Česká zemědělská univerzita od 9. března zahajuje výuku. Zavádí zároveň řadu dalších bezpečnostních opatření

Vzhledem k tomu, že nebyly zaznamenány další informace, které by vedly k prodloužení mimořádného přerušení výuky, rozhodlo vedení univerzity po konzultacích v krizovém štábu, s hygienickou stanicí a se smluvním lékařem, že výuka na ČZU bude opět zahájena od 9. března 2020. ČZU zároveň rozšiřuje stávající opatření.

ČZU zahajuje od 9. března výuku, která byla přerušena na všech fakultách a institutu od 2. do 8. března kvůli výskytu jednoho pozitivního případu koronaviru. „Týden, kdy byla na ČZU přerušena výuka, jsme si vytyčili pro identifikaci kontaktů, které pan profesor měl na ČZU během 24.–26. února. Všichni studenti, se kterými se setkal, i jeho kolegové, jsou v karanténě,“ uvedl rektor ČZU profesor Petr Sklenička. „Inkriminované osoby stále sledujeme, nemají žádné příznaky nemoci. Dále jsme prověřili pohyb pana profesora po kampusu, dezinfikovali jsme místnosti, kde se pohyboval,“ vyjmenoval ředitel Odboru bezpečnosti ČZU Jan Borák. Vedení univerzity nicméně situaci neustále bedlivě sleduje. Pokud se objeví nové skutečnosti, krizový štáb je připraven neprodleně rozhodnout, po dohodě s hygienickou stanicí a smluvním lékařem, o dalších krocích.

 

Univerzita dále nastoluje řadu dalších preventivních opatření. Ruší všechny hromadné akce (včetně Dnu otevřených dveří) v kampusu na Suchdole, a to do konce března. Ruší také Ples ČZU. „Zároveň zrušíme všechny plánované lyžařské zájezdy mimo ČR, které pořádá naše Katedra tělesné výchovy,“ popsal Sklenička. Dále ČZU rozhodla o povinné 14denní izolaci všech zaměstnanců a studentů, kteří se vrátí z rizikových oblastí, tedy z Číny, Koreje, Íránu a severní Itálie. „Rozhodli jsme se navíc oblast rozšířit o některé lokality Itálie, celkově se jedná o 13 italských regionů,“ připomněl Sklenička.

 

Prostřednictvím online dotazníků nadále ČZU shromažďuje informace i o soukromých cestách svých zaměstnanců a studentů. „Pokud se některý z nich vrátí z oblasti, které nepatří mezi rizikové, ale kde je prokázán výskyt nákazy, musí nám tuto skutečnost nahlásit a vedoucí zaměstnanec rozhodne o dalším postupu,“ připomněl Borák.

Profesor z Technické fakulty se vrátil 22. února z oblasti, která v daném období nebyla zařazena mezi ohrožené. Neměl žádné příznaky, a tak absolvoval na fakultě dvě cvičení a konzultace závěrečných prací. „Profesor se zachoval naprosto příkladně, v okamžiku, kdy zjistil, že kolega, se kterým se setkal v Udine, má pozitivní výsledky, zkontaktoval se s Krajskou hygienickou stanicí a zůstal neprodleně v domácí izolaci,“ popsal smluvní doktor ČZU MUDr. Pavel Lindovský. Po dobu výuky se dostal do kontaktu s minimem studentů a zaměstnanců. „Všichni, se kterými byl profesor v kontaktu, byli o pozitivním výsledku testu neprodleně informováni a zůstávají v domácí izolaci,“ uvedl Borák. „Není třeba se bát, onemocnění se šíří velmi blízkým kontaktem s infikovaným. Jedno podání ruky ani absolvovaná přednáška nemůže zapříčinit přenos viru,“ vysvětlil smluvní lékař ČZU MUDr. Pavel Lindovský. Navíc k přenosu může dojít při kontaktu minimálně 15 minut a na vzdálenost 1,6 metrů.

 

ČZU již dříve zavedla řadu kroků k omezení šíření rizika nákazy včetně informování studentů
a zaměstnanců prostřednictvím webu, e-mailů a sociálních sítí.

Zanechte komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna