Foto, Letiště Václava Havla Praha

Opatření vlády České republiky na Letišti Václava Havla Praha

O půlnoci z pátku 13. března na sobotu 14. března 2020 vstoupí v platnost opatření Vlády České republiky, které omezí pohyb cizinců a občanů České republiky mezi Českou republikou a rizikovými zeměmi. Dodržování opatření Vlády České republiky při překračování státních hranic je plně v kompetenci odpovídajících státních složek. Letiště Praha je s těmito složkami v nepřetržitém kontaktu. Všem zúčastněným složkám státu poskytujeme součinnost při realizaci a zajištění dodržování opatření vlády.

 

V souvislosti s dnešním opatřením vlády jsme rovněž v úzkém kontaktu se státními složkami, včetně Cizinecké policie ČR, v jejichž působnosti je zajistit dodržování opatření při překračování státních hranic. Na základně aktuálního vývoje budeme také přijímat provozní opatření v souvislosti s postupným omezováním provozu letiště. Konkrétní provozní opatření budou přijímána postupně. O těchto provozních opatřeních budeme také cestující postupně informovat. Letecké společnosti byly informovány. Pro tuto chvíli zůstává Letiště Praha v provozu.

 

Cestující, kterých se opatření dotkne, by neměli vůbec cestovat na letiště a měli by kontaktovat letecké společnosti. Ty jim případně nabídnou náhradní řešení. Letiště Praha bude cestující informovat například prostřednictvím polepů hned u vchodů do letištních terminálů, prostřednictvím internetových stránek Letiště Praha, sociálních sítí nebo prostřednictvím pracovníků na informacích nebo na informační lince letiště, která je k dispozici 24 hodin denně.

 

O cestující, kterých se opatření dotkne a kterým nebude umožněn vstup na území České republiky, se Letiště Praha postará prostřednictvím celé řady opatření. Všichni cestující budou okamžitě po nevpuštění na území České republiky informováni o dalším postupu a odkázání na leteckou společnost. V případě, že letecká společnost nebude schopna těmto cestujícím nabídnout okamžité náhradní řešení, poskytneme cestujícím zázemí s občerstvením, hygienickými potřebami, přístupem k telefonu a počítači. Na vyžádání jim bude k dispozici také zdravotní péče.

 

Zdroj: Letiště Praha

 

Zanechte komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna