Author

13 posts

Hospodaření starosty páně Hejla s prostředky Suchdola a EU

V předminulém volebním období (v letech 2011-2014) vládnoucí Sdružení občanů Suchdola (SOS) páně starosty Hejla uskutečnila projekt EPTA zaměřený primárně na zkoumání možností tramvajové linky na Suchdol (ROPID má těchto projektů již cca 20), kdy tento projekt přišel Suchdol na cca 360 tis. Kč a cca 2,1 mil Kč přidala EU. Výsledkem bylo několik výletů pánů Beneše a Hejla do ciziny a tento projekt je samozřejmě založen navždy v šuplíku. 

Více →

Asanace pražského Žižkova na unikátních snímcích. Jak se měla svérázná čtvrť proměnit v panelákové sídliště

Ve vnitrobloku panelových domů mezi žižkovskými ulicemi Ondříčkovou a Kubelíkovou si pozorný chodec může všimnout pamětního kamene s nápisem „Zahájení přestavby Žižkova, říjen 1978“. Oprýskaná mramorová deska lajdácky zalitá do betonu ze všeho nejvíc připomíná kámen náhrobní, pozlacený nápis, kvůli kterému si sem pravděpodobně odskočil kameník z nedalekých olšanských hřbitovů, měl být skutečně epitafem starého Žižkova. Asanace rázovité čtvrti se rozběhla před čtyřiceti lety, díky pádu režimu se ale uskutečnila pouze zčásti.

Více →

Interpelace týkající se výběrového řízení Kraválu na větvi

Interpelace na zastupitelstvo MČ Praha Suchdol dne 26. 1. 2017. Žádost o objasnění postupu při výběrovém řízení na provozovatele nebytových prostor v 1 NP budovy radnice Suchdolské náměstí 734/3, 165 00 Praha-Suchdol, který má v současné době v nájmu sdružení Kravál na větvi zastoupený Lucií Imlaufovou a Šárkou Urbanovskou, a následných smluvních ujednáních mezi MČ Praha Suchdol a nájemcem.

Více →

Ředitel IPR Praha Petr Hlaváček říká: Dobře vím, že vedení okruhu je pro mnoho občanů a starostů bolestné téma

Ing. arch. Petr Hlaváček je ředitelem Institutu plánování a rozvoje hlavního města Prahy (IPR Praha), který je hlavním koncepčním pracovištěm města v oblasti architektury, urbanismu, rozvoje a tvorby města a spolupracuje na významných rozhodnutích v těchto oblastech. Proto jsme ho požádali o rozhovor.

Více →

Dálnice do Tichého údolí

Pan starosta Petr Hejl s kamarády s SOS se rozhodl tuto cestu pod Kozími hřbety opravit za 1 456 000,- Kč, slovy jeden milion čtyři sta padesát šest tisíc korun, čili desetkrát dráž než je reálné To vše v době, kdy suchdolské chodníky se rozpadají a ulice jsou plné louží.

Více →

Velký ovšem nepravdivý Sen SOS

Zcela lživé je Vaše tvrzení (to je i pro Lucii Páclovou – Imlaufovou), že varianta Ss vyhrála na celé čáře. Usvědčuje Vás přímo citace z dokumentace Ministerstva životního prostředí ( tzv .EIA na kterou se odvoláváte) ze dne 30.4. 2002 : „…největší pozitivní ovlivnění životního prostředí v území centrální části Praha přinese realizace stavby ve variantě J. Proto je doporučena k dalšímu zpracování varianta J silničního okruhu kolem Prahy v úseku Ruzyně – Březiněves “ přes Suchdol.

Více →