin - Istanbul povede druhou stranou okruhu, tamtudy je to výrazně kratší. Kromě toho jiná reálná možnost než přes Suchdol u trasování pražského okruhu není.
 13. / OdpovědětJosef Mikulík
  Pane Bureši, pokud si stěžujete, že dálnice nebude u vás zakopaná, tak se proboha snažte, aby zakopaná byla. Kdybyste nedělali takové caviky proti okruhu, tak jste si to také mohli vyřvat. Nechápu, že jste si proboha nezjistil, že tam lítají letadla. Já to třeba na kraji Horoměřic zrovna kvůli tomu nekoupil, protože prostě nejsem osel a jasně jsem slyšel letadla. Jinak jestli máte zájem vyměním s vám byt v Chomutově za ten váš. Tam letadla nelítají a je tam i klídeček.
 14. / Odpovědětheadman
  To, že se něco plánuje od roku 1939 neznamená, že to je vyprojektované dobře. V Brně všichni nadávali panu Štěpaníkovi http://www.hrdinou.cz/105-hrdinu/karel-stepanik-16 a teď jsou všichni rádi, že kolem nájezdu do tunelu stojí protihlukové stěny...

Zanechte komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna