Nejvyšší správní soud zveřejnil rozhodnutí o kasační stížnosti Suchdola a spol. proti Pražskému okruhu

Nejvyšší správní soud zveřejnil výrok rozhodnutí ve věci kasační stížnosti ve věci žaloby proti AZÚR v otázce Silničního okruhu kolem Prahy. Kasační stížnost žalobců byla zamítnuta.

 

http://www.nssoud.cz/files/SOUDNI_VYKON/2016/0049_5As__1600197S_20170525145748.pdf

 
Suchdolské noviny o tomto rozhodnutí informovali 25. května 2017:

http://www.suchdolskenoviny.cz/2017/05/26/nejvyssi-spravni-soud-zamitl-stiznost-mc-praha-suchdol-ad-proti-rozhodnuti-soudu-o-zalobe-proti-praze-ohledne-prazskeho-okruhu/

 

Jak vyplývá z rozhodnutí NSS, ke kasační stížnosti Městské části Praha – Suchdol, Praha – Ďáblice, Praha 20, Praha – Lysolaje, Praha – Nebušice, Praha – Satalice, Praha – Vinoř a obce Jenštejn, Přezletice, Radonice a Obec Podolanka se přesto připojili pan Jiří Elicar, Praha-Suchdol, Robert Kuncíř, Praha 9 – Černý most, Markéta Mádrová, Praha-Dubeč, Miroslav Mevald, Praha-Běchovice, Ondřej Satrapa, Praha-Suchdol a paní Jitka Tichá, Praha – Dolní Počernice, zastoupení JUDr. Michalem Bernardem, PhD, se sídlem v Táboře. Obrátili se takto proti odpůrci Hlavnímu městu Praha, za účasti Ředitelství silnic a dálnic v řízení o kasační stížnosti navrhovatelů a), b), c), d), e), f), g), h), i), j), k), 1) a p) proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 26.2. 2016, č. j. 10A 159/2015 – 222.

 

Rozhodnutí zní:

I. Kasační stížnost se zamítá.

II. Odpůrci se náhrada nákladů řízení o kasační stížnosti nepřiznává.

III. Osoba zúčastněná na řízení nemá právo na náhradu nákladů řízení.

 

Proti tomuto rozsudku nejsou opravné prostředky přípustné (§ 53 odst. 3, § 120 s. ř. s.)

 

V Brně dne 25. května 2017.

 

JUDr. Lenka Matyášková v.r.

 

Vyvěšeno: 25. 5. 2017

Svěšeno: 8. 6. 2017

 

 

Vzhledem k rozhodnutí senátu Městského soudu Praha ze dne 26. 2. 2016 muselo být každému soudnému člověku jasné, že proti jeho argumentaci není šance se žádným protestem uspět. Fanatik neposlouchající argumenty soudkyně a vnímající jen sebe sama však takového úsudku není schopen.

Jak SN informovaly, na rozhodnutí soudu, že stavební zákon ani jiné další zákonné normy nepožadují povinnost zpracovávat varianty, reagoval starosta naší obce slovy: „Hlavně nás mrzí, že nebyly posouzeny varianty. Kde jinde by měly být posouzeny, než v přípravě zásad územního rozvoje.“ A rovnou dodal, že to je jeden z důvodů (?!?), proč žalobci pravděpodobně využijí mimořádného opravného prostředku a kasační stížnost podají.

 

Lze předpokládat, že se na příštím zastupitelstvu někdo z veřejnosti zeptá, kolik finančních prostředků vydala radnice na tuto soudní anabázi? I když to za ty roky lze jednoduše sečíst, vzhledem k dosavadním odpovědím starosty na interpelace opozičních zastupitelů, kdy se poučil od herce Miroslava Donutila z jeho talk show: Ptejte se mě, na co chcete, já vám odpovím, co já chci!, je důvod se domnívat, že dozvědět se to bude těžké, ne-li nemožné… Tedy snad.

 

Ve hře je ještě kasační stížnost podána ve věci rozsudku ohledně Letiště Praha.

 

Redakce SN

Zanechte komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna