Sledujte on-line 5. zasedání zastupitelstva městské části Praha – Suchdol

Dnes (ve čtvrtek 19. září) zasedá od 18:00 hodin Zastupitelstvo městské části Praha – Suchdol. Celý průběh zasedání můžete poprvé sledovat v přímém přednostu na našich stránkách.

Program zasedání:

Diskuse.

  1. Hospodaření MČ Praha-Suchdol za 1. pololetí roku 2019.
  2. Navýšení rozpočtu MČ Praha-Suchdol – dotace z hl.m. Prahy.
  3. Přijetí příspěvku ze státního rozpočtu na základě dohody s Úřadem práce ČR.
  4. Navýšení rozpočtu MČ Praha-Suchdol – neinvestiční dotace pro MŠ Gagarinova z MŠMT.
  5. Navýšení příspěvku ZŠ M. Alše na zlepšení stavu ICT.
  6. Prodej pozemků parc.č. 2323/7 a 2323/8, k.ú. Suchdol, ul. Do Vrchu.
  7. Projekt SMACKER.
  8. „Multifunkční hala u ZŠ s venkovním sportovištěm“ – studie řešení.
  9. Participativní rozpočet na rok 2020.
  10. Usnesení Rady MČ Praha-Suchdol za uplynulé období.

Iterpelace.

 

Zanechte komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna