pohled přes celou pískovnu

Denkrovu pískovnu v Lysolajích nepoznáte. Z neudržované plochy vznikl prostor pro volný čas i sportovní aktivity

Z původního těžebního prostoru na jižním okraji Lysolaj, který dlouhou dobu sloužil jako černá skládka, vyrostla nová sportovní a rekreační oáza. Lysolajští tak získali krásný areál k aktivnímu odpočinku, žáci Základní školy Járy Cimrmana víceúčelové školní hřiště a hasiči tréninkovou i závodní plochu pro požární sport. Rekultivace celého území po těžbě stála 45 milionů korun.

 

Pražská městská část Lysolaje prochází od roku 2010, kdy se do jejího čela postavil starosta Petr Hlubuček, celkovou proměnou. Nyní na jejím jižním okraji vyrostl nový veřejný sportovní areál, který se má stát centrem volnočasových aktivit.

 

Lysolaje jsou historicky známé těžbou písku. Na jejich území se nacházelo hned několik pískoven, kde se těžilo až do první poloviny 20. století, kdy byla těžba ukončena. Některé lokality v průběhu času našly nové uplatnění. V místech původních dobývacích prostor byl např. vysázen třešňový sad, vznikly zahrádkářské osady s příznačným názvem „Na Zavážkách“ či fotbalové nebo dopravní hřiště, jehož realizace se rozběhne ještě na jaře tohoto roku. Popelkou však zůstávala Denkrova pískovna, kam byl po ukončení těžebních prací svážen odpad, postupně zarůstala náletovými dřevinami a neprostupné křoví nezřídka fungovalo i jako černá skládka.

začátek – už vyčištěno od odpadků

Jsem rád, že jsme našli sílu a vůli s tím něco dělat a území v atraktivní lokalitě našlo smysluplné využití. Nevzhledná, neudržovaná plocha o celkové rozloze 2,5 hektaru prošla celkovou revitalizací a změnila se k nepoznání. Byly odvezeny kubíky odpadu, vykáceny náletové dřeviny, upravován povrch i erodované těžební stěny. Od záměru k realizaci uběhly čtyři roky každodenní práce. Terénní úpravy i samotná stavba navíc probíhaly jen pár set metrů od zastavěného území, bylo tedy třeba postupovat tak, aby veškeré přípravné práce a následná stavba co nejméně obtěžovaly obyvatele Lysolaj a nezatěžovaly životní prostředí,“ uvedl náměstek pražského primátora a starosta MČ Praha-Lysolaje Petr Hlubuček (STAN).

 

Cílem projektu bylo vybudovat multifunkční sportovní areál, který by odpovídal moderním nárokům na aktivní odpočinek a dobře sloužil nejen obyvatelům Lysolaj, ale i návštěvníkům ze sousedících městských částí. 

 

Vzniklo moderní víceúčelové hřiště s umělým povrchem na kopanou, dva kurty např. na badminton, volejbal a další míčové hry a softbalové hřiště. Žáci ze základní školy získali dlouho očekávané venkovní sportoviště, ideální pro lehkou atletiku, kde mohou trénovat běžecké disciplíny i skok do výšky či do dálky a vešla se i tréninková a soutěžní dráha pro požární sport, kterou bude využívat JSDH Lysolaje. Po obvodu areálu byly zbudovány mlatové cesty, které slouží nejen jako přístupové, ale mohou se po nich bezpečně pohybovat i cyklisté či milovníci skateboardů a koloběžek. Příznivci cvičení mají k dispozici work-outové hřiště pro cvičení na nářadí vahou vlastního těla, vyznavači jiných sportovních odvětví mají k dispozici kompletní zázemí nebo třeba umělý trávník, na kterém mohou probíhat kupříkladu společné lekce jógy a dostatek prostoru najdou třeba i milovníci frisbee.  Každý si tak může najít to své.

w-outové hřiště

Celý areál působí přirozeně i díky parkové úpravě, kdy byly zvoleny jak kvetoucí, tak stále zelené dřeviny, mezi jinými i vzácný sekvojovec. Na zpevněných těžebních stěnách v jižní části byl vysázen i přístupný vinohrad, odkud je široký výhled do krajiny. Jednotlivé prvky jsou propojeny cestičkami pro pěší. V březnu či dubnu přibude ještě altán, který bude sloužit k odpočinku i jako útočiště při nepřízni počasí.  „V bývalé Denkrově pískovně tak vznikla odpočinková zóna pro veřejnost. Je zde ohniště pro grilování. Rodiny s dětmi ocení hřiště s hracími prvky,“ pokračoval Hlubuček.

 

Celkové náklady na výstavbu areálu, které dosáhly výše 45 milionů korun, byly kompletně čerpány z dotací. Vytěžený prostor bývalé Denkrovy pískovny, znehodnocený skládkou a náletovými dřevinami, dostal během posledních čtyř let zcela novou podobu. Stal se volnočasovou oázou, místem setkávání všech generací k aktivnímu odpočinku. Za stávajících opatření ještě neprošel tou pravou zatěžkávací zkouškou, ale hned jak to epidemiologická situace dovolí, přivítá malé i velké sportovce, žáky základní školy a jejich kamarády, rodiny s dětmi jen tak na procházce i dobrovolné hasiče. Zatím se pod sněhem zelená pouze tráva umělého povrchu hřišť, ale s jarem se zazelená i parková výsadba a lysolajský vinohrad a budou moci přijít i první návštěvníci.

 

Třešničkou na pomyslném dortu bude instalace pochozí dřevěné sochy nosorožce, která bude sloužit jako odkaz k dávné minulosti, kdy běhala po lysolajských pláních pravěká zvířata. Při těžbě v jedné z pískoven totiž byly nalezeny ostatky mamuta a srstnatého nosorožce, který je k vidění v Národním muzeu. Touto zábavnou formou tak bude přiblížena historie zdejšího území.

pohled na vinici

Lysolaje i díky realizaci tohoto projektu dostály předsevzetí zlepšit občanskou vybavenost a přispět ke zkvalitnění života svých obyvatel. Podle slov starosty Petra Hlubučka právě toto zůstává hlavní prioritou.

Zanechte komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna