Garáže na Prašném mostě – 2. kolo

Městská část Praha 6 má do své správy svěřena parkovací stání v podzemních garážích na Prašném mostě, která jsou určena rezidentům městské části. Jedná se o jednu třetinu parkovacích stání, tzn. 155 parkovacích stání (144 pro osobní automobily a 11 pro motocykly).

V červnu letošního roku vypsala Praha 6 první kolo žádostí o garážové stání, do kterého se přihlásilo celkem 52 občanů. Po prokázání splnění podmínek z prvního kola bude s těmito občany uzavřena podnájemní smlouva na užívání parkovacích stání.

Z důvodu, že je stále volných přes 100 parkovacích míst, vyhlašuje Praha 6 druhé kolo podávání žádostí o garážové stání na Prašném mostě. Žádosti lze podávat až do čtvrtka 19. 7. 12.00 hodin. Cena za měsíční užívání je 800 korun.

>> PŘIHLÁŠKA – GARÁŽE NA PRAŠNÉM MOSTĚ <<

Zájemci se mohou hlásit buď elektronicky formulářem na této stránce, nebo na pracovišti Zón placeného stání v Uralské 4, kde pracovník po zadání údajů do elektronické databáze vygeneruje číslo, pod nímž se bude občan o místo k parkování ucházet.

Podmínky pro získání parkovacího stání v garážích je stejné jako pro získání parkovacích oprávnění v modrých zónách. Stání mohou získat občané s trvalým bydlištěm v městské části Praha 6 (všechna katastrální území).

Trvalé bydliště spolu s dalšími doklady (technický průkaz) prokáže žadatel při podpisu smlouvy.

Zanechte komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna