Informace o průběhu zkušebního provozu Tunelového komplexu Blanka

Veškeré výsledky je třeba brát jako prvotní a pouze orientační, neboť řidiči se teprve seznamují s nabídkou nové dopravní stavby, postupně si hledají nejvhodnější trasy a bude určitý čas trvat, než se doprava v širším okolí přizpůsobí novým dopravním poměrům

Více →