• Praha má mapu přístupnosti, která usnadňuje život nejen osobám se sníženou schopností pohybu, ale i seniorům nebo maminkám s kočárky
    Mapa přístupnosti, kterou můžete nalézt na adrese www.mapapristupnosti.cz, usnadňuje život nejen osobám se sníženou schopností pohybu, ale i seniorům nebo maminkám s kočárky už od roku 2016. V současné době lze v mapě dohledat podrobné informace o bezbariérové přístupnosti více než 1 100 budov a veřejných prostranství na území hl. města Prahy, které jsou postupně doplňovány. Na tomto projektu spolupracuje Magistrát hl. m. Prahy s Institutem plánování a rozvoje hl. m. Prahy a Pražskou organizací vozíčkářů. Uživatelé si mohou nově v legendě vyfiltrovat vyhrazená stání ZTP či dopravní stavby.

    Více →

Plné znění rozsudku zamítajícího žalobu Suchdola a spol. proti letišti

Suchdolským novinám se podařilo získat plné znění rozsudku Městského soudu v Praze, který 75stránkovým rozborem zamítl žalobu MČ Praha-Suchdol, Praha-Dolní Chabry, Praha-Ďáblice, Praha-Lysolaje i Praha-Nebušice, dále Geologického ústavu, Ústavu experimentální botaniky i Ústavu chemických procesů AV ČR a dvou fyzických osob na nezákonnost přijetí opatření veřejné povahy v případě aktualizace Zásad územního rozvoje (AZÚR) zastupitelstvem Hlavního města Prahy v roce 2014 ohledně plánované výstavby další dráhy Letiště Václava Havla Praha. Soud o tom rozhodl 12. února 2016.

Více →

Suchdol a spol. se ve věci okruhu odvolali

Podle informací Suchdolských novin podalo jedenáct Městských částí Prahy, dále obcí Středočeského kraje a fyzických osob kasační stížnost k Nejvyššímu správnímu soudu na zamítavý rozsudek Městského soudu ve věci vedené proti Hl. městu Praze a Ředitelství silnic a dálnic ČR na nezákonnost přijetí aktualizace Zásad územního rozvoje (ZÚR).

Více →

Praha 6 zmapuje bariéry na svém území

Vedení radnice schválilo pokračování procesu mapování přístupnosti a bezbariérovosti objektů na svém území. V letošním roce se bude specificky zaměřovat stanice metra a jejich okolí v Praze 6. Pořízení studie bude z velké části dotováno z rozpočtu hlavního města.

Více →

Kouzlo sněhu

Suchdolské noviny ve fotogalerii dne 16. září 2015 položily otázku, zda bude sníh, nebo ne. Mnoho sněhu ani zimy nepřišlo, a tak bylo možné se po malé nadílce z 29. února 2016 projít po Suchdole a podívat se na sněhová kouzla na stromech či stadionech.

Více →