Rozsudek Městského soudu ve věci žaloby jedenácti MČ Prahy, obcí Středočeského kraje a fyzických osob proti Hl. městu Praze a Ředitelství silnic a dálnic ČR

Vzhledem k tomu, že starosta MČ Praha-Suchdol ing. Petr Hejl (STAN/SOS) po skončení jednání řekl: „Hlavně nás mrzí, že nebyly posouzeny varianty. Kde jinde by měly být posouzeny, než v přípravě zásad územního rozvoje,“ a dodal, že to je jeden z důvodů, proč žalobci pravděpodobně využijí mimořádného opravného prostředku a kasační stížnost podají, vybírá redakce formulace žalobných bodů, stanovisko odpůrce i rozhodnutí soudu v této otázce.

Více →

Praha 6 schválila parkovací zóny

Rada městské části Praha 6 na svém dnešním jednání jednomyslně schválila usnesení požadující spuštění pilotního projektu zón placeného stání (ZPS) až spolu s jejich uvedením do ostrého provozu. To by dle přesvědčení vedení radnice mělo optimálně nastat k 1. srpnu letošního roku.

Více →

Soud rozhodne o žalobě Suchdola a dalších týkající se okruhu Prahy 26. února

Předsedkyně senátu Městského soudu v Praze JUDr. Ing. Viera Horčicová vynese rozsudek o žalobě Městské části Praha – Suchdol a dalších jedenácti městských částí a obcí Středočeského kraje, plus šesti občanů z Černého Mostu, Dubče, Běchovic, Dolních Počernic a pana Jiřího Elicara ze Suchdola proti Hlavnímu městu Praha za zrušení části aktualizace Zásad územního rozvoje Hl. města Prahy č. 1 ze dne 1. října 2014 v pátek 26. února.

Více →