Linka 107 dříve a dnes

Plnohodnotným studentem ČZU jsi až po tom, co projedeš trasu Dejvická – Zemědělská univerzita. Tento křest potká každého. Pro slabší nátury existuje autobus 147, nicméně kdo nejel 107, neví, co je…

Více →

Jiří Štábl říká: Při průzkumu linka 107 přepravila 22 324 cestujících, linka 147 4 078

Doprava desetitisíců suchdolských občanů a studentů ČZU veřejnou dopravou na Suchdol i zpět se pro mnohé stalo denní i noční můrou. Nejen pro množství cestujících, ale po otevření Blanky i díky zácpám před Vítězný náměstím. Požádali jsme proto o vyjádření vedoucího odboru a tiskového mluvčího Dopravního podniku hl. m. Prahy a.s. Jiřího Štábla, jemuž redakce děkuje za vyjádření.

Více →

Ilustrace veřejné dopravy

Cesta stovek Suchdoláků do Dejvic, případně metrem dál a zase zpět, je už po desetiletí spojena se stovkami, později tisíci a nyní desetitisíci studentů České zemědělské univerzity. Kdo se tím směrem nevydává, případně tudy jezdí autem, může se podívat na podobu uzlových míst této přepravy.

Více →

Poznámka redakce

Reakce čtenáře našich novin, pana Marka Jakubíka, na rozhovor se starostou Roztok, kdy se podivil, že jsme nezačali rozmluvou se starostou naší městské části ing. Petrem Hejlem, redakci vlastně vyzval k této poznámce. Samozřejmě že jsme chtěli seriál rozhovorů se starosty začít rozmluvou o Suchdolu.

Více →