• Co přinese dostavění silničního okruhu kolem Prahy v kontextu koncepce Prahy.
    Silniční okruh kolem Prahy je celoměstsky významná investice, která má doplnit dopravní systém Prahy jako celku. Jeho trasa ve variantě "J" pod Suchdolem je v souladu s platnými Zásadami územního rozvoje Prahy a Metropolitním plánem hlavního města Prahy, s Územním plánem Pražského regionu a platnými Zásadami územního rozvoje Středočeského kraje. Přijďte si poslechnout veřejnou debatu k této problematice. Čas a místo konání: dne 31.5.2018 od 18 hodin ve velké Aule ČZU na Suchdole.

    Více →

Náměstek primátorky Petr Dolínek (ČSSD) řekl: Nechat Pražany 20 let umírat je špatně

■ Opravdu Praha zakáže kamiónům delším než 12 metrů vjezd na své území?
Ten plán původně nebyl spojován se stavbou 511 Pražského okruhu, s úsekem propojujícím dálnici D 1 a hradeckou D 11. Nečekal jsem ale, že stát nezvládne přípravu výstavby. Museli jsme proto bohužel zrychlit přípravu vyhlášky vedoucí k zákazu pro auta nad 12 metrů délky. Protože ministr pro životní prostředí Richard Brabec (ANO) nebyl schopen zabezpečit možnost výstavby, musíme ochránit zdraví a život Pražanů a rychle jednat.

Více →

Na pozemky u 511 si má posvítit policie

Na problematickou stavbu 511 Pražského okruhu, jež je zanesena v platném územním plánu Prahy, ale není možné ji kvůli staršímu posouzení vlivu na životní prostředí (EIA) realizovat, by si měla posvítit policie. Podle nadačního fondu Stínové Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) by se měla vyšetřit případná spekulace s pozemky, na nichž je stavba zakreslena.

Více →

Starostové jihovýchodních částí Prahy jednali o strategii urychlení dostavby R511

Na 15 starostek a starostů, poslanci a zástupci Magistrátu hlavního města Prahy se v pondělí 20. června v 15 hodin sešli v sále Hasičské zbrojnice v pražských Horních Měcholupech, aby se dohodli na společném postupu v otázce dostavby silničního okruhu kolem Prahy R511. Starosta Prahy 15 Milan Wenzl setkání zorganizoval na základě nesouhlasu s rozhodnutím vlády o vyjmutí této stavby ze seznamu vybraných prioritních staveb.

Více →

Nesouhlas Spolku pro výstavbu SOKP s rozhodnutím vlády o vyjmutí stavby 511 Pražského okruhu ze seznamu vybraných prioritních staveb

Na základě skutečnosti, že vláda 8. června 2016 na svém zasedání z 11 vybraných prioritních staveb, u nichž má nahradit posouzení vlivů na životní prostředí podle zákona č. 244/1992 Sb., novelou zákona č. 39/2015 Sb. (EIA), vyjme po jednáních s Evropskou komisí z tohoto seznamu stavbu silničního okruhu kolem Prahy (stavba 511 DO, úsek D1 – Běchovice), pověřila Výkonná rada Spolku pro výstavbu silničního okruhu kolem Prahy svého předsedu pana Pavla Čiháka, aby dopisem předsedy vyjádřil panu premiérovi Bohuslavu Sobotkovi náš ostrý nesouhlas s tímto rozhodnutím.

Více →

Bude se za hřištěm, pod napětím nebo v Komunitní zahradě stavět?

Bude se stavět na malém fotbalovém hřišti za tím velkým, blízko stožáru vysokého napětí nebo přímo v Komunitní zahradě? Tyto otázky nevzbuzuje ani tak „hlas lidu“, který už nějaký čas říká, že za hřištěm Slavoje budou stát baráky, jasná věc, nýbrž žádost radnice o odnětí pozemku parc.č. 2280/1 ze zemědělského půdního fondu.

Více →

23. LETNÍ KERAMICKÁ PLASTIKA V ROZTOKÁCH

Od 25. června do 31. října 2016 si návštěvu Středočeského muzea v Roztokách u Prahy nenechají ujít především milovníci sochařství. Okolí zrekonstruovaného zámku včetně vodního příkopu a parků se opět stanou výstavním prostorem pro tvůrce z České republiky, Německa, Polska a Japonska

Více →