Author

12 posts

Asanace pražského Žižkova na unikátních snímcích. Jak se měla svérázná čtvrť proměnit v panelákové sídliště

Ve vnitrobloku panelových domů mezi žižkovskými ulicemi Ondříčkovou a Kubelíkovou si pozorný chodec může všimnout pamětního kamene s nápisem „Zahájení přestavby Žižkova, říjen 1978“. Oprýskaná mramorová deska lajdácky zalitá do betonu ze všeho nejvíc připomíná kámen náhrobní, pozlacený nápis, kvůli kterému si sem pravděpodobně odskočil kameník z nedalekých olšanských hřbitovů, měl být skutečně epitafem starého Žižkova. Asanace rázovité čtvrti se rozběhla před čtyřiceti lety, díky pádu režimu se ale uskutečnila pouze zčásti.

Více →

Interpelace týkající se výběrového řízení Kraválu na větvi

Interpelace na zastupitelstvo MČ Praha Suchdol dne 26. 1. 2017. Žádost o objasnění postupu při výběrovém řízení na provozovatele nebytových prostor v 1 NP budovy radnice Suchdolské náměstí 734/3, 165 00 Praha-Suchdol, který má v současné době v nájmu sdružení Kravál na větvi zastoupený Lucií Imlaufovou a Šárkou Urbanovskou, a následných smluvních ujednáních mezi MČ Praha Suchdol a nájemcem.

Více →

Ředitel IPR Praha Petr Hlaváček říká: Dobře vím, že vedení okruhu je pro mnoho občanů a starostů bolestné téma

Ing. arch. Petr Hlaváček je ředitelem Institutu plánování a rozvoje hlavního města Prahy (IPR Praha), který je hlavním koncepčním pracovištěm města v oblasti architektury, urbanismu, rozvoje a tvorby města a spolupracuje na významných rozhodnutích v těchto oblastech. Proto jsme ho požádali o rozhovor.

Více →

Dálnice do Tichého údolí

Pan starosta Petr Hejl s kamarády s SOS se rozhodl tuto cestu pod Kozími hřbety opravit za 1 456 000,- Kč, slovy jeden milion čtyři sta padesát šest tisíc korun, čili desetkrát dráž než je reálné To vše v době, kdy suchdolské chodníky se rozpadají a ulice jsou plné louží.

Více →

Velký ovšem nepravdivý Sen SOS

Zcela lživé je Vaše tvrzení (to je i pro Lucii Páclovou – Imlaufovou), že varianta Ss vyhrála na celé čáře. Usvědčuje Vás přímo citace z dokumentace Ministerstva životního prostředí ( tzv .EIA na kterou se odvoláváte) ze dne 30.4. 2002 : „…největší pozitivní ovlivnění životního prostředí v území centrální části Praha přinese realizace stavby ve variantě J. Proto je doporučena k dalšímu zpracování varianta J silničního okruhu kolem Prahy v úseku Ruzyně – Březiněves “ přes Suchdol.

Více →

Rozvoj dalšího kvalitního života v Suchdole je podmíněn dvěma základními okruhy (úvaha)

Celoměstská koncepce dopravy je logická, ví se o ní již od roku 1935 a je tedy nyní nelogické, aby tato trasa, která má odlehčit vnitřní Praze i Suchdolu, by měla být vedena jinudy a dál od pražské zástavby. Je tu navíc naděje proměny Suchdola v klidovou zónu bez průjezdu automobilů; jen dosáhnout, aby stavba ohrožovalo obec co nejméně,

Více →