Soutěž „Lávka Horoměřická“ má své vítěze

Městská část Praha 6 vyhlásila na začátku dubna veřejnou anonymní soutěž o návrh na zpracování návrhu lávky přes ulici Horoměřická, v návaznosti na soutěžní podmínky schválené usnesením RMČ č. 3374/18 ze dne 4.4.2018.

Praha 6 smluvně dohodla s hlavním městem Prahou podmínky navazující realizace a budoucího provozování lávky, včetně převzetí výsledků soutěže a včetně zajištění realizace a financování celého projektu. Regulérnost soutěže byla potvrzena Českou komorou architektů.

Cílem soutěže bylo architektonicko – konstrukční řešení mimoúrovňového propojení Hanspaulky a sídliště Červený vrch v zadaném území. MČ Praha 6 chce tímto propojením řešit dva zásadní požadavky v místě:

a) Propojení dvou zmíněných lokalit pro nemotorovou dopravu (pěší, cyklisti, údržba) v rámci připravovaného systému sítě nemotorové dopravy na MČ Praha 6.

b) Propojení přilehlé části Hanspaulky a oblasti Červeného vrchu na významný uzel stanic MHD Bořislavka – na metro, autobus i tramvaj.

Vítězným návrhem se stal soutěžní návrh č. 6 projektového ateliéru Anta s.r.o. – Ing. arch. Karel Scheib (a Dipl. Ing. Bořek Němec, Ing. arch. Richard Zacpal).

 

Soutěžní porota na svém hodnotícím zasedání dne 12. 6. 2018  vybrala nejlepší návrhy:

1. pořadí:
soutěžní návrh č. 6 – udělena cena 170.000,– Kč
Anta s.r.o. / Ing. arch. Karel Scheib (a Dipl. Ing. Bořek Němec, Ing. arch. Richard Zacpal).
„>ikonka typu souboru application/pdf Lávka Horoměřická 1. místo – návrh číslo 6a [ PDF • 1160kB ]
„>ikonka typu souboru application/pdf Lávka Horoměřická 1. místo – návrh číslo 6b [ PDF • 1426kB ]

2. pořadí:
soutěžní návrh č. 7 – udělena cena 100.000,– Kč
Novák & Partner s.r.o. / Ing. arch. akad. arch. Libor Kábrt, Ing. arch. Gabriela Elichová, Ing. arch. Martin Elich.
„>ikonka typu souboru application/pdf Lávka Horoměřická 2. místo – návrh číslo 7a [ PDF • 1261kB ]
„>ikonka typu souboru application/pdf Lávka Horoměřická 2. místo – návrh číslo 7b [ PDF • 680kB ]

3. pořadí:
soutěžní návrh č. 1 – udělena cena 70.000,– Kč
Ing. arch. Marek Blank (a Ing. arch. MgA. Petr Tej PhD., Janek Srnka, Ing. Jiří Hejzlar).
„>ikonka typu souboru application/pdf Lávka Horoměřická 3. místo – návrh číslo 1a [ PDF • 1174kB ]
„>ikonka typu souboru application/pdf Lávka Horoměřická 3. místo – návrh číslo 1b [ PDF • 1035kB ]

Odměna:
soutěžní návrh č. 9 – udělena odměna 50.000,– Kč
ra15 a.s. / Doc. Ing. arch. Radek Lampa (a Maxim Petricov, Fedor Yurchenko).
„>ikonka typu souboru application/pdf Lávka Horoměřická 0. místo – návrh číslo 9a [ PDF • 767kB ]
„>ikonka typu souboru application/pdf Lávka Horoměřická 0. místo – návrh číslo 9b [ PDF • 804kB ]

 

Komentář poroty k vítěznému návrhu (soutěžní návrh č. 6 – 1. místo):

Mimo řešení architektonické a konstrukční návrh disponuje zejména komplexním a kvalitním řešením urbanistickým. Porota kladně hodnotí zvolené řešení, přemostěním pouze ulice Horoměřické, jako řešení, které lépe umožní krátké a bezkolizní pěší a cyklistické spojení zejména v nejfrekventovanějším směru na Bořislavku. Autoři návrhu se zabývají místem nástupu na lávku v Tobrucké ul. s důrazem na městský detail a návrh tak přináší této lokalitě zcela novou kvalitu a význam. Technické a výškové řešení lávky je lapidární a bylo vyhodnoceno porotou jako nejlepší, stejně tak jako navržené principy pěších a bezbariérových směrů. Architektonickou historizující formu návrhu porota neshledala příliš adekvátní místu i samotné konstrukci lávky. Porota proto navrhuje k dopracování: nalezení soudobějšího architektonického výrazu lávky tak, aby více reflektoval poválečný (modernistický) charakter lokality i soudobé konstrukční principy, úpravu návrhu pro umožnění bezpečnějšího a plynulejšího pohybu cyklistů při přístupu na lávku při nájezdu z podélné rampy (podél Horoměřické) na lávku (např. vložení min. oblouku umožňující plynulý průjezd cyklistů bez najíždění do protisměru).

 

Zdroj: Praha 6

Váš komentář ( 1 )

  1. / OdpovědětLumar
    Před 4 lety jsem na petici za postavení lávky sehnal téměř 700 podpisů, podal na radnici a bláhově jsem si myslel, že vnouček, kterému byly tehdy 2 roky, se po této lávce někdy projde cestou ze školky. Do petice jsem dal i název "Dědova lávka" jako dárek všem vnoučkům a dědům, které potkávám při vyzvedávání ze školky.To jsem ale netušil kolikrát bude slíbeno vypsání soutěže (slíben předpoklad realizace apod.) a celá věc zase usne. A dnes, kdy byl vnouček Maty úplně naposled v MŠ a vraceli jsme se standartně přes Horoměřickou a po schodech, alespoń malý krůček. Mezitím se narodil další adept na použití lávky, jsou mu teď 3 roky. Myslíte si, že on se po té lávce stačí projít, nebo dříve stihne vysokou?

Zanechte komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna