OKRUH A DEVELOPEŘI

Na grafu z předvolebního průzkumu agentury STEM/MARK  v záhlaví vidíte, vážení obyvatelé Suchdola, co nejvíce trápí obyvatele Prahy. Dotazovaní (přes tisíc respondentů) mohli vybrat až 3 témata z nabízených 15. Suverénně vyhrála dostavba okruhu – ostatně v první pětce, kromě bezdomovců, se všechna témata týkají dopravy a jejích následků (ŽP)! Nejen u vás budou volby hlavně o obchvatu. Zaregistroval jsem v předešlých debatách poukázaní na počet hlasů odpůrců okruhu, že násobně převyšují zastánce. Je to výsledek voleb na Suchdole v roce 2014 při 50% účasti. Jak ale dopadne srovnání tohoto počtu s pražskými zastánci okruhu? Asi bídně. Někteří z vás si vůbec neuvědomují, že jsou součástí Prahy se všemi klady i zápory (viz. níže).

Tak vypadá celá Praha – i Suchdol, při typické smogové situaci. Zdravotní následky prezentuji dále. NEJHORŠÍ JE, ŽE TAKTO JE POSTIŽENA PŘI SMOGU CELÁ  ČESKÁ KOTLINA (znám i ze své letecké praxe), protože při inverzi nemá studený vzduch kam odtéci – ilustrační odstavec z listopadové reportáže níže. Lze ověřit družicovými záběry na stránkách ČHMÚ (od 1.10 spustil nový portál pro veřejnost).

NEJEN V TÉTO SITUACI ALE STÁLE, VY BLOKACÍ OKRUHU, ZPŮSOBUJETE ZBYTEČNÉ NAVÝŠENÍ PROJETÝCH KM A TÍM EMISÍ, KTERÉ INHALUJETE TAKÉ – NEŽIJETE V AKVÁRIU. V dokumentaci  územního řízení DUR – AKTUALIZACE 2004 stavby SOKP 518 Ruzyně – Suchdol je následující tabulka, z které vyplývá 6x vyšší spotřeba nafty (3x benzinu) při neexistenci obchvatu:

A zde je jen část odpovídajících zdravotních následků:

   

Nasloucháte nepravdivým tvrzením lidí, kteří hájí své sobecké zájmy. Např. snaha pí Lněničkové ochránit svůj dům a přesunout okruh dále, jako se to povedlo na jihovýchodě jak sama říká. Povedlo se a Barrandovský most se stal nejzatíženější komunikací v Praze – na okruh daleko. A co na to NKÚ?  :

Na ukázku další výplody. Její slovník – rozumné , optimální, moderní, environmentální apod. řešení = cokoliv co neohrozí její bydliště, byť dočasně.

Další výtečník, dosavadní starosta. Na schůzi V ráji licoměrně varoval před ucpáním ul. Jugoslávských partyzánů a přitom se snažil (snaží?) blokovat řešení, které by ulici odlehčilo – viz. níže. Opravdu chcete mít tyto lidi za zastupitele?

Pan H. se zase snaží znevěrohodnit vedoucího řešitelského týmu pro komplexní posouzení alternativní trasy SOKP a tím negovat závěr posudku. Opravdu si myslíte, že 17 většinou vysoce kvalifikovaných odborníků  z 5 institucí by se podepsalo pod nepravdivé údaje?

Níže je názor zastupitelů obcí jejichž územím by vREG měla vést. K dosavadním nesouhlasícím 15 obcím je nutno přičíst min. 10 – 12 obcí, které již dříve podepsaly petici za podporu var. J (Horoměřice, Roztoky, Březiněves ….atd.)

A nyní z jiného soudku – když jsem před cca 20 lety ještě létal nad Evropou iritovaly mě v létě sloupce dýmů z požárů v Řecku, Španělsku, na Hvaru apod.; hnusný pohled. Nejhorší pak pro mě bylo, když jsem se později dočetl, že v některých konkretních případech šlo o úmyslně založené požáry k získání plochy pro realizaci plánů DEVELOPERŮ. Markantní to bylo při výstavbě nového athénského letiště, kdy se podnikavci chtěli na této megastavbě přiživit.

DEVELOPEŘI se neštítí ničeho – např. udělají den otevřených dveří v projektu na Suchdole v době kdy se RWY 24/06 čistí (2x ročně se tak 4 dny zbrušují stopy po pneumatikách přistávajících letadel) a letadla létají přes Bílou horu (RWY 31/13). Božský klid 🙂 . Nebo při prodeji nemovitosti ji nafotí při vyklizené ulici na čištění (bez aut). Ale to jsou maličkosti. Horší je, když kvůli jejich zisku zdravotně trpí obyvatelé.

V souvislosti se záměrem neroztahovat Prahu do okolí (nelze dopravně obsloužit) již dříve deklarovaným MHMP, zvyšuje se atraktivita volných ploch – i pozemků, které jsou rezervovány pro obchvat. Dříve jsem se divil, když jsem zjistil, že mluvčí spolku např. z Bubenče je proti var. J – ta by snížila počet aut na Evropské o 5 – 11 000 za den (různé prameny). Rozsvítilo se mi vloni, když jsem napsal kritický mail k severní variantě a dostal jsem příští den 5 nesouhlasných příspěvků. Budiž – ALE všech 5 příspěvků z „nezávislých“ adres přišlo během dvou minut (dva v 10.17 a tři v 10.19)! Odesilatelé – architekt, stavař, architekt atd. Čili Suchdol je stále v hledáčku DEVELOPERŮ, berte v úvahu  možnou motivaci jednání odpovědných osob.

Níže je článek z r. 2001, kdy se jednalo naopak o atraktivitu pozemků okolo původní Ss varianty.

Vážení obyvatelé Suchdola, zvláště pak vy, kteří hodláte opět volit p. Hejla s přáním aby zamezil vybudování okruhu pod vaší čtvrtí. Příslib další žaloby je pouze oddalováním procesu ( s pokračujícím postihem všech občanů), soudně lze už těžko něčeho dosáhnout.

A teď si představte, že při budoucí plánované výstavbě domů (i při vybudování okruhu se bude stavět obytná výstavba!) bude magistrátem určen jeden blok pro sociálně nepřizpůsobivé – to jsou ti, kteří od společnosti jen berou a nic jí nedávají, nedodržují ani základní normy slušnosti (asociálové), lidé bez odpovědnosti. Jak byste se na to tvářili? Asi ne nadšeně a protestovali byste.

 A přesně v této situaci je vůči vám Praha – zatím co vy užíváte svými auty pražské ulice, bojujete proti tomu, aby POD vámi jezdili s auty Pražané. Nemyslíte si, že je to typický příklad asociálního chování? A pokud byla při besedě V ráji zmíněna světelná závora v ul. Roztocké, když se ucpe Blanka, ozvaly se z vašich řad hlasité protesty. Že také vaše vozy přispívají k zácpám v Praze, to si jaksi nechcete připustit. K demokracii patří odpovědnost – kde je Vaše ? Nejste trochu sobečtí ?

Podotýkám, že volbou SOS (blokací okruhu) volíte nadále zhoršené ovzduší pro celou Prahu (i pro sebe), zvýšenou nemocnost dětí, zvl. předškolního věku a zhruba k tisíci předčasných úmrtí. Pod vámi má být tunel (pravda s výjezdy na obou koncích, 2 km od sebe), ale nikdo vám neordinuje na Suchdol Patočkovu nebo Evropskou ulici. A pro vás, kteří jen nechtějí snášet nepohodlí po dobu výstavby mám jen politování – i zvířata bývají solidární. Jen těžce zkoušená P6 má 33 mateřských škol a 31 základních (15 z nich spravuje OÚ).

Pro ty, kteří se obávají kamionů je níže mapka tzv. Aglomeračního okruhu, který pravděpodobně do budoucna vznikne – již nyní je projednávána EIA na úsek (spojku) mezi D8 a R7 s obchvatem a novým mostem u Kralup. Tudíž pod Suchdolem by se realizovalo jen spojení D11, R10 – D5, vše ostatní by šlo mimo. Protože hlavním problémem Prahy (kromě Spořilova) jsou osobní automobily (90% vozokm), je nutný SOKP, Aglomerační by IAD nepomohl, dopravu z centra by neodvedl.

Na fotografii vidíte symbolický vývoj za poslední roky (ve vzduchu byly změny patrné již daleko dříve). Blokací (t.j. zbytečně projetými km) nás pomáháte posouvat do čtvrté knihy, přes vedra a nedostatek vody!

 

Zdravím, L. Martínek

 

POZN: Redakce Suchdolských novin se omlouvá panu Martínkovi za pozdní zveřejnění jeho příspěvku. Bohužel z časových důvodů nebylo možné zveřejnit tento příspěvek ještě před volbami. 

Komentářů ( 15 )

 1. / OdpovědětLudmila Augustinová
  Pane Martínku, Vy máte udělaný průzkum, kolik obyvatel Suchdola denně dojíždí do Prahy auty a že je tento podíl větší, než počet obyvatelů využívajících MHD? Pokud ne, tak by bylo dobré zdržet se zevšeobecňování. Třeba moje rodina - já a moje tři děti auto nevlastníme a všude jezdíme veřejnou dopravou. Takže Vaše manipulace s pocity viny za znečištěné životní prostředí a odpovědností vůči Praze se mi velice nelíbí. Budování stále nových silnic situaci nezlepší, je třeba se na tuto problematiku podívat z jiného úhlu. Proč se více nevyužívá lodní doprava, přeprava zboží po železnici, proč se více nepodporuje MHD, skutečně smysluplně vedené cyklostezky atd.? Podívejte se třeba na příklad Švýcarska. Pouští si tam kamionovou dopravu? Nikoliv. A zde je dle mého názoru třeba hledat řešení ucpaných silnic a stále houstnoucí dopravy ve městech.
  • / OdpovědětJan Čadek
   Paní Augustinová, prosím, dříve než uvedete nějaký příklad, ověřte si jej. Doporučuji vám tyto stránky o aktuální dopravě ve Švýcarsku a pokud na záběrech on line kamer nenajdete kamion, rád se vám omluvím. https://www.autobahnen.ch/index.php?lg=001&page=017 a speciálně bych vám doporučil odkaz: Webcams Other: Canton Zurich Zurich City - Hardbruecke - Direction north/Winterthur (Source) o řešení dopravy v Zürichu. Ani ve Vámi opěvovaném Švýcarsku se zboží do obchodů nevozí na koloběžkách. Hezký den z Zürichu přeje Honza Čadek
   • / OdpovědětJan Hitzger
    Pane Čadku, díky za bezva odkazy. Jak to je nyní vlastně s tranzitem kamionů přes Švýcarsko? Nejsou např. ze severu na jih kamiony převáženy po železnici? Jinak k dálničnímu okruhu Curychu: Okruh je velmi blízko centru většinou jen 6-8km. Asi jako SOKP v severní části Prahy. Celá aglomerace má cca 1,1 mil. obyvatel. Podle Wikipedie.cz: "V těsném okolí města jsou dálnice A 1 (Bern, Ženeva a St. Gallen), A 3 (Basilej a Sargans) a A 4 (Schaffhausen). Dálnice v okolí města jsou ovšem PŘEPLNĚNÉ a pozvolna se buduje obchvat kolem Curychu". Uvedené dálnice tvoří současný okruh kolem Curychu. Je to tak? Není to výstraha pro Prahu, kde se bude mísit tranzit a vnitroměstská doprava?
   • / OdpovědětLudmila Augustinová
    Pane Čadku, co se týče kamionové přepravy ve Švýcarsku, měla jsem na mysli tranzitní přepravu kamionů jak uvádí ve svém příspěvku pan Hitzger. A myslíte, že využívat k přepravě nákladů Vltavu a řeky vůbec je zcestná myšlenka? Rýsuje se i využívání dronů, Amazon už takto zkouší v zahraničí dopravovat zásilky. Proč se musí všechno zboží vozit po silnici? Lidé také podle posledních průzkumů už nechtějí dojíždět do práce déle jak půl hodiny, řada firem zjišťuje, že se jim vyplácí umožnit lidem pracovat z domova. Tím by se také dalo odlehčit přeplněným silnicím a třeba vývoj půjde tímto směrem. Na ČZU se uvažuje o tzv. bezkontaktní výuce. A na závěr si dovolím vyslovit i kacířskou myšlenku, zda by možná neškodilo být trochu skromnější? Spoustu věcí vlastně ke spokojenému životu nepotřebujeme a kupujeme je zbytečně a zbytečně zatěžujeme i životní prostředí.
  • / OdpovědětLumar
   Paní Augustinová, na besedě s odborníky V ráji se na dotaz kdo jezdí Blankou, zvedlo nemálo rukou z řad přítomných. Že Vaše rodina auto nevlastní, je z hlediska prostředí chvályhodné, avšak marginální. Hlavním negativem je volba p. Hejla, kterou napomáháte torpedovat dokončení okruhu, zvláště pak výstavbu životně nezbytného mostu pro fungování města. Jezdíte MHD - tzn. některým z cca 530 busů na a ze Suchdola, denně se sunoucími po Jug. partyzánů. Že by třetina z nich mohla jezdit přes most a Vy byste byla rychleji u metra Vám nedochází? Prosím tedy, uvědomte si také Vaši odpovědnost za neblahé zdravotní následky z důvodů zbytečného znečištění a přijměte ji (33 MŠ). Děkuji panu Čadkovi za příspěvek, kterým uvedl část Vašich tvrzení do reality. Příští měsíc se k tématu vrátím. Zdravím, L.M..
   • / OdpovědětJan Hitzger
    Dobrý den pane inženýre. K Vašemu konstatování:"Pan H. se zase snaží znevěrohodnit vedoucího řešitelského týmu pro komplexní posouzení alternativní trasy SOKP a tím negovat závěr posudku. Opravdu si myslíte, že 17 většinou vysoce kvalifikovaných odborníků z 5 institucí by se podepsalo pod nepravdivé údaje?" V první větě se opět mýlíte. Já se nesnažím znevěrohodnit pana ing. Höflera, protože znevěrohodnění jako vedoucího řešitelského týmu vyplývá z informací, které je možné zjistit z diskuse v Suchdolských novinách a z jeho vlastního odkazu. Pro mne bylo překvapením, když jsem z jeho odkazu na mdcr, který jste potvrdil, zjistil, že je hlavním řešitelem tzv. Komplexního posouzení... a současně z diskuse pod článkem jsem zjistil, že firma PUDIS, kde je ředitelem obchodním ředitelem na svých stránkách v referencích informuje, že se podílela či podílí na řadě projektů, kde je investorem ŘSD jako např. práce na D3, D4, D8, D35, s SOKP související dálnice z Běchovic do Úval, ale také SOKP - úsek Suchdol - Březiněves aj., které jsou v jednání či se o nich uvažuje a nejsou na webu Pudisu, a stejná ŘSD je objednatelem tzv. Komplexního posouzení... Je to tedy střet zájmů nebo ne, pane inženýre? K Vaší otázce: Nelze na ni odpovědět bez toho, aniž by byla známa motivace řešitelů k podpisu, což by předpokládalo s nimi hovořit a ještě není záruka, že řeknou plnou pravdu. Nevybírá si však hlavní řešitel svoje spolupracovníky? Nejsou mezi řešiteli osoby, možná i klíčové, které byly nějakým způsobem v minulosti zapojeni do projektu varianty J? Byli opravdu všichni zcela nezávislí? Nemohou být tito spolupracovníci určeni pouze na dílčí úkol, aniž by nesli odpovědnost za celkové vyznění zpracovaného materiálu? Uvědomilo si všech 17, jak píšete "většinou vysoce kvalifikovaných odborníků", že se nejedná o nezávislé srovnání obou variant, ale pouze o tzv. Komplexní posouzení alternativního návrhu SOKP? Nemůže být motivací i odměna za práci? Nezpůsobilo by odmítnutí účasti na Komplexním posouzení některým řešitelům nepříjemnosti na pracovišti? Nemohu nyní komentovat, zda v posouzení jsou nepravdivé údaje, zda jsou některé skutečnosti interpretovány manipulativně či jsou zamlčeny, protože jsem ho zatím jen povrchně prolistoval. Není však zarážející již to, že pan Ing. Höfler neodpověděl na otázku "existuje SROVNÁNÍ SOKP a regionální varianty provedené skutečně relevantním objektivním způsobem ze všech hledisek /enviromentální, nákladové, technické náročnosti atd./ nezávislou odbornou institucí?" Nevypovídá o věrohodnosti hlavního řešitele fakt, že není schopen ani za několik týdnů odpovědět na tuto snadnou otázku, která nezajímá jen mne jako laika, neodborníka, ale jistě i čtenáře Suchdolských novin a minimálně ta část občanů Suchdola a nejen Suchdola, která má o něm pochybnosti nebo je přímo proti němu? Nemyslíte, že na takové základní otázky je třeba občanům věrohodně odpovědět, aby vůbec mohli variantu J podpořit? Ale možná, že na otázky začnete jako odborník odpovídat Vy. Nebo ne? Zdravím a přeji hezký příští týden. Jan Hitzger
   • / OdpovědětLudmila Augustinová
    Ale jestli jsem to pochopila správně, tak přesnou statistiku o tom, kolik % obyvatel Suchdola jezdí do Prahy výhradně auty a kolik jich používá MHD nemáte? Ještě k tomu, že si dovoluji využívat MHD a zatěžovat tím přetížené Dejvice. Pracuji na Suchdole, takže moje uhlíková stopa je minimální, do Prahy jezdím MHD mimo špičku za sportem či za kulturou, moje děti využívají vlakové či tramvajové spojení z Podbaby, takže sunoucí přeplněné busy kvůli nám na ulici Jugoslávských partyzánů nejsou. A srovnávat důsledky MHD a masové individuální automobilové dopravy, kdy v autě jede jeden člověk oproti přeplněnému busu, jak sám píšete, to myslíte vážně anebo je to vtip?
  • / OdpovědětJarda Š.
   Paní Augustinová, problém je v tom, že kdybychom chtěli kontejnery dostat z kamionů na vlaky, bylo by nutné kvůli omezené kapacitě uzlů, především Prahy, omezovat na koridorech osobní dopravu. To byste si opravdu přála, aby lidé z Kralup a Libčic n. V. jezdili do Prahy místo vlakem autobusy nebo osobními auty přes Suchdol? (Abyste měla pohled i z jiného úhlu.)
   • / OdpovědětLudmila Augustinová
    A Vy si pane Jaroslave Š. myslíte, že není možné a levnější řešení nadměrné kamionové zátěže zvýšit kapacitu dopravních uzlů na železnici? Položme si také otázku, zda je nutné vozit spoustu zboží na velké vzdálenosti, když je srovnatelné dostupné v nedaleké lokalitě.
 2. / Odpověděting. arch. Ivan Vavřík
  Pane Hitzgere, Než zase příště budete klást nesmyslné otázky mimo realitu, tak si laskavě prostudujte nejdříve právně platné dokumenty, abyste se mohl dotazovat. Tedy za A) rozsudek Nejvyššího správního soudu v Brně, za B) Aktualizované zásady územního rozvoje Prahy, za C) Zásady územního rozvoje Středočeského kraje a návrh Metropolitního plánu. Tam je vše, co potřebujete k odpovědím.
 3. / OdpovědětJan Hitzger
  POHLED NA OKRUH Z JINÉ STRANY Milí spoluobčané ze Suchdola. Dovolte, abych Vám přiblížil SOKP z pohledu na východě Prahy, kde jsem donedávna bydlel. ŘSD se rozhodlo, že D11 v úseku Černý Most-Jirny rozšíří o jeden jízdní pruh, takže namísto 2 budou 3. Podobně tomu má být s dálnicí D10. To má vzhledem k dopravní situaci a pokračující masivní výstavbě na okraji a za okrajem Prahy logiku a je to nutnost. ŘSD má v úmyslu, že úsek východní spojky Běchovice – Satalice rozšíří v rámci výstavby SOKP ze 2 pruhů na 3. To by bylo žádoucí již nyní. Nepřímo to potvrzuje i obrázek č. 2 z tzv. Komplexního posouzení alternativního návrhu SOKP. A když před několika lety byla otevřena Satalická radiála, zmizely nekonečné zácpy na Chlumecké, Poděbradské a Kolbenově ulici. Dnes se tam tvoří znovu. Vyvstává otázka: na východní spojku se dnes sbíhají 2 pruhy dálnice D10 a D11 a Štěrboholské radiály. A je to vidět zejména ve špičkách. Východní spojka a okolí je natolik zatíženo dopravou, že se vytvářejí zácpy, zejména směrem do centra, a že se jezdí 30-40km za hod. O tom již Radiožurnál ani neinformuje. Po dostavbě úseku D1-Běchovice tedy nastane situace, že na východní spojku bude najíždět provoz ze 3 pruhů od Poděbrad, ze 3 pruhů od Brandýsa, ze 3 pruhů od D1, ze 2 pruhů Štěrboholské radiály, z nichž část tranzitní dopravy i dnes na východní spojku přijíždí, ale navíc veškerá tranzitní doprava, která nyní jezdí z D1 na D8 po Průmyslové a Kbelské a samozřejmě veškerá tranzitní doprava, která dnes využívá silnic nižších stupňů okolo Říčan, Úval a dále na D11 a D10. Citát z nedávného rozhovoru /13.6.2018/ s člověkem, který se problematikou SOKP na východě Prahy dlouhodobě zabývá: Pane Mevalde, co vám vadí na navrhovaném řešení Pražského okruhu? Zaráží mě tam hodně věcí. Například to, že ŘSD si plně uvědomuje, že navržený úsek 510/511 je kapacitně nevyhovující. Nakonec, potvrdil to i jeden z manažerů této organizace pan Skoupil v nedávném rozhovoru pro váš web. Přesto ŘSD stále prosazuje řešení, které přivede do oblasti Černého Mostu, Počernic a Běchovic obrovskou dopravní zátěž. Co konkrétně znamená "obrovská dopravní zátěž"? Myslím tím zhruba 135 tisíc až 150 tisíc vozidel denně. A tolik aut se na dvakrát tři pruhy prostě nemůže vejít. Ve špičkách tedy bude doprava kolabovat. Na úseku 510 z Běchovic do Satalic je navíc 5 mimoúrovňových křižovatek a vytvoří se tak nebezpečné a kolizní místo, na což poukazuje i stanovisko ministerstva vnitra. Jestli tomu rozumím správně, tak podle vás si pak i kamiony a další těžká auta budou hledat objízdné trasy a zahltí okolní obce? Přesně tak. Tranzit se bude snažit jezdit po okreskách a občané Prahy budou pro příměstskou dopravu používat zase jiné nevhodné komunikace. Nemluvím o tom samozřejmě jen tak spatra, v Běchovicích máme vlastní zkušenosti s nárůstem dopravy. Zmíněná prognóza vychází z materiálů k územním řízením a opírá se i o analýzu informací o dopravních intenzitách na přilehlých komunikacích včetně předpokladu jejich vývoje do roku 2025/2040. Způsobí-li SOKP v plánované variantě J na východě Prahy kolaps vzniká otázka: PROČ SE NAMÍSTO PLÁNOVANÉ TRASY SOKP HNED NEŘEŠÍ DOPRAVA TAK, ABY NA VÝCHODĚ PRAHY NESKONČILA ZJEVNÝM KOLAPSEM? Tedy SOKP za Úvaly? Žel na gigantických panelákových sídlištích P9 a rozsáhlých sídlištích nových bytových i rodinných domů v oblasti, kde již dnes bydlí cca 50 tis. lidí, kde byty slouží spíše jako noclehárna a většina lidí má zázemí na víkend mimo Prahu, se o tomto problému nehovoří tolik jako na Suchdole. Ale na mnoha místech je zde hluk takový, že není možné v noci spát při otevřeném okně a znečištění vzduchu v řadě kritických míst je rovněž vysoké. Ostatně do do určité míry prokazuje i graf pana Ing. Martínka. Podívejte se jak žijí lidé např. na Č. Mostě, Hloubětíně, Lehovci, H. Počernicích, kde jsou zastavěny desítky hektarů provozy a sklady přiléhajícími k dálnici či přivaděči a trvale mizí zelené plochy v důsledku masivní developerské výstavby, dokonce v přírodním parku Čihadla nebo v bezprostřední blízkosti „chráněné“ přírodní ornitologické rezervace V Pískovně a jinde, vzdálené jen několik set metrů od východní spojky. Važte si Vašeho suchdolského „skanzenu“. Takže pro Vaši snahu je na Praze 9 pochopení. Nepovede-li SOKP přes Suchdol, snad nepovede snad ani po nynější východní spojce. A naopak. A každý zastupitel by měl pracovat ve prospěch své městské části a svých občanů, tím spíše, že nelze vyloučit, že výhodnější řešení i z celospolečenského hlediska je možné nalézt. Nejste v tom sami! Jde o celý východ, sever i severozápad Prahy. A špatné rozhodnutí budou platit ze svých daní nejen občané Prahy. Jde opravdu ve variantě J o péči řádného hospodáře? Je to opravdu moudré a prozíravé řešení ? Je SOKP ve variantě J opravdu celospolečensky nejlepší, nejekologičtější, nejefektivnější a občanům nejpřátelštější řešení? Bývá rozhodnutí ve spěchu a pod tlakem opravdu optimální? I když se v současné chvíli zdá být definitivně rozhodnuto a varianta J má v současnosti i vládní politickou podporu, NADĚJE UMÍRÁ POSLEDNÍ. Myslím, že by se i čtenáři Suchdolských novin i občané Suchdola rádi poučili, možná se v některých tvrzeních mýlím já i pan Mevald. A tak očekávám reakci dopravních odborníků. Zdraví a přeje hezký den Jan Hitzger
 4. / Odpověděting. arch. Ivan Vavřík
  Pane Hitzgere, kdyby jste místo neplodných pohádek o tom, co by, kdyby kudy, kdo a jak ... si konečně prostudoval rozsudek Nejvyššího správního soudu, ZUR Středočeského kraje a AZUR Hl. města Prahy, tak byste nemohl vypouštět takové nesmysly.
 5. / OdpovědětJan Hitzger
  Vážený pane inženýre, 1/ děkuji Vám za doporučení, co všechno bych si měl prostudovat. Docela bych ocenil, kdybyste mi napověděl, kde ty dokumenty jednoduše najít. Máte-li je tak mi jejich kopie můžete i poslat mailem, který máte k dispozici. 2/ Mám otázku: Vy si opravdu myslíte, že rozsudek NSS, všechny ZUR, AZUR, návrh Metropolitního plánu nemůže být změněn, pokud dojdou mocenské orgány vláda, MD, zastupitelstvo Prahy k názoru, že varianta J uvnitř Prahy, kde se bude mísit tranzitní doprava s masivní městskou dopravou není výhodnější, efektivnější, provozně lacinější, technicky přijatelnější, ekologičtější než varianty mimo hlavní město, podobně jako tomu je u většiny velkoměst v zahraničí, vč. Berlína, Londýna, Vídně atd.? 3/ Pokud namísto konkrétního věcného vyjádření ke komentářům a názorům i mylným, které já či kdokoli jiný zde zde vyjádří budete mít s panem Ing. Martínkem pouze výrazy "nesmysl, žvást, pohádka", při prezentacích SOKP na Suchdole, jak zde uvedla, tuším, paní Hrobská, nepřipustíte žádnou diskusi, naopak budete-li oponenty dehonestovat, osobně na ně útočit, vytýkat jim jejich "sobeckost" atd., pak nemůžete počítat s důvěrou a podporou občanů, ani kdybyste měl stoprocentní pravdu. Občané, až na vyjímky, nejsou odborníci a mohou se mýlit. Ale možná k tomu ještě dospějete.
 6. / OdpovědětJarda Š.
  Vážený pane Hitzigere, právě to, že varianta J je použitelná nejen pro tranzit, ale i pro dopravu mezi okrajovými částmi města, je její výhoda, protože odlehčí dopravě v centru Prahy. Je výhodná i pro obyvatele Suchdola, protože, když by došlo k odsunutí D0 do varianty Ss, na pozemky, které jsou nyní určené pro dálnici a její ochranné pásmo, se vrhnou developeři, kteří je zastaví bytovou výstavbou. Z jiných částí Prahy jsou dobře známy jejich postupy, kdy si všechno uplatí tak, aby mohli stavět i na místech pro další zástavbu zcela nevhodných kvůli nevyhovující dopravní obslužnosti, jako je Suchdol. Oni si nebudou lámat hlavu s tím, že když do Suchdola nastěhují další dva tisíce lidí (a může to být i podstatně víc), povede to nevyhnutelně k dopravnímu kolapsu Kamýcké a Roztocké, takže se ve špičkách ze Suchdola do Dejvic nedostanete dřív jak za hodinu. Životy Suchdoláků budou pak ohroženy i tím, že k akutním případům nedojede včas sanitka. Zasaženi ovzduší v Suchdole zplodinami z těchto kolon bude mnohonásobně větší, než zplodinami z D0 ve variantě J. (20 tis. aut popojíždějících v kolonách vyprodukuje podstatně víc zdraví škodlivých zplodin, než 100 tis. aut, která projedou plynule.) Kdo ze Suchdoláků prosazuje odsun D0 do varianty Ss, dělá to buď proto, že na tom má svůj ekonomický zájem, který je v rozporu se zájmy většiny ostatních místních obyvatel, anebo z neschopnosti domyslet důsledky do budoucna. To, že někdo odmítá variantu J jen proto, že mu bude trošku znepříjemňovat život po dobu výstavby, považuji z výše uvedených důvodů za nejen sobecké, ale i velmi krátkozraké.
  • / OdpovědětJan Hitzger
   Vážený pane Jardo Š., děkuji Vám za Váš věcný názor, i když mám v tuto chvíli pochybnosti o některých Vašich tvrzeních. V každém případě si však Vašeho přístupu vážím, je to přeci jen jiná forma než paušální tvrzení typu žvást, nesmysl apod. a navíc Váš přístup vede k zamyšlení. Mé pochybnosti jsou dány tím, že pohlížím na pražský okruh spíše jako celek, nejen na problematiku Suchdola, a vím, že okruhy, které byly postaveny v husté zástavbě na území velkoměst kolabovaly pod tíhou míchání městské a tranzitní dopravy a musely být dodatečně stavěny další obchvaty velkoměst či jejich části posunuté mimo město. O příkladech Vídně a Milána jsem zde napsal asi před 3 měsíci ve svém prvním příspěvku. Curych zde připomněl pan Čadek. Proto si myslím, že výhodou by varianta J mohla být jen do doby než k tomu přetlaku dojde. Suchdolu to možná tolik nehrozí, ale na východě Prahy to každý může vidět již dnes. Zcela s Vámi souhlasím pokud jde o praktiky developerů a bytovou výstavbu. Obávám se však, že tomu se ani Suchdol neubrání ani v případě, že tam bude dálniční tunel vyjma plochy nad ním a ploch, kde budou MÚK. Tomu by však mohli zastupitelé městských obvodů a částí zabránit budou-li neúplatní a nekompromisně jednat v zájmu svých občanů. Příklad, který uvádíte je velmi pravděpodobný, žel v Suchdolských novinách jsem se dověděl, že se plánuje výstavba bytů "Nový Sedlec", kde má snad být 5-7 tis. obyvatel. Již tento plán jistě hrozí kolapsem na Kamýcké a zejména Roztocké, k tomu ovšem v případě varianty J přibudou vozidla sjíždějící z SOKP. Nevím, zda tato situace je nějak spočítána, ale intuitivně ji lze předpokládat. A tak se může zhoršit i situace pro sanitky. Rozumím Vašim argumentům pokud jde o zplodiny. Existuje však nějaká studie, která by prokázala, že zprovozněním varianty J ubude provoz na Kamýcké a Roztocké? Možná se mýlím, ale obávám se, že tomu bude naopak i v případě, že bude tramvaj do Suchdola. Nicméně souhlasím s tím, že okruh pomůže vnitroměstské dopravě, ale 2 okruhy na městskou i tranzitní dopravu v takovém velkoměstě jako je Praha stačit nebudou. To je nejen zkušenost u podobných velkoměst v zahraničí, ale prokazuje to i pomalý a často kolabující provoz zejména v úsecích, které jsou ve městě jako východní spojka nebo i část západního okruhu mezi Slivencem a D5. A tranzitní doprava by měla být mimo město, podobně jako tomu je např. v uvedených metropolích či v Berlíně, kde okruh měří cca 200km a až na vyjímky nevede v katastru města. Nebudu podezírat občany Suchdola z prosazování ekonomických zájmů, z neschopnosti domyslet důsledky do budoucna či že jim varianta J bude trošku znepříjemňovat život po dobu výstavby, protože je neznám, a ze sobectví a krátkozrakosti vůbec ne. Myslím, že o sobectví a krátkozrakosti lze mluvit jen tehdy, když bude jednoznačně prokázáno, že výstavba varianty J je opravdu optimálním řešením pro Prahu. Ani nechci hodnotit, zde je to v rozporu se zájmem většiny ostatních místních obyvatel, protože nevím, jestli jich je většina. Z příspěvku pana Ing. Martínka jsem je dověděl, že existuje dokonce tzv. aglomerační varianta. A nevím , zda i s ohledem na tuto variantu, počítá-li se s ní, není třeba vůbec kompletně přehodnotit řešení dopravy ve východní, severní a severozápadní části Prahy. Možná to přehodnocení již bylo učiněno, nevím. V každém případě Vám děkuji za Váš názor. Myslím, že jedině věcná diskuse bez emocí, urážek, osobních útoků či dokonce nálepkování může vést k tomu, aby občané Suchdola nalezli správný a pokud možno jednotný názor na řešení tohoto problému, který bezpochyby ovlivní jednou provždy jejich život v jedné z nejhezčích a nejklidnějších částí Prahy. Chraňte si Suchdol jako oko v hlavě. Nyní se asi na cca 2 týdny odmlčím, protože zítra ráno musím odjet a nebudu mít asi čas ani příležitost myslet na okruh. A tak Vám přeji hezký nadcházející nový týden a zdravím Vás. Jan Hitzger. PS. Potěšilo by mne, kdybyste se představil celým jménem.

Zanechte komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna