UPOZORŇUJEME NA ZMĚNU MÍSTA KONÁNÍ. DISKUSE K PRAŽSKÉMU OKRUHU SE BUDE KONAT V RESTAURACI V RÁJI

Co přinese dostavění silničního okruhu kolem Prahy v kontextu koncepce Prahy.

Silniční okruh kolem Prahy je celoměstsky významná investice, která má doplnit dopravní systém Prahy jako celku.

Jeho trasa ve variantě „J“ pod Suchdolem je v souladu s platnými Zásadami územního rozvoje Prahy a Metropolitním plánem hlavního města Prahy, s Územním plánem Pražského regionu a platnými Zásadami územního rozvoje Středočeského kraje.

Přijďte si poslechnout veřejnou debatu k této problematice. Čas a místo konání:

čtvrtek 31.5.2018 od 18 hodin, v restauraci V Ráji. Novosuchdolská 100. Praha 6

 

Pozvaní hosté:

Primátorka Hlavního města Prahy: Adriana Krnáčová 
Místostarosta MČ Praha 6: Ing. arch. Martin Polách 
Místostarostka MČ Praha 6: Ing. arch. Eva Smutná 
Radní MČ Praha 6: Ing. Roman Mejstřík 
Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy: Ing. Marek Zderadička 
Ředitel Sekce infrastruktury a krajiny, ČVUT v Praze, Fakulta dopravní Ústav dopravních systémů: Ing. Martin Höfler 
Starosta obce Horoměřice:  Zdeněk Babka 
Starosta MČ Praha Suchdol: Ing. Petr Hejl

 

 

Komentářů ( 5 )

 1. / OdpovědětVavřík
  Silniční okruh kolem prahy je celoměstsky významná investice, která má doplnit dopravní systém Prahy jako celku. Pražský okruh kolem Prahy (vnější okruh) ve variantě J ve své podstatě nemá pouze tvořit záchytnou clonu před dopravou, ale je důležitým prvkem městského sytému komunikací. Má dvě základní funkce: 1) Odlehčení dopravy v Praze. 2) Ochrana před transitní dopravou. Vedení okruhu po hranicích Prahy má s ohledem na dvě výše uvedené funkce své opodstatnění. Dalším oddalováním od města ztrácí okruh svoji první funkci a zeslabuje se i jeho druhá. funkce. Toto je dnes obzvláště viditelné v jižní části Prahy, kde došlo také k oddálení Pražského okruhu z původní polohy zhruba v dnešní Kunratické spojky až do polohy za Jesenici a vypuštění Krčské radiály. Městské části Libuš a Kunratice dnes mají neřešitelné problémy s přeplněnými místními komunikacemi Libušskou a Vídeňskou Jeho trasa ve varinatě J je v souladu s platnými Zásadami územního rozvoje Prahy a Metropolitním plánem hlavního města Prahy, s Územním plánem Pražského regionu a platnými Zásadami územního rozvoje Středočeského kraje. To znamená že je varianta J legislativně zakotvena jak v Praze, tak ve Středočeském kraji a o variantě Ss se již prakticky neuvažuje. Navíc odpůrci Hejl a spol. prohráli u Nejvyššího správního soudu v Brně a další odvolání není možné.
 2. / OdpovědětMirek
  Ivane, významná investice pro spekulanty to rozhodně je - neúspěchem by pro ně bylo prosazení varianty SS, máš pravdu! Záchytnou clonou varianta J příliš nebude, ledaže "odcloní" láteření lidí, že je tu hluk a smrad z dopravy. Plácat na stůl další a další argumenty je zbytečné! Koho ještě přesvědčovat?! Vždyť už byla veškerá argumentace využita nesčíslně krát. Nyní jde pouze o to prosadit variantu, která bude podpořena větší mocí peněz a silou zájmů. Správně sis toho povšiml poslední větou.
 3. / OdpovědětBaF
  Dobrý den, Varianta J je stará 50 let a její prosazování jen ukazuje na osoby a zájmové skupiny, jež mají z věci vlastní prospěch. Varianta J je v plánech vedena skrz zástavbu dnešní Prahy a chráněným územím. Už jen její vzdálenost od centra naprosto neodpovídá vzdálenosti městského okruhu moderní evropské metropole. Opakovaná mantra, že Ss je daleko, je úplně převrácená - právě naopak, varianta J je nesmyslně blízko městu. Kdo ze skalních zastánců doopravdy zná oblasti, kudy varianta J vede? Argumentace Kunraticemi a Libuší mi úplně vyráží dech - měla by snad varianta J napravit problémy z druhého konce Prahy, které mají úplně jinou genezi?? Něco jako "tam jsme to neudělali, třeba to bylo tím, tak to plácneme sem, a uvidíme, třeba se něco stane"... Co se týká technických a finančních nároků - není pro ně žádné smysluplné opodstatnění. Samozřejmě, že J je zakotvená ve všem možném - po celá léta urputná snaha smést variantu Ss a zcela ji zdiskreditovat toho docílila. Snaha o zbudování okruhu ve variantě J je pro mě bohužel znakem toho, že zdejší politické prostředí je stále velmi nezdravé. Prostudovala jsem velmi pečlivě i běžnem neveřejnou dokumentaci již před 15 lety a od té doby problém velmi pečlivě sleduji. Vy také, pane Vavříku? Pak stejně jako já jistě víte, kdo za tím stojí, a proč. Nejsem naprosto žádný ekofanatik, ale vydupávání varianty J je do nebe volající pitomost, promiňte.
 4. / Odpovědět@VeleslavinVokovice
  V určité fázi povolovacího procesu se příslušné úřady budou muset držet platné legislativy. To tyto diskuse převede do jiné roviny a dojde opět k odkladu stavby a zahájení přípravy jiné varianty než J, protože: 1) Okruh var. J by přivedl tranzitní dopravu blíže k Praze a tím podstatně zvýšil emise v obytných částech Prahy. 2) Nejprve je nezbytné zrealizovat objízdnou trasu Prahy pro tranzitní dopravu mimo obytné části Prahy. 3) Okruh ve stopě J byl navržen již v r. 1938, tedy v době, kdy byla Praha daleko menší a tehdy okruh vedl mimo Prahu. 4) Předstihově je nezbytné dokončit vnitřní okruh, aby SOKP nevyužívali řidiči pro cesty po Praze. Tím se najede několikanásobně více km a tedy i emisí je více. 5) I drobné prachové částice PM 2,5,... se rozptylují, jejich koncentrace klesá od zdroje (rozptyl do většího objemu způsobí snížení koncentrace, to je snad každému jasné). Proto je výhodnější okruh dále od Prahy. 6) Psalo se o spojitosti jistých bývalých primátorů a pozemků v okolí okruhu ve var. J. Bylo by zajímavé prověřit, zda je to ještě aktuální. Ale dnes jso uvětšinou vlastníci nedohledatelní. Pozemky jsou v majetku firem registrovaných na Maltě nebo Kypru, kde se těžko hledá v rejstřících.
 5. / OdpovědětKučera Jan
  Vedení Ss, nebo "regionální" je nesmyslné. Pokud budu chtít z Liberce na Plzeň, rozhodně to nevezmu kolem Brandýsa a Kralup, ale po J variantě. Jinak nyní je pro mne jedinou volbou smrdět centrem, dusit místní - nejkratší trasa. To samé z Hradce do Chomutova. Nikdo nebude jezdit delší trasu než musí. Dokud nebude stát SOKP budou všichni jezdit přes vnitřní Prahu. Stejně i pokud by stála tzv. "regionální" varianta okruhu. V budoucnu se bude - a bude muset - řešit další okruh zhruba ve stopě silnice 101. Ale to bude stejně řešit pouze tangenciální vazby D7-D8, D10-D11 atd. atd. NIKDO nebude chtít najíždět desítky kilometrů navíc.

Zanechte komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna