Suchdol v centru dění

360 Články

Referendum o hluku aneb Jak hlasovat proti svým zájmům

Zastupitelstvo obce vyhlásilo na 5. a 6. října 2018 referendum, aby dle jeho vyjádření občané stanovili další postup městské části „při projednání hlukové problematiky a ochrany obyvatel před nadlimitním leteckým provozem“. Už formulace otázky v sobě skrývá čertovo kopyto farizejské manipulace s lidmi, které „normálnímu“ člověku ani nedovolí odpovědět ve svém zájmu. Proč? O tom, že zastupitelé úmyslně zamlčují svou dosavadní aktivitu proti rozšíření letiště, o což v tomto případě jde, nemluvě.

Více →

Suchdolské Alšoviny

Již posedmé se 22.9. od 14:30 budou konat Suchdolské Alšoviny – podzimní volnočasový festival (nejen) pro děti. Na počátku všeho stál Jan Zoubek a skupina Pyroterra, respektive jejich nespokojenost s nedostatečným sportovním a kulturním vyžitím pro děti v Praze – Suchdole. Proto před 7 lety přišli s bláznivým nápadem, že s tím zkusí něco udělat – a tak vznikla idea Suchdolských Alšovin.

Více →

Klamavá reklama v Suchdolský listech

Vždy existovali a existovat budou témata, které spolehlivě rozhýbou společnost a rozdělí ji na dvě nesmiřitelné skupiny. Tato témata, bývají velmi oblíbená politiky, kteří zpravidla nemají svůj vlastní zajímavý program a tak svou politickou existenci staví právě na postojí „pro“ nebo „proti“. Tam kde nic není je potřeba pořádně rozmáznout správné téma. A jak se zdá můžete u toho lhát, překrucovat fakta, namlouvat lidem nesmysly. Hlavně že výsledná pseudoargumentace koresponduje s politickým postojem.
Jedno z velkých a na Suchdole spolehlivých témat, má jméno SEVEROVÝCHODNÍ MAGISTRÁLA, byť se jedná o část Pražského okruhu. Tento projekt je obklopen množstvím mýtů, nepravd a fám, které se šíří šeptandou mezi lidmi. Tak už to bývá. Tak Vás ani nepřekvapí obdobná snůška dezinformací, vytištěná v placené inzerci Suchdolských listů v předvolebním období za kterou stojí kandidátka hnutí SOS paní Lněničková.

Více →

Suchdolská radnice vyhlásila referendum jak dál s leteckým hlukem

„Souhlasíte, aby starosta, rada a zastupitelstvo městské části Praha-Suchdol využívali všech zákonem daných možností k omezení hluku z provozu ruzyňského letiště a usilovali o to, aby na zastavěném území městské části nebylo rozšířením ochranného hlukového pásma umožněno a legalizováno překračování obecně platných hygienických limitů pro letecký hluk?“

Více →