Suchdol v centru dění

358 Články

Suchdolské Alšoviny

Již posedmé se 22.9. od 14:30 budou konat Suchdolské Alšoviny – podzimní volnočasový festival (nejen) pro děti. Na počátku všeho stál Jan Zoubek a skupina Pyroterra, respektive jejich nespokojenost s nedostatečným sportovním a kulturním vyžitím pro děti v Praze – Suchdole. Proto před 7 lety přišli s bláznivým nápadem, že s tím zkusí něco udělat – a tak vznikla idea Suchdolských Alšovin.

Více →

Klamavá reklama v Suchdolský listech

Vždy existovali a existovat budou témata, které spolehlivě rozhýbou společnost a rozdělí ji na dvě nesmiřitelné skupiny. Tato témata, bývají velmi oblíbená politiky, kteří zpravidla nemají svůj vlastní zajímavý program a tak svou politickou existenci staví právě na postojí „pro“ nebo „proti“. Tam kde nic není je potřeba pořádně rozmáznout správné téma. A jak se zdá můžete u toho lhát, překrucovat fakta, namlouvat lidem nesmysly. Hlavně že výsledná pseudoargumentace koresponduje s politickým postojem.
Jedno z velkých a na Suchdole spolehlivých témat, má jméno SEVEROVÝCHODNÍ MAGISTRÁLA, byť se jedná o část Pražského okruhu. Tento projekt je obklopen množstvím mýtů, nepravd a fám, které se šíří šeptandou mezi lidmi. Tak už to bývá. Tak Vás ani nepřekvapí obdobná snůška dezinformací, vytištěná v placené inzerci Suchdolských listů v předvolebním období za kterou stojí kandidátka hnutí SOS paní Lněničková.

Více →

Suchdolská radnice vyhlásila referendum jak dál s leteckým hlukem

„Souhlasíte, aby starosta, rada a zastupitelstvo městské části Praha-Suchdol využívali všech zákonem daných možností k omezení hluku z provozu ruzyňského letiště a usilovali o to, aby na zastavěném území městské části nebylo rozšířením ochranného hlukového pásma umožněno a legalizováno překračování obecně platných hygienických limitů pro letecký hluk?“

Více →

Kudy teď jezdí autobus 147?

Od pondělí 16. července je uzavřena ulice Kamýcká, v úseku od Kosovy ulice po Dvorskou. Provoz je uzavřen pro veškerý provoz z důvodu rekonstrukce vozovky. proto došlo i ke změně trasování autobusové linky 147. Ta nově projíždí jednosměrně na Výhledy ulicemi Kamýcká, Ke Stavebninám, K Horoměřicům přes Brandejsovo nám. do ulice do Internacionální, viz. výše uvedené schéma.

Více →

Sdružení „Žijeme pro Suchdol“ o problematice Silničního okruhu kolem Prahy (SOKP)

„Při našich debatách se Suchdoláky se vždy dostaneme jako první k tématu silničního okruhu. A zda je naše nové srdružení „ŽIJEME PRO SUCHDOL“ pro nebo proti. Trpělivě vysvětlujeme, že taková otázka je v současné fázi rozhodování nadbytečná. Nikdo z nás Suchdoláků nechce vést Okruh pod Suchdolem. Situace kolem dokončení Silničního okruhu kolem Prahy je však složitější a pro Suchdol je to velmi aktuální téma. S lidmi toto téma často probíráme a zjišťujeme, že mají bohužel informací málo nebo jsou zkreslené. Snažíme se tedy o osvětu a jsme otevřeni diskusi. Chceme Suchdol s co nejčistším ovzduším a nejmenší dopravní zátěží. Pro Vaši lepší orientaci a informovanost jsme sepsali pojednání o SOKP do jednoho dokumentu, který obsahuje ucelené a prokazatelné informace, založené na aktuálních a existujících skutečnostech.

Více →